Informații referitoare la rețea

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Punctele de contact naționale ale rețelei sunt doi consilieri ai Serviciului de cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului de Justiție, ambii îndeplinind și funcția de reprezentant al organismului central. Funcțiile principale ale punctelor de contact sunt următoarele:

 • asigură faptul că autoritățile judiciare locale beneficiază de informații generale privind instrumentele comunitare și internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială;
 • furnizează celorlalte puncte de contact și autorităților, precum și autorităților judiciare locale din propriul stat membru toate informațiile necesare pentru buna cooperare judiciară dintre statele membre, în scopul de a le sprijini în elaborarea într-o manieră eficientă a cererilor de cooperare judiciară și în stabilirea celor mai potrivite contacte directe;
 • furnizează toate informațiile în vederea facilitării aplicării legii unui alt stat membru, care este aplicabilă în temeiul unui instrument comunitar sau internațional;
 • caută soluții la problemele care pot apărea în legătură cu o cerere de cooperare judiciară;
 • facilitează coordonarea prelucrării cererilor de cooperare judiciară în statul membru în cauză, în special atunci când mai multe cereri ale autorităților judiciare din statul membru respectiv trebuie să fie executate în alt stat membru;
 • contribuie la informarea generală a publicului, prin intermediul paginii de internet a rețelei, cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană, la instrumentele comunitare și internaționale relevante și la legislația națională a statelor membre, în special în ceea ce privește accesul la justiție;
 • colaborează la organizarea reuniunilor rețelei și participă la acestea;
 • acordă asistență pentru pregătirea și actualizarea informațiilor destinate publicului;
 • asigură coordonarea între membrii rețelei la nivel național;
 • elaborează un raport bianual privind activitățile lor, incluzând, după caz, cele mai bune practici în cadrul rețelei, raport pe care îl prezintă în cadrul unei reuniuni a membrilor rețelei și atrag atenția în mod special asupra unor eventuale îmbunătățiri în cadrul rețelei.

Magistratul de legătură al rețelei este un judecător al instanței regionale din Harju care reprezintă, de asemenea, Estonia în cadrul Rețelei judecătorilor, instituită în cadrul Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat. Magistratul de legătură are misiunea de a consilia personalul judiciar cu privire la dreptul civil și comercial al Uniunii Europene și de a face schimb de experiență cu membrii rețelei în ceea ce privește aplicarea diverselor legislații.

În 2011, odată cu intrarea în vigoare a celei de a doua decizii privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă), care a extins activitățile rețelei la asociațiile profesionale, următoarele organisme din Estonia au devenit membre ale RJE în materie civilă:

 • Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari din Estonia, care îi reprezintă pe executorii judecătorești și pe administratorii judiciari;
 • Asociația avocaților din Estonia, care îi reprezintă pe avocați și notari.

În cadrul reuniunilor, Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari este reprezentată de mai mulți reprezentanți ai organizațiilor profesionale, în timp ce Asociația avocaților din Estonia este, de obicei, reprezentată de către directorul acesteia. Asociațiile profesionale au următoarele atribuții:

 • schimbul de experiență și informații cu privire la punerea în aplicare în mod efectiv și practic a instrumentelor comunitare și internaționale;
 • colaborarea la elaborarea și actualizarea fișelor de informații;
 • participarea la reuniunile relevante ale asociațiilor profesionale.

În funcție de subiectul dezbătut, punctul de contact invită și alți experți naționali să își împărtășească experiențele în cadrul reuniunilor rețelei. De exemplu, la reuniuni au participat alături de magistratul de legătură și alți câțiva judecători, reprezentanți ai altor ministere și ai Camerei notarilor, consilieri ai Curții Supreme, reprezentanți ai Consiliului pentru protecția consumatorilor, cadre universitare ale Universității din Tartu etc.

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.