O sieci

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Funkcje krajowego punku kontaktowego w ramach sieci i funkcje przedstawiciela organu centralnego pełni Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Główne funkcje osób wyznaczonych do kontaktów są następujące:

- zapewnianie, by lokalne organy sądowe otrzymywały ogólne informacje dotyczące instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych, a także udzielanie informacji niezbędnych do skutecznej współpracy sądowej między państwami członkowskimi, aby pomóc im w sporządzaniu skutecznych wniosków o pomoc prawną;

- poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających przy okazji wnioskowania o współpracę sądową;

- wykorzystywanie strony internetowej sieci do informowania społeczeństwa o współpracy organów sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej oraz o odpowiednich instrumentach wspólnotowych i międzynarodowych;

- współpraca przy organizowaniu spotkań sieci i uczestniczenie w organizowaniu tych spotkań;

- pomoc w przygotowywaniu i aktualizowaniu informacji przeznaczonych dla społeczeństwa;

- zapewnianie współpracy między członkami sieci na szczeblu krajowym.

W zależności od omawianego tematu osoba wyznaczona do kontaktów zaprasza również ekspertów z innych instytucji na spotkania sieci, aby podzielili się swoimi doświadczeniami. Przykładowo w takich spotkaniach razem z osobą wyznaczoną do kontaktów uczestniczyli sędziowie, a także przedstawiciele różnych departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości, notariusze, certyfikowani mediatorzy, przedstawiciele administracji Alimentacyjnego Funduszu Gwarancyjnego (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), przedstawiciele Rady Komorników Sądowych (Tiesu izpildītāju padome) oraz nauczyciele akademiccy.

11 stycznia 2023 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i Komisja Europejska zawarły umowę w sprawie realizacji projektu „Zwiększenie zdolności łotewskiej krajowej sieci współpracy sądowej w ramach europejskiej sieci sądowej” (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (projekt LVJUCO). Projekt ten ułatwi współpracę sądową między właściwymi organami i zwiększy świadomość społeczną na temat krajowej sieci sądowej.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.