În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Informații referitoare la rețea

Anglia şi Ţara Galilor
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Puncte de contact

Pentru fiecare dintre cele patru jurisdicții din Regatul Unit există un punct de contact. Întrucât jurisdicțiile sunt separate, activitățile punctelor de contact nu se suprapun, fiecare dintre acestea răspunzând doar de rețeaua din cadrul jurisdicției sale. Întrebările transmise prin intermediul RJE trebuie direcționate către punctul de contact corespunzător jurisdicției în cauză.

Punctul de contact pentru Anglia și Țara Galilor își desfășoară activitatea la Londra, în cadrul Ministerului de Justiție. Punctul de contact beneficiază de asistența unui membru al personalului acestui minister și poate solicita sprijin și din partea altor colegi, pentru chestiuni referitoare la rețea. Pe lângă activitatea specifică rețelei, punctul de contact îndeplinește și alte sarcini.

Funcționarea RJE în Anglia și Țara Galilor

În Anglia și Țara Galilor nu există o rețea națională formală. În cadrul Ministerului de Justiție există însă o rețea de experți în anumite domenii de politică, pe care punctul de contact îi poate consulta pentru a obține răspunsuri la întrebările care îi sunt adresate.

De asemenea, s-au instituit contacte și în cadrul altor ministere, care au sarcina de a oferi punctului de contact consiliere sau răspunsuri la întrebări care sunt de competența respectivului minister. De asemenea, punctul de contact colaborează îndeaproape și cu alți membri ai rețelei extinse din Anglia și Țara Galilor, inclusiv cu o serie de judecători specializați în anumite domenii de drept sau care sunt responsabili cu activitățile de cooperare internațională – în special Head of International Family Law, directorul judiciar al Departamentului de drept internațional al familiei, și Senior Master, judecătorul responsabil cu notificarea sau comunicarea actelor (Service and Taking of Evidence Regulations).

Se poate comunica prin e-mail cu toți membrii rețelei extinse și, respectiv, ai rețelei interministeriale informale. Membrii care lucrează în cadrul Ministerului de Justiție și al Serviciului instanțe judecătorești al Majestății Sale (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) au acces la un intranet care poate fi utilizat pentru diseminarea informațiilor rețelei; de asemenea, se poate comunica prin e-mail cu judecătorii. Informații privind rețeaua au fost publicate și pe intranetul judiciar pentru Anglia și Țara Galilor.

Punctul de contact se asigură că înainte de reuniunile rețelei sunt consultați experții competenți în respectivul domeniu administrativ, judiciar sau de politică și că procesele-verbale și acțiunile stabilite sunt transmise persoanelor interesate.

Punctul de contact participă la reuniunile Comitetului de drept internațional al familiei, format din judecători de rang înalt (senior judges) care soluționează cauze de dreptul familiei, avocați, cadre universitare și autoritățile centrale competente din Anglia și Țara Galilor. Acest comitet se reunește trimestrial și, printre altele, face schimb de informații cu privire la legislația recentă a UE și la activitățile rețelei. Punctul de contact a participat, de asemenea, la unele reuniuni al Comitetului consultativ al Lordului Cancelar privind dreptul internațional privat (Lord Chancellor's Advisory Committee on Private International Law). Acest comitet este format din judecători de rang înalt și cadre universitare și consiliază Ministerul de Justiție cu privire la propunerile UE în domeniul cooperării judiciare civile.

De asemenea, punctul de contact are legături periodice atât cu Consiliul Baroului (Bar Council), cât și cu Baroul din Anglia și Țara Galilor (Law Society of England and Wales), organismele care îi reprezintă pe avocații pledanți (barristers) și, respectiv, pe avocații consultanți (solicitors), precum și cu reprezentantul Regatului Unit în cadrul Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care răspunde de toate jurisdicțiile din Regatul Unit. De asemenea, au avut loc reuniuni la care au participat reprezentanții Regatului Unit în cadrul rețelei de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă (SOLVIT).

Furnizarea de informații

În Anglia și Țara Galilor nu există un site web național destinat RJE. Informațiile sunt furnizate prin intermediul altor site-uri web existente, inclusiv, după cum s-a menționat mai sus, pe intranetul judiciar. Punctul de contact a colaborat însă și cu alte servicii pentru furnizarea de diferite surse de informații, inclusiv pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești al Majestății Sale, care oferă cetățenilor îndrumări referitoare la procedura de introducere a unei cereri transfrontaliere sau de formulare a unui răspuns la o astfel de cerere, în special în ceea ce privește titlul executoriu european, somația europeană de plată și procedura europeană privind cererile cu valoare redusă. De asemenea, punctul de contact a colaborat cu ECC-Net din Regatul Unit, care a publicat un ghid referitor la Regulamentul european privind cererile cu valoare redusă. Punctul de contact desfășoară acțiuni de sensibilizare cu privire la RJE și la paginile portalului e-justiție cu ocazia reuniunilor și a conferințelor pe această temă și în cadrul publicațiilor de specialitate.

Ultima actualizare: 02/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.