O sieci

Węgry
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Ministerstwie Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) działa jako węgierski punkt kontaktowy. Odpowiednie zadania rozdzielone są na kilku urzędników tego departamentu, którzy pełnią również inne obowiązki.

Członkami sieci są Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – jako organy centralne. Członkami sieci są również: Krajowe Biuro Sądownictwa (Országos Bírósági Hivatal) – jako organ sądowy; Węgierska Izba Notarialna (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Węgierska Izba Adwokacka (Magyar Ügyvédi Kamara) oraz Węgierska Izba Komornicza (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) – jako organizacje zawodowe. Przedstawiciele członków sieci regularnie uczestniczą w jej spotkaniach, oczywiście w zależności od programu spotkań.

Na Węgrzech nie istnieje sformalizowana sieć krajowa węgierskich członków europejskiej sieci sądowej. Współpraca między członkami odbywa się doraźnie w miarę potrzeb.

Dokumenty opracowane przez Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Ministerstwie Sprawiedliwości zawierające praktyczne informacje na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych w ramach UE i z państwami trzecimi są dostępne tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.