O sieci

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Obecnie na Malcie istnieją trzy (3) punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej. Koordynacja działań tych punktów kontaktowych jest zapewniona dzięki temu, że pracują one w tym samym biurze i stale ze sobą współpracują we wszystkich sprawach związanych z działalnością sieci na Malcie. Wspomniane punkty kontaktowe ustanowiły systemy wzajemnej współpracy, które z kolei przyczyniają się do większej skuteczności działalności sieci, w szczególności w odniesieniu do dostarczania informacji prawnikom prowadzącym prywatną praktykę, którzy potrzebują takich informacji.

O sieci krajowej

  • Pomoc prawna

Organem przekazującym i otrzymującym informacje w obszarze pomocy prawnej jest adwokat ds. pomocy prawnej (Advocate for Legal Aid) prowadzący działalność w sekretariacie Sądów Cywilnych, gmach sądów, Republic Street, Valletta, Malta.

  • Doręczanie pism sądowych

Biuro Prokuratora Generalnego znajdujące się pod następującym adresem: The Palace, St. George's Square, Valletta. Pełni ono funkcję organu centralnego, zarówno jako jednostka przekazująca, jak i jednostka przyjmująca w zakresie doręczenia pism sądowych. Zajmuje się ono wysyłaniem formularzy wniosków i przyjmowaniem od zagranicznych jednostek przekazujących pism sądowych, które należy doręczyć; pisma sądowe przekazuje się następnie wyznaczonemu pracownikowi sądów zgodnie z przepisami prawa procesowego Malty mającymi zastosowanie do doręczania pism sądowych.

W ramach działalności związanej z doręczaniem pism sądowych biuro Prokuratora Generalnego działające jako jednostka przekazująca lub jednostka przyjmująca współpracuje również z wnioskodawcami lub ich pełnomocnikami w zakresie doręczania pism sądowych.

  • Drobne roszczenia

Właściwym sądem w tym zakresie jest Trybunał ds. Drobnych Roszczeń, którego siedziba znajduje się w gmachu sądów w Valletcie. Apelacje od orzeczeń tego Trybunału rozpatruje Niższa Izba Sądu Apelacyjnego, która również ma siedzibę w gmachu sądów w Valletcie.

To, który organ jest właściwy w danej sprawie, zależy od miejsca zamieszkania osoby, przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne. Sąd Pokoju dla Malty i Sąd Pokoju dla Gozo są właściwe w sprawach dotyczących egzekucji, jak również w sprawach przewidzianych w art. 23 zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o Trybunale ds. Drobnych Roszczeń (rozdział 380 Zbioru praw Malty).

  • Przeprowadzanie dowodu

Jednostką centralną jest biuro Prokuratora Generalnego w Valletcie.

Sądami wezwanymi są:

  1. Pierwsza Izba Sądów Cywilnych
  2. Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego
  3. Sąd Pokoju dla Malty
  4. Sąd Pokoju dla Gozo w funkcji sądu wyższej instancji lub sądu niższej instancji

Sądy są właściwe w zakresie wykonywania wniosków o pomoc prawną złożonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Ostatnia aktualizacja: 22/05/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.