Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

O sieci

Węgry
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego Ministerstwa Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) działa jako węgierski punkt kontaktowy. W przedsięwzięciu tym bierze udział kilku urzędników tego departamentu, którzy pełnią także inne obowiązki.

Członkami sieci są – będące organami centralnymi – Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego) i Ministerstwo Zasobów Ludzkich (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Członkami sieci są również: Krajowe Biuro Sądownictwa (Országos Bírósági Hivatal) – jako organ sądowy; Węgierska Izba Notarialna (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Węgierska Izba Adwokacka (Magyar Ügyvédi Kamara) oraz Węgierska Izba Komornicza (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) – jako organizacje zawodowe. Przedstawiciele członków sieci regularnie uczestniczą w jej spotkaniach, oczywiście w zależności od programu spotkań.

Na Węgrzech nie istnieje sformalizowana sieć krajowa węgierskich członków europejskiej sieci sądowej. Współpraca między członkami odbywa się doraźnie w miarę potrzeb.

Źródła zawierające praktyczne informacje na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych w ramach UE i z państwami trzecimi, zestawione przez Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego Ministerstwa Sprawiedliwości, są dostępne pod tym adresem.

Ostatnia aktualizacja: 12/12/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.