Informații referitoare la rețea

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Punctele de contact și membrii belgieni ai rețelei

Belgia a desemnat două persoane de contact. Una dintre acestea este judecător la Curtea de Casație și coordonează relațiile rețelei cu membrii magistrați; cealaltă persoană este funcționar în cadrul Serviciului Public Federal de Justiție, mai precis angajat al Serviciului de cooperare judiciară internațională în materie civilă.

În plus, rețeaua belgiană este formată, în prezent, din 15 judecători, care sunt membri în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia Consiliului nr. 2001/470/CE. Pentru fiecare instanță de apel sunt numiți trei sau patru judecători; fiecare dintre aceștia este specializat în unul dintre următoarele domenii: dreptul familiei, dreptul comercial sau dreptul procesual. Acești judecători își desfășoară activitatea în instanțe de diferite niveluri de jurisdicție (Curtea de apel, tribunale de primă instanță, tribunale comerciale și judecătorii de pace).

Un reprezentant al Consiliului național al grefierilor-șefi este, de asemenea, membru al rețelei belgiene, în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (d) din decizia menționată anterior.

Belgia a desemnat, de asemenea, patru reprezentanți ai profesiilor juridice, în calitate de membri ai rețelei, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e): un reprezentant al notarilor, un reprezentant al executorilor judecătorești și doi reprezentanți ai asociațiilor barourilor (un reprezentant al Ordinului barourilor francofone și germanofone - Ordre des barreaux francophones et germanophones și un reprezentant al barourilor flamande).

Se asigură, de asemenea, coordonarea cu diferitele autorități centrale desemnate în temeiul mai multor regulamente [Regulamentele (CE) nr. 2201/2003, (CE) nr. 4/2009, (CE) nr. 1393/2001, ...].

De asemenea, au fost stabilite contacte cu filiala belgiană a Centrului european pentru consumatori.

Modul de funcționare a rețelei

Majoritatea comunicărilor sunt transmise prin e-mail. Informațiile trimise de Comisia Europeană și, în special, de Secretariat, sunt transmise membrilor, în principal, de către unul dintre punctele de contact. Membrii participă la reuniunile rețelei în funcție de subiectele discutate în cadrul acestora. În plus, o dată pe an are loc o reuniune a judecătorilor belgieni care sunt membri ai rețelei.

Membrii sunt invitați în mod sistematic să ofere cât mai multe informații cu privire la legislația nouă sau să distribuie chestionare în rândul colegilor lor. În general, atât documentația publicată de Comisia Europeană, cât și linkurile de internet utile sunt distribuite la scară largă instanțelor judecătorești. Unii membri ai rețelei sunt, de asemenea, implicați în publicarea unui buletin informativ dedicat legislației europene (Eur-alert!).

A fost stabilită, de asemenea, o colaborare cu Institutul de formare judiciară, care permite punctelor de contact și membrilor să participe, în calitate de vorbitori, la cursurile de formare cu privire la legislația europeană recentă pe care le organizează institutul și, în special, cu privire la mecanismele de cooperare judiciară europeană și internațională în materie civilă și comercială.

În ceea ce privește abordarea întrebărilor specifice, cum ar fi, de exemplu, conținutul legislației străine sau desfășurarea unei proceduri judiciare cu implicații transfrontaliere, contactele sunt stabilite, în principiu, prin e-mail, între punctul de contact belgian și judecătorul belgian care l-a consultat în cadrul unei proceduri pendinte, pe de o parte, și între punctele de contact din statele membre în cauză, pe de altă parte.

Ultima actualizare: 18/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.