Informații referitoare la rețea

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Cipru, rețeaua este organizată prin desemnarea unor puncte naționale de contact. În prezent, există șase astfel de puncte: un judecător, doi avocați din cadrul Oficiului Juridic al Republicii Cipru, doi funcționari din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice (un funcționar juridic și unul administrativ) și un membru al Baroului din Cipru.

Punctele naționale de contact din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice asigură coordonarea celor șase puncte naționale de contact. Atunci când rețeaua trimite o întrebare sau o cerere de informații ori atunci când un punct de contact național dintr-un alt stat membru trimite o cerere, punctele naționale de contact din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice se asigură că cererea respectivă este transmisă și celorlalte puncte naționale de contact și discutată cu acestea, pentru a decide care este autoritatea sau agenția cipriotă care ar trebui desemnată să se ocupe de cerere sau să furnizeze informațiile solicitate.

Ultima actualizare: 07/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.