Informații referitoare la rețea

Cehia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Republica Cehă există în prezent șase puncte de contact ale Rețelei judiciare europene: cinci în cadrul Ministerului de Justiție din Republica Cehă și unul în Bruxelles (Reprezentanța Permanentă a Republicii Cehe pe lângă UE).

Punctele de contact ale Rețelei judiciare europene din Republica Cehă țin legătura cu punctele de contact din alte state membre ale UE, răspund întrebărilor primite din partea instanțelor și a notarilor care doresc informații privind legislațiile altor țări și atenționările referitoare la soluționarea cererilor, în special în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 privind obținerea de probe și al Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea actelor și alte aspecte.

În urma Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele judiciare europene în materie civilă și comercială, Republica Cehă a instituit, în 2004, Rețeaua judiciară internă (denumită în continuare „rețeaua”) pentru cooperarea în materie civilă și comercială, care are sarcina de a asigura participarea efectivă a acestei țări la Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială.

Printre membrii rețelei se numără judecători, reprezentanți ai Asociației Barourilor din Cehia, reprezentanți ai Camerei Notarilor din Cehia, reprezentanți ai Camerei Executorilor din Cehia, reprezentanți ai Oficiului pentru protecția juridică internațională a copiilor, reprezentanți ai Centrului European al Consumatorilor, reprezentanți ai Facultății de Drept a Universității Karlovy și personalul desemnat al Ministerului Justiției.

Membrii rețelei participă, în special, la activitățile Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială și la îndeplinirea sarcinilor care decurg din acestea, precum și la activitățile grupurilor de lucru și ale comitetelor în materie civilă și comercială ale Consiliului UE și ale Comisiei Europene. Membrii rețelei își pot exprima opiniile cu privire la proiectele legislative ale Comunităților Europene și la alte propuneri referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Rețeaua are, în prezent, aproximativ 130 de membri. Ministerul Justiției organizează anual o reuniune a tuturor membrilor rețelei. Pe ordinea de zi a acestei reuniuni se află, printre altele, subiecte de actualitate, în special privind Rețeaua judiciară europeană, funcționarea portalului european e-justiție și jurisprudența Curții de Justiție a UE. În cadrul acestor reuniuni, membrii rețelei au ocazia unică de a se întâlni personal și de a face schimb de experiențe practice în materie de aplicare a instrumentelor UE.

Compendiile și alte publicații elaborate în cadrul Rețelei judiciare europene sunt distribuite membrilor acesteia.

Membrii rețelei pot comunica în mod informal prin e-mail. Rețeaua are propria sa listă de distribuție prin e-mail, pe care membrii o utilizează pentru a pune întrebări și a face schimb de experiență. Prin intermediul acestui canal de comunicare, Ministerul Justiției poate transmite rapid membrilor rețelei noutățile privind cooperarea judiciară în UE.

Ultima actualizare: 25/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.