O sieci

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Szwecja wyznaczyła pracownika Działu ds. Prawa Procesowego i Spraw Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości na punkt kontaktowy europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz pracownika Działu ds. Polityki Karnej Ministerstwa Sprawiedliwości na punkt kontaktowy europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.

Szwedzkimi członkami sieci są: szwedzki Krajowy Urząd Sądownictwa, Szwedzka Izba Adwokacka, Szwedzka Służba Komornicza, Szwedzki Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd ds. Prawa Rodzinnego i Wsparcia Rodziców oraz Szwedzki Urząd ds. Kompensacji i Wsparcia dla Ofiar Przestępstw, a także niektóre organy centralne (Dział do Spraw Karnych i Międzynarodowej Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Departament do Spraw Konsularnych i Prawa Cywilnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Ostatnia aktualizacja: 12/12/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.