Informații referitoare la rețea

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Austria a înființat un punct de contact central în cadrul Ministerului Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz), și anume departamentul I 9, ale cărui atribuții sunt formularea de răspunsuri la întrebările juridice primite prin intermediul rețelei de la punctele de contact străine, îndeplinirea diverselor sarcini legate de coordonare și organizare, precum și structurarea și redactarea articolelor austriece pentru fișele informative ale rețelei care sunt publicate pe portalul european e-justiție.

În plus, pentru fiecare dintre cele patru circumscripții judiciare ale instanțelor regionale superioare (Oberlandesgericht) au fost numiți doi judecători (câte trei pentru circumscripțiile judiciare din Viena și, respectiv, din Linz) ca puncte de contact pentru a oferi asistență și sprijin punctelor de contact străine și instanțelor austriece în cazurile individuale care presupun o cooperare judiciară transfrontalieră (de exemplu, în cazul unor dificultăți legate de obținerea de probe la nivel transfrontalier sau de notificarea sau comunicarea actelor). În astfel de cazuri, punctele de contact străine ar trebui, așadar, să contacteze punctul de contact judiciar competent la nivel local, nu punctul de contact central din cadrul Ministerului Federal al Justiției. În raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Viena se află instanțele din provinciile Viena, Austria Inferioară și Burgenland, în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Linz se află instanțele din provinciile Austria Superioară și Salzburg, în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Innsbruck se află instanțele din provinciile Tirol și Vorarlberg, iar în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Graz se află instanțele din provinciile Styria și Carinthia.

Numele și datele de contact ale punctelor de contact RJE din Austria (și din străinătate) pot fi accesate la următoarea adresă:https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Persoanele fizice/părțile la un proces sau reprezentanții lor legali nu sunt autorizați să contacteze direct punctele de contact ale rețelei, dar pot solicita judecătorului care se ocupă de caz să consulte un punct de contact.

Asociația Barourilor din Austria (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag) și Camera Notarilor din Austria (Österreichische Notariatskammer) fac parte din Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială începând cu 1 ianuarie 2011; cu toate acestea, în temeiul Deciziei RJE în materie civilă din 28 mai 2001 (2001/470/CE), astfel cum a fost modificată prin Decizia 568/2009/CE din 18 iunie 2009, acestea nu au competența de a trata cazuri individuale.

Asociația Barourilor din Austria
1010 Viena, Wollzeile 1-3
Tel.: +43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: rechtsanwaelte@oerak.at
Limbi: germană și engleză

Camera Notarilor din Austria
1010 Viena, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/402 45 09 0, Fax: +43/1/406 34 75
E-mail: kammer@notar.or.at
Limbi: germană, franceză și engleză

Ultima actualizare: 26/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.