O sieci

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Sieć Lokalnych Korespondentów ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) powołano w 2001 r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, w oparciu o model europejskiej sieci sądowej. W marcu 2004 r., na mocy dwóch zarządzeń Ministra Sprawiedliwości, zreorganizowano sieć, tworząc dwie sieci wyspecjalizowane: rumuńską sieć sądową w sprawach karnych (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – odpowiadającą europejskiej sieci sądowej – oraz rumuńską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – odpowiadającą europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Wielokrotnie przeprowadzono reorganizację obu sieci (w latach 2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 i 2022) w następstwie zmian w odpowiednich przepisach UE i zmian personalnych w krajowym systemie sądowym.

Ostatnią aktualizację przeprowadzono na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 3501/C z dnia 25 lipca 2022 r. zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą decyzję Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. Zarządzenie opracowano zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 123/2007 w sprawie niektórych środków zacieśniania współpracy sądowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zatwierdzonym ze zmianami ustawą nr 85/2008.

Rumuńska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych odpowiada europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych na poziomie krajowym.

Rumunia wyznaczyła dwa krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych wchodzą w skład struktury Ministerstwa Sprawiedliwości, co gwarantuje realizację obowiązków europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Rumuńska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych obejmuje, zgodnie z art. 6 [decyzji Rady 2001/470/WE], jednego sędziego z Izby Cywilnej I i jednego sędziego z Izby Cywilnej II (dawniej Izba Gospodarcza) Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie); po jednym sędzim z każdego z wydziałów cywilnych I i wydziałów cywilnych II (dawniej wydziały gospodarcze) sądów apelacyjnych; jednego sędziego z każdego z sądów szczególnych lub wydziałów rodzinnych i ds. małoletnich specjalizujących się w sprawach cywilnych związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę i przyznawaniem odszkodowań na rzecz ofiar przestępstw; urzędników Dyrekcji ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej, którzy wypełniają również obowiązki Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu centralnego w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, oraz po jednym wyznaczonym przedstawicielu każdego ze stowarzyszeń zawodowych notariuszy (notari publici), komorników (executori judecătoreşti) i adwokatów (avocaţi) w Rumunii. Krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są członkami rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Sędziów będących członkami rumuńskiej sieci sądowej wyznaczono decyzją Najwyższej Rady Sądownictwa (Consiliul Superior al Magistraturii).

Wykaz członków rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych znajduje się w załączniku do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 3501/C z dnia 25 lipca 2022 r. Załącznik stanowi integralną część zarządzenia.

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, sędziowie Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości, sądów apelacyjnych, sądów szczególnych/wydziałów rodzinnych i ds. małoletnich oraz Sądu Okręgowego w Bukareszcie (sędziowie łącznikowi w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę oraz wyznaczony sędzia z Komisji ds. Przyznawania Odszkodowań na rzecz Ofiar Przestępstw):

Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN, sędzia, Izba Cywilna I

Adina-Georgeta PONEA, sędzia, Izba Cywilna I

Andreia-Liana CONSTANDA, sędzia, Izba Cywilna I

Roxana POPA, sędzia, Izba Cywilna II

Sąd Apelacyjny w Alba Iulia (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, sędzia, Wydział Cywilny I

Adina-Camelia IFTIMUȘ, sędzia, Wydział Cywilny II

Sąd Apelacyjny w Bacău

Sorina CIOBANU, sędzia, prezes Wydziału Cywilnego I

Loredana ALBESCU, sędzia, prezes Sądu Apelacyjnego w Bacău

Sąd Apelacyjny w Braszowie

Elena-Clara CIAPĂ, sędzia, Wydział Cywilny

Simona-Petrina GAVRILĂ, sędzia, Wydział Cywilny

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Braszowie (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA, sędzia, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Braszowie

Sąd Apelacyjny w Bukareszcie

Andreea-Florina MATEESCU, sędzia, Wydział Cywilny III

Dorina ZECA, sędzia, Wydział Cywilny IV

Maria-Cristina FINTOC, sędzia, Wydział Cywilny IV

Ștefan-Ciprian CMECIU, sędzia, Wydział Cywilny V

Felix-Lucian ȘALAR, sędzia, Wydział Cywilny VI

Romeo GLODEANU, sędzia, Wydział Cywilny V

Bogdan CRISTEA, sędzia, Wydział Administracyjny i Podatkowy VIII

Sąd Okręgowy w Bukareszcie

Anca Magda VOICULESCU, sędzia, Wydział Karny IV (sędzia łącznikowy w międzynarodowej sieci sędziów orzekających w sprawach dotyczących kwestii przewidzianych w konwencji haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę)

