O sieci

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Na Cyprze sieć przybiera postać krajowych punktów kontaktowych. Obecnie istnieje sześć (6) krajowych punktów kontaktowych: jeden sędzia, dwóch adwokatów Biura Prawnego (Νομική Υπηρεσία) Republiki Cypryjskiej, dwóch urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego (jeden urzędnik ds. prawnych i jeden urzędnik ds. administracyjnych) oraz jeden członek Cypryjskiej Izby Adwokackiej (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος).

Krajowe punkty kontaktowe Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego są odpowiedzialne za koordynowanie działań wszystkich sześciu krajowych punktów kontaktowych. W przypadku otrzymania zapytania lub wniosku o udzielenie informacji ze strony sieci lub wniosku ze strony krajowych punktów kontaktowych innego państwa członkowskiego krajowe punkty kontaktowe Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego zapewniają przekazanie wniosku oraz jego omówienie z pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi w celu ustalenia, który cypryjski organ lub którą cypryjską agencję należy wyznaczyć do rozpatrzenia wniosku lub udzielenia informacji będących przedmiotem wniosku.

Ostatnia aktualizacja: 07/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.