O sieci

Finlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Punkty kontaktowe w Finlandii

Funkcję punktu kontaktowego pełnią dwaj urzędnicy wyznaczeni do kontaktu, pracujący w Dziale Międzynarodowej Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Są oni częścią jednostki stanowiącej organ centralny do celów kilku rozporządzeń UE i umów międzynarodowych w zakresie prawa cywilnego i karnego. Oprócz zadań związanych z funkcjonowaniem sieci zadania urzędników wyznaczonych do kontaktu obejmują zadania organu centralnego i inne zadania związane ze współpracą w dziedzinie prawa cywilnego.

Punkt kontaktowy ma osobny adres e-mail dla sądów i innych organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracyjnych zaangażowanych we współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych, które potrzebują praktycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawami transgranicznymi.

Urzędnicy wyznaczeni do kontaktu aktywnie współpracują z krajowymi organami sądowymi i przedstawicielami zawodów prawniczych. Ich zadania obejmują rozpowszechnianie informacji na temat przepisów unijnego prawa cywilnego i handlowego oraz ich praktycznego stosowania, jak również udzielanie porad i prowadzenie szkoleń na temat powiązanych zagadnień. Pomagają również krajowym organom sądowym w rozwiązywaniu problemów związanych z transgranicznymi wnioskami o pomoc i aktywnie uczestniczą w działaniach odpowiednich sieci i grup roboczych.

Fińska Izba Adwokacka została wyznaczona na członka sieci na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e) decyzji ustanawiającej tę izbę.

Oprócz urzędników wyznaczonych do kontaktu i Fińskiej Izby Adwokackiej w działaniach w ramach sieci uczestniczą również członkowie fińskiej sieci do spraw prawa cywilnego (szczegóły poniżej).

Fińska krajowa sieć ds. transgranicznych spraw cywilnych

Krajową sieć ds. transgranicznych spraw cywilnych utworzono w Finlandii w 2016 r.

Jej działalność obejmuje wymianę wiedzy i zapewnianie przepływu informacji na temat unijnych przepisów prawa cywilnego i powiązanych źródeł informacji między europejską siecią sądową w sprawach cywilnych a fińskimi organami sądowymi i przedstawicielami zawodów prawniczych.

Do uczestnictwa w sieci krajowej wyznaczono przedstawicieli sądów rejonowych, sądów apelacyjnych, organów egzekucyjnych, Urzędu ds. Pomocy Prawnej, Fińskiej Izby Adwokackiej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Urzędnicy wyznaczeni do kontaktu w ramach europejskiej sieci sądowej w Finlandii koordynują działalność sieci krajowej.

Członkowie sieci krajowej spotykają się dwa razy do roku. Przedstawiciele sieci krajowej uczestniczą również w spotkaniach i działalności europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych.

Ostatnia aktualizacja: 15/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.