Sorin-Vasile IVANCIUC, sędzia, prezes Wydział Karny I, Sąd Okręgowy w Bukareszcie, Komisja ds. Przyznawania Odszkodowań na rzecz Ofiar Przestępstw

Sąd Apelacyjny w Klużu

Axente-Irinel ANDREI, sędzia, prezes Wydziału Cywilnego II

Sąd Apelacyjny w Konstancy

Luminița-Marinela DAN, sędzia, Wydział Cywilny II

Ecaterina GRIGORE, sędzia, Wydział Administracyjny i Podatkowy

Sąd Apelacyjny w Krajowej

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, sędzia, Wydział Cywilny II

Gabriela IONESCU, sędzia, prezes Wydziału Cywilnego I

Sąd Apelacyjny w Gałaczu

Aneta-Luminița CRISTEA, sędzia, Wydział Cywilny I

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, sędzia, prezes Sądu Apelacyjnego w Gałaczu

Andreea ARHIP, sędzia, prezes Wydziału Cywilnego II

Alexandru BLEOANCĂ, sędzia, Wydział Cywilny II, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gałaczu

Sąd Apelacyjny w Jassach

Maria-Cristina POPA, sędzia, prezes Wydziału Cywilnego

Elena-Crizantema PANAINTE, sędzia, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Alina-Gianina PRELIPCEAN, sędzia, Wydział Administracyjny i Podatkowy, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Jassach

Sąd Apelacyjny w Oradei

Dorina-Mihaela BEREȘ, sędzia, Wydział Cywilny I

Marcela FILIMON, sędzia, prezes Wydziału Cywilnego II właściwego w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Apelacyjny w Piteşti

Emilia-Raluca TRANDAFIR, prezes Sądu Apelacyjnego w Piteşti

Corina PINCU IFRIM, sędzia, Wydział Cywilny I

Maria-Ruxandra DANCIU, sędzia, Wydział Cywilny II właściwy w sprawach administracyjnych i podatkowych

Alina PAVELESCU, sędzia, Wydział Cywilny, Sąd Okręgowy w Argeș

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, sędzia, Wydział Cywilny, Sąd Okręgowy w Vâlcei

Sąd Apelacyjny w Ploeszti

Adriana-Maria RADU, sędzia, prezes Wydziału Cywilnego I

Aida-Liliana STAN, sędzia, Wydział Cywilny II właściwy w sprawach administracyjnych i podatkowych

Ionel STĂNESCU, sędzia, Wydział Cywilny II właściwy w sprawach administracyjnych i podatkowych, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Ploeszti

Sąd Apelacyjny w Suczawie

Ștefania-Fulga ANTON, sędzia, Wydział Cywilny I

Ana-Maria TURCULET, sędzia, prezes Wydział Cywilny II

Marius-Ionel GALAN, sędzia, prezes Wydziału Administracyjnego i Podatkowego

Sąd Apelacyjny w Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, sędzia, prezes Sądu Apelacyjnego w Târgu Mureş

Adriana-Loredana BERINDEAN, sędzia, Wydział Cywilny II właściwy w sprawach administracyjnych i podatkowych

Sąd Apelacyjny w Timişoarze

Mădălina JEBELEAN, sędzia, Wydział Cywilny I

Ramona-Ioana RISTEA, sędzia, Wydział Cywilny II

Krajowe punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – prawnicy pełniący funkcję sędziów i prokuratorów

Flavius-George PĂNCESCU, kierownik służby, Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych, Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej, Ministerstwo Sprawiedliwości

Ioana BURDUF (prawniczka pełniąca funkcję sędziego lub prokuratora), Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej, Ministerstwo Sprawiedliwości

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – prawnicy pełniący funkcję sędziów i prokuratorów z Dyrekcji ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej, którzy wypełniają obowiązki Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu centralnego w obszarze międzynarodowej współpracy sądowej i którzy zapewniają obsługę sekretariatu sieci

Camelia TOBĂ (prawniczka pełniąca funkcję sędziego lub prokuratora), Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej, Ministerstwo Sprawiedliwości

Członkowie rumuńskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych – jeden przedstawiciel wyznaczony przez każdego z przewodniczących Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu, Rumuńskiej Krajowej Rady Komorniczej i Krajowej Unii Palestry Rumuńskiej

Octavian ROGOJANU, notariusz (notar public), sekretarz Rady Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu

Constantin Adrian STOICA, komornik, Rumuńska Krajowa Rada Komornicza (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, adwokat, Krajowa Unia Palestry Rumuńskiej (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.