Informații referitoare la rețea

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Rețeaua Judiciară Națională în materie civilă și comercială

Cadrul juridic al Rețelei Judiciare Naționale în materie civilă și comercială din Republica Bulgaria (rețeaua națională) este stabilit în normele de funcționare a acesteia (Pravila za deynostta), adoptat de Consiliul Judiciar Suprem (Vissh sadeben savet, VSS) printr-o decizie din 13 martie 2018, care a înlocuit normele adoptate printr-o decizie din 11 decembrie 2014 și modificate printr-o decizie din 19 martie 2015.

Scopul rețelei naționale este de a oferi asistența necesară autorităților judiciare în ceea ce privește elaborarea, transmiterea și executarea efectivă a cererilor de asistență judiciară, colectarea și stocarea de statistici cu privire la cooperarea judiciară internațională desfășurată de instanțele din Bulgaria, precum și cooperarea cu punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene și cu alte instituții similare.

Camera Judecătorilor (Sadiyska kolegiya) din cadrul Consiliului Judiciar Suprem este responsabilă de funcționarea rețelei naționale, pentru participarea sa la proiecte naționale și internaționale, precum și pentru cooperarea sa cu toate instituțiile, organizațiile și entitățile, naționale sau internaționale, care îndeplinesc funcții în domeniul asistenței judiciare internaționale. Direcția Relații Internaționale și Protocol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) din cadrul Consiliului Judiciar Suprem asistă și coordonează schimbul de informații între membrii rețelei, punctele naționale de contact și Camera Judecătorilor. Orientările metodologice și coordonarea funcționării rețelei naționale sunt furnizate de Camera judecătorilor prin intermediul Comitetului pentru evaluări și concursuri (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Completare

Candidații pentru membrii rețelei naționale trebuie să fie judecători ai unei instanțe districtuale și provinciale sau ai unei curți de apel care îndeplinesc anumite criterii în ceea ce privește capacitatea profesională și integritatea morală, competențele lingvistice etc. În urma unui concurs de recrutare, judecătorii rețelei naționale sunt desemnați printr-o decizie a Camerei Judecătorilor din cadrul Consiliului Judiciar Suprem pentru o perioadă de cinci ani. Rețeaua națională include până la șapte judecători din fiecare instanță districtuală și până la 15 judecători din instanța districtuală din Sofia. În cazurile prevăzute expres, calitatea de membru al rețelei încetează printr-o decizie motivată a Camerei Judecătorilor din cadrul Consiliului Judiciar Suprem, propusă de Comisia pentru evaluare și concursuri.

Puncte de contact

Camera Judecătorilor din cadrul Consiliului Judiciar Suprem, hotărând pe baza unei propuneri din partea Comitetului pentru evaluări și concursuri, desemnează puncte de contact din rândul membrilor rețelei: un punct de contact în materie civilă și un punct de contact în materie comercială, pentru o perioadă de cinci ani.

Funcții

— Membrii rețelei naționale asistă punctele de contact naționale care fac parte din Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială sau din alte rețele internaționale de cooperare juridică și judecătorii naționali în scopul stabilirii cooperării juridice internaționale.

— În cadrul acestei asistențe, membrii rețelei naționale au obligația de a informa, a consilia, a coordona, dacă este cazul, și a desfășura alte activități pentru a facilita cooperarea juridică internațională în conformitate cu jurisdicția autorităților judiciare respective din Bulgaria. Membrii rețelei naționale au obligația de a oferi asistență, la cerere, fiecărui judecător național, procuror, judecător de instrucție sau reprezentant al unei autorități naționale centrale învestite cu competențe, în conformitate cu legislația internațională și europeană.

— Membrii rețelei naționale facilitează activitățile de formare în domeniul cooperării juridice internaționale care sunt furnizate în districtul în care aceștia își îndeplinesc atribuțiile.

— Membrii rețelei naționale susțin judecătorii în scopul stabilirii cooperării juridice internaționale în cadrul instanței districtuale competente pentru care sunt responsabili.

— Membrii rețelei naționale efectuează studii privind jurisprudența europeană și națională și modificările intervenite în cooperarea în materie civilă și comercială și popularizează și diseminează aceste studii.

— Membrii rețelei naționale elaborează trimestrial declarații de activitate pentru instanța districtuală competentă în legătură cu punerea în aplicare a dreptului comunitar și internațional și cooperarea juridică internațională și transmit aceste declarații către o bază de date actualizată și care se actualizează la VSS și pun la dispoziția punctelor de contact naționale o versiune electronică a instrumentelor judiciare în materie civilă și comercială emise de instanțele din instanța districtuală în cauză în aplicarea dreptului UE, astfel încât să se poată menține baza de date necesară.

— De asemenea, aceștia efectuează misiuni suplimentare, stabilite de Camera Judecătorilor VSS, în cazul în care este necesar să se furnizeze informații, să se efectueze un studiu, să se asigure formarea profesională sau să se desfășoare o altă activitate privind cooperarea juridică internațională.

— Membrii rețelei naționale dispun de o bază de date actualizată cu date de contact (adrese de e-mail, alte adrese de corespondență, numere de telefon) și o bază de date cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care este publicată pe site-ul de internet al VSS, secțiunea Rețeaua Judiciară în materie civilă și comercială.

— Fiecare membru al rețelei naționale își îndeplinește funcțiile în cadrul instanței districtuale competente.

— Membrii rețelei naționale participă la o reuniune anuală, care are loc în luna februarie și în cursul căreia se adoptă un raport de activitate al rețelei pentru anul calendaristic precedent; raportul de activitate este întocmit de punctul național de contact pe baza rapoartelor anuale de activitate prezentate de membri până la data de 15 ianuarie.

— După ce au participat la reuniunile periodice ale punctelor de contact ale Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, participanții prezintă un raport Camerei Judecătorilor din cadrul Consiliului Judiciar Suprem, care este publicat pe site-ul Consiliului Judiciar Suprem, în cadrul secțiunii Cooperare Internațională, Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială, pentru a asigura publicitatea activității lor.

Ultima actualizare: 10/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.