O sieci

Informacja krajowa na temat punktów kontaktowych i funkcjonowania EJN (w sprawach cywilnych i handlowych)

Czym jest EJN (w sprawach cywilnych i handlowych)?

W wyniku ogromnej różnorodności krajowych porządków prawnych w Unii Europejskiej i nowego prawodawstwa Unii istnieje konieczność udzielania wsparcia i przekazywania informacji za pomocą specjalnej sieci organów zajmujących się sprawami transgranicznymi. Sprawy te mogą dotyczyć sporów z zakresu działalności gospodarczej, praw konsumenta, sporów pracowniczych, rozwodów, opieki nad dzieckiem lub kwestii związanych ze spadkami. W skład sieci wchodzą organy krajowe odpowiedzialne za wspomaganie lokalnych sądów; została ona utworzona w celu ułatwienia współpracy sądowej i prawnej między państwami członkowskimi. EJN (w sprawach cywilnych i handlowych) została utworzona na podstawie Decyzji Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. i rozpoczęła działalność dnia 1 grudnia 2002 r. Podstawa prawna działania sieci została zmieniona w 2009 r. (wersja skonsolidowana rozporządzenia jest dostępna tutaj). Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Danii są członkami EJN (w sprawach cywilnych i handlowych).

Zobacz infografikę prezentującą europejską sieć sądową!

Cele EJN (w sprawach cywilnych i handlowych)

Od momentu swojego powstania sieć stanowi ważne narzędzie wspierającym wdrażanie unijnych aktów prawnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w codziennej praktyce prawniczej. EJN (w sprawach cywilnych i handlowych) ułatwia i wspiera kontakty między krajowymi organami sądowymi za pośrednictwem punktów kontaktowych zlokalizowanych w każdym państwie członkowskim i w ten sposób przyczynia się do sprawniejszego rozpatrywania spraw transgranicznych. Współpraca między organami ma na celu udzielenie pomocy stronom w transgranicznych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych lub handlowych.

Uczestnicy EJN (w sprawach cywilnych i handlowych)

Ponad 500 członków sieci należy do jednej z pięciu kategorii opisanych poniżej. W każdym państwie członkowskim działa przynajmniej jeden punkt kontaktowy.

Sieć składa się z:

  • punktów kontaktowych wskazanych przez państwa członkowskie;
  • instytucji i organów centralnych określonych w prawie unijnym, w aktach międzynarodowych, których stronami są państwa członkowskie, lub w prawie krajowym dotyczącym współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych;
  • sędziów łącznikowych odpowiedzialnych za współpracę w sprawach cywilnych i handlowych;
  • innych organów sądowych lub administracyjnych odpowiedzialnych za współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych, których przynależność do sieci jest uznawana za korzystną przez państwa członkowskie;
  • samorządów zawodowych reprezentujących osoby wykonujące zawody prawnicze, uczestniczące bezpośrednio w stosowaniu prawa unijnego i międzynarodowych instrumentów w sprawach cywilnych i handlowych na szczeblu krajowym w państwach członkowskich.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.