NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Republica Croația, două puncte de contact își desfășoară activitatea în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială.

Punctele de contact sunt angajați ai Direcției pentru afaceri europene, cooperare internațională și judiciară și ai Departamentului pentru asistență juridică internațională și cooperare judiciară în materie civilă din cadrul Ministerului Justiției din Republica Croația.

În cadrul departamentului menționat, punctele de contact beneficiază de sprijinul mai multor funcționari, astfel încât activitatea derulată în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială (RJE) este asigurată în mod efectiv prin munca în echipă a funcționarilor din cadrul Departamentului pentru asistență juridică internațională și cooperare judiciară în materie civilă, pe care aceștia o efectuează alături de alte activități din domeniul de activitate a departamentului.

Deși nu există o rețea națională oficială în Republica Croația, punctele de contact colaborează cu judecători și alți experți din cadrul Ministerului Justiției și alte autorități competente, cu profesori de drept, notari și alți experți și profesioniști din diferite domenii juridice. De asemenea, Ministerul Politicii Sociale și Tineretului este implicat în funcționarea rețelei și, în calitate de autoritate centrală pentru anumite regulamente, participă activ la reuniunile rețelei organizate de Comisia Europeană. Rețeaua este deschisă tuturor practicienilor din domeniul dreptului care doresc și sunt interesați să participe la punerea în aplicare a instrumentelor juridice europene în Republica Croația.

În Republica Croația, comunicarea rețelei se efectuează prin e-mail și telefon și se organizează reuniuni după caz.

Comunicarea cu punctele de contact din alte state membre are loc prin e-mail, iar punctele de contact și alți membri ai rețelei participă în mod regulat la reuniunile RJE care sunt organizate de Comisia Europeană.

Întrucât Ministerul Justiției este autoritatea centrală pentru regulamente individuale, punctele de contact desfășoară operațiuni ale autorității centrale, solicită informații și răspund solicitărilor de informații formulate de puncte de contact din alte state membre (în cooperare cu judecători și alți practicieni și experți, după caz), transmit datele solicitate Comisiei și efectuează operațiunile necesare pentru publicarea informațiilor pe portalurile relevante ale Comisiei Europene. Punctele de contact distribuie publicațiile Comisiei Europene către instanțele judecătorești, cetățeni și alte grupuri-țintă și depun eforturi pentru a crește vizibilitatea rețelei.

Contacte: EJNcontact@pravosudje.hr

Ultima actualizare: 05/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.