NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Punctele de contact naționale ale rețelei sunt cei doi consilieri din cadrul Diviziei de cooperare judiciară internațională a Ministerului Justiției, care exercită și atribuțiile de reprezentanți ai autorității centrale. Atribuțiile punctelor de contact constau în principal în:

 • a se asigura că autoritățile judiciare locale beneficiază de informații generale privind instrumentele UE și internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.
 • a furniza celorlalte puncte de contact, autorităților și autorităților judiciare locale din statul membru din care fac parte toate informațiile prevăzute pentru buna cooperare judiciară dintre statele membre, în a le sprijini la elaborarea într-o manieră eficientă a cererilor de cooperare judiciară și la stabilirea contactelor directe celor mai potrivite;
 • a furniza toate informațiile în vederea facilitării aplicării legii unui alt stat membru care este aplicabilă în temeiul unui instrument UE sau internațional;
 • a căuta soluții la dificultățile care pot apărea în legătură cu o cerere de cooperare judiciară;
 • a facilita coordonarea tratării cererilor de cooperare judiciară în statul membru în cauză, în special atunci când mai multe cereri ale autorităților judiciare din statul membru respectiv trebuie executate într-un alt stat membru;
 • a contribui la informarea cu titlu general a publicului, prin intermediul paginii de web a rețelei, cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană, la instrumentele UE și internaționale relevante și la legislația națională a statelor membre, în special în ceea ce privește accesul la justiție;
 • a colabora la organizarea reuniunilor rețelei și în a participa la acestea;
 • a acorda asistență pentru pregătirea și actualizarea informațiilor destinate publicului;
 • a asigura coordonarea între membrii rețelei la nivel național;
 • a întocmi un raport bianual privind activitățile lor, incluzând, după caz, cele mai bune practici din cadrul rețelei, în a-l prezenta în cadrul unei întruniri a membrilor rețelei și în a atrage atenția în mod special asupra îmbunătățirilor care pot fi aduse rețelei.

Magistratul de legătură al rețelei este un judecător al tribunalului de primă instanță din Viru, care, de asemenea, reprezintă Estonia în rețeaua de instanțe instituită de Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat. Magistratul de legătură este însărcinat să ofere consiliere funcționarilor instanțelor cu privire la dreptul civil și comercial al Uniunii Europene și să împărtășească rețelei experiența sa în ceea ce privește aplicarea diferitelor acte legislative.

În 2011, odată cu intrarea în vigoare a celei de a doua decizii privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă), care a extins activitățile rețelei la asociațiile profesionale, următoarele organisme au devenit membre ale RJE în materie civilă în Estonia:

 • Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari din Estonia, care reprezintă executorii judecătorești și administratorii judiciari;
 • Asociația avocaților din Estonia, care reprezintă avocații și notarii.

În cadrul reuniunilor, prima dintre aceste două organizații profesionale a fost reprezentată de diferiți reprezentanți ai organismelor ocupaționale și profesionale, în funcție de subiectul abordat, iar în 2022 a fost desemnat un punct de contact specific.

Asociația avocaților estonieni a fost reprezentată de directorul său.

Reprezentanții asociațiilor profesionale au următoarele responsabilități:

 • schimburi de experiență și informații cu privire la aplicarea efectivă și practică a instrumentelor UE și internaționale;
 • colaborarea la pregătirea și actualizarea fișelor de informații;
 • participarea asociațiilor profesionale la reuniunile relevante.

În funcție de subiectul discutat, punctul de contact invită și alți experți naționali să își împărtășească experiențele în cadrul reuniunilor rețelei. De exemplu, la reuniuni au participat mai mulți alți judecători, alături de magistratul de legătură, de reprezentanți ai altor ministere și ai Camerei Notarilor, de consilieri ai Curții Supreme, de reprezentanți ai Consiliului pentru Protecția Consumatorilor și de cadre didactice din cadrul Universității din Tartu etc.

Ultima actualizare: 25/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.