Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

O sieci

Francja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

We Francji członkami europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są sędziowie, adwokaci (avocats), notariusze i komornicy sądowi (huissiers de justice). Sieć jest jednak otwarta dla przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, którzy są nią zainteresowani, w szczególności jeżeli uczestniczą w stosowaniu prawa Unii Europejskiej w sprawach cywilnych i handlowych (dla sekretarzy (greffiers), głównych sekretarzy, sędziów i sekretarzy sądów gospodarczych).

Krajowym punktem kontaktowym jest sędzia, który posiada doświadczenie w pracy w sądzie i pracuje w Departamencie Spraw Cywilnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest on zatrudniony w biurze prawa europejskiego, prawa prywatnego międzynarodowego i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, które również stanowi organ centralny, jeżeli chodzi o stosowanie licznych międzynarodowych umów o współpracy w zakresie spraw cywilnych i handlowych.

W każdym sądzie apelacyjnym i w Sądzie Kasacyjnym wyznacza się „sędziego sprawozdawcę” (czyli „lokalny punkt kontaktowy”). Jego rola polega na ułatwianiu, w wymiarze lokalnym, rozwiązywania trudności we współpracy zasygnalizowanych za pośrednictwem sieci oraz na informowaniu sędziów o funkcjonowaniu narzędzi współpracy sądowej w sprawach cywilnych i ogólnie o prawie UE. Sędziowie sprawozdawcy w sądach apelacyjnych i w Sądzie Kasacyjnym mogą również informować krajowy punkt kontaktowy o trudnościach związanych ze stosowaniem prawa europejskiego. Następnie krajowy punkt kontaktowy przekazuje tę informację dalej.

Komornicy sądowi (huissiers de justice) są reprezentowani przez Krajową Izbę Komorników Sądowych.

Adwokaci (avocats) są reprezentowani przez Delegację Francuskich Izb Adwokackich (delegację Krajowej Rady Adwokackiej w Brukseli).

Notariusze (notaires) są reprezentowani przez Krajową Izbę Notarialną.

Francuscy sędziowie łącznikowi pracujący w państwach należących do Unii Europejskiej również należą do sieci. Częścią sieci są również organy centralne wyznaczone w celu stosowania umów o współpracy cywilnej i handlowej.

Raz w roku, w okolicach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości, wszyscy członkowie francuskiej sieci spotykają się w Paryżu, by ocenić działalność sieci oraz omówić zmiany w prawie UE oraz jego stosowanie w sprawach cywilnych i karnych.

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.