Informații referitoare la rețea

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Punctele de contact din Finlanda

Punctele de contact pentru Finlanda sunt doi funcționari desemnați, care lucrează în Unitatea pentru Asistență Juridică internațională din Ministerul Justiției. Punctul de contact face parte dintr-o unitate care funcționează ca autoritate centrală pentru mai multe regulamente ale UE și acorduri internaționale din domeniile dreptului civil și dreptului penal. În plus față de activitatea în rețea, printre atribuțiile punctului de contact se numără sarcini ale autorității centrale și alte forme de cooperare în materie civilă.

Punctul de contact are o adresă de e-mail separată pentru instanțe și alte autorități juridice și administrative implicate în cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, care au nevoie de asistență practică pentru problemele legate de cazurile transfrontaliere.

Punctul de contact colaborează activ cu autoritățile judiciare naționale, cu avocați și cu alți practicieni în domeniul dreptului. Printre sarcinile punctului de contact se numără diseminarea informațiilor privind dispozițiile juridice din domeniul dreptