Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

O sieci

Estonia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Krajowymi punktami kontaktowymi sieci są dwaj doradcy w Departamencie Międzynarodowej Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy pełnią również funkcje przedstawicieli organu centralnego. Główne funkcje punktu kontaktowego są następujące:

 • zapewnianie, by lokalne organy sądowe otrzymywały ogólne informacje dotyczące instrumentów unijnych i międzynarodowych związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych;
 • dostarczanie innym punktom kontaktowym, organom i lokalnym organom sądowym w odpowiednich państwach członkowskich wszystkich informacji niezbędnych do właściwej współpracy sądowej między państwami członkowskimi w celu ich wsparcia w przygotowaniu praktycznych wniosków o współpracę sądową oraz w ustanawianiu najwłaściwszych kontaktów bezpośrednich;
 • dostarczanie wszelkich informacji mogących ułatwić stosowanie przepisów innego państwa członkowskiego mających zastosowanie na mocy instrumentu unijnego lub międzynarodowego;
 • poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających przy okazji wnioskowania o współpracę sądową;
 • ułatwianie koordynacji przetwarzania wniosków o współpracę sądową w danym państwie członkowskim, w szczególności jeżeli kilka wniosków ze strony organów sądowych tego państwa członkowskiego podlega wykonaniu w innym państwie członkowskim;
 • przyczynianie się do informowania społeczeństwa, za pośrednictwem strony internetowej sieci, o współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, o odpowiednich instrumentach unijnych i międzynarodowych oraz o prawie krajowym państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
 • współpraca przy organizacji spotkań sieci oraz uczestnictwo w tych spotkaniach;
 • wspomaganie przygotowywania i aktualizowania informacji przeznaczonych dla społeczeństwa;
 • zapewnianie koordynacji działań członków sieci na poziomie krajowym;
 • sporządzanie dwuletniego sprawozdania ze swojej działalności, w tym, w stosownych przypadkach, z najlepszych praktyk sieci, przedstawianie go podczas spotkania członków sieci i zwracanie szczególnej uwagi na możliwe ulepszenia działalności sieci.

Sędzią łącznikowym sieci jest sędzia Sądu Rejonowego w Viru, który reprezentuje Estonię również w sieci sądów ustanowionej podczas Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Zadaniem sędziego łącznikowego jest doradzanie urzędnikom sądowym w zakresie cywilnego i handlowego prawa Unii Europejskiej oraz dzielenie się z siecią swoim doświadczeniem w stosowaniu różnych przepisów.

W 2011 r., wraz z wejściem w życie drugiej decyzji w sprawie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, która rozszerzyła zakres działalności sieci na profesjonalne stowarzyszenia, następujące jednostki zostały członkami europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Estonii:

 • Izba Komorników i Syndyków Masy Upadłościowej (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda) reprezentująca komorników i syndyków masy upadłościowej;
 • Estońskie Stowarzyszenie Prawników (Eesti Juristide Liit), reprezentujące adwokatów i notariuszy.

Na spotkaniach pierwszą z tych organizacji zawodowych reprezentują różni przedstawiciele organizacji zawodowych i stowarzyszeń profesjonalnych, w zależności od tematu, a w 2022 r. wyznaczono specjalny punkt kontaktowy.

Estońskie Stowarzyszenie Prawników reprezentuje jego dyrektor.

Przedstawiciele samorządów zawodowych są odpowiedzialni za:

 • wymianę doświadczeń i informacji dotyczących skutecznego i praktycznego stosowania instrumentów unijnych i międzynarodowych;
 • współpracę w zakresie przygotowywania i aktualizowania formularzy informacyjnych;
 • udział stowarzyszeń zawodowych w odpowiednich spotkaniach.

W zależności od omawianego tematu punkt kontaktowy zaprasza również innych ekspertów krajowych do podzielenia się doświadczeniami podczas spotkań sieci. Przykładowo w spotkaniach uczestniczyło kilku innych sędziów oprócz sędziego łącznikowego, przedstawiciele innych ministerstw i Izby Notarialnej, radcy Sądu Najwyższego, przedstawiciele Urzędu Ochrony Konsumentów, wykładowcy Uniwersytetu w Tartu itp.

Ostatnia aktualizacja: 25/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.