Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słoweński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

O sieci

Słowenia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych działa w Słowenii za pośrednictwem 3 punktów kontaktowych i 16 członków sieci.

Punktami kontaktowymi są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowenii. W ten sposób można na bieżąco ujednolicać i koordynować pracę punktów kontaktowych.

Sądy okręgowe, których w Republice Słowenii jest 11, są uprawnione do świadczenia międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych. W związku z tym Słowenia, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji Rady z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych, wyznaczyła po jednym przedstawicielu z każdego sądu okręgowego na członków europejskiej sieci sądowej. Ponadto Słowenia wyznaczyła dwóch wyspecjalizowanych członków sieci (sędziów) właściwych w zakresie współpracy sądowej w sprawach rodzinnych, przy czym jeden sędzia jest zatrudniony w sądzie okręgowym, a drugi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dokonana w 2009 r. zmiana decyzji Rady ustanawiającej europejską sieć sądową umożliwiła współpracę w jej ramach z przedstawicielami innych zawodów prawniczych. Od 2011 r. Izba Notarialna Słowenii (Notarska zbornica Republike Slovenije), Izba Adwokacka Słowenii (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) i Izba Komornicza Słowenii (Zbornica izvršiteljev Slovenije) również są członkami sieci.

Zaangażowanie sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych w europejską sieć sądową jest istotne dla osiągnięcia celów tej sieci, ponieważ zapewnia bezpośrednią współpracę sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, która odgrywa ważną rolę w sprawniejszym rozstrzyganiu konkretnych spraw przed sądami.

Punkty kontaktowe i członkowie europejskiej sieci sądowej komunikują się ze sobą często i w razie potrzeby za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie i osobiście oraz spotykają się podczas corocznych spotkań na poziomie krajowym.

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.