Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

O sieci

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Krajowe punkty kontaktowe to osoby wyznaczone do kontaktów w ramach sieci – dyrektor Departamentu Międzynarodowej Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prawnik (jurists) pracujący w tym Departamencie, który pełni również funkcje przedstawiciela organu centralnego. Główne funkcje tych osób są następujące:

– zapewnianie, by lokalne organy sądowe otrzymywały ogólne informacje dotyczące instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych, a także udzielanie informacji niezbędnych do skutecznej współpracy organów sądowych między państwami członkowskimi, aby pomóc im w sporządzaniu skutecznych wniosków o pomoc prawną;

– poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających przy okazji wnioskowania o współpracę sądową;

– wykorzystywanie strony internetowej sieci do informowania ogółu społeczeństwa o współpracy organów sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej oraz o odpowiednich instrumentach wspólnotowych i międzynarodowych;

– współpraca w organizowaniu spotkań sieci i uczestnictwo w tych spotkaniach;

– pomoc w przygotowywaniu i aktualizowaniu informacji skierowanych do ogółu społeczeństwa;

– zapewnianie współpracy między członkami sieci na szczeblu krajowym.

W zależności od omawianego tematu osoba do kontaktów zaprasza również ekspertów z innych instytucji do podzielenia się doświadczeniami podczas spotkań sieci. Przykładowo w tego rodzaju spotkaniach z osobą do kontaktów uczestniczyli sędziowie, a także przedstawiciele różnych departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości, notariusze, certyfikowani mediatorzy, przedstawiciele Alimentacyjnego Funduszu Gwarancyjnego (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), przedstawiciele Rady Przysięgłych Komorników Sądowych (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome) oraz nauczyciele akademiccy.

Ostatnia aktualizacja: 24/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.