NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Austria a înființat un punct central de contact la Ministerul Federal al Afacerilor Constituționale, al Reformelor, al Dereglementării și al Justiției (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz), Departamentul I 9, care este responsabil cu formularea răspunsurilor la întrebările juridice trimise de punctele de contact străine prin intermediul rețelei, are diverse atribuții de coordonare și organizare și gestionează și redactează fișele informative publicate pe portal european e-justiție.

În plus, au fost desemnați câte doi judecători ca puncte de contact pentru fiecare dintre cele patru instanțe regionale superioare (Oberlandesgericht), iar pentru Tribunalul Regional Superior din Viena, trei. Aceștia oferă asistență și sprijin punctelor de contact din alte state membre și instanțelor austriece în cazuri individuale care presupun cooperare judiciară transfrontalieră (de exemplu, atunci când există dificultăți în obținerea de probe la nivel transfrontalier ori în notificarea sau comunicarea actelor). În astfel de cazuri, punctele de contact ar trebui, așadar, să contacteze punctul de contact judiciar competent la nivel local, nu punctul de contact central din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Constituționale, al Reformelor, al Dereglementării și al Justiției. În raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Viena se află instanțele din provinciile Viena, Austria Inferioară și Burgenland, în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Linz se află instanțele din provinciile Austria Superioară și Salzburg, în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior Innsbruck se află instanțele din provinciile Tirol și Vorarlberg, iar în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior Graz se află instanțele din provinciile Styria și Carinthia.

Numele și datele de contact ale punctelor de contact austriece ale RJE se pot consulta la următoarea adresă: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Persoanele fizice/părțile la un proces sau reprezentanții lor legali nu pot contacta direct punctele de contact ale rețelei, dar pot solicita judecătorului care se ocupă de caz să consulte un punct de contact.

Baroul din Austria (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) și Camera Notarilor din Austria (Österreichische Notariatskammer) fac parte din RJE de la 1 ianuarie 2011, însă, în conformitate cu Decizia privind Rețeaua Judiciară Europeană din 28 mai 2001 (2001/470/CE), astfel cum a fost modificată prin Decizia 568/2009/CE din 18 iunie 2009, nu au competența de a se ocupa de cazuri individuale.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: + 43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: rechtsanwaelte@oerak.at
Limbi: germană și engleză

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: kammer@notar.or.at
Limbi: germană, franceză și engleză

Ultima actualizare: 22/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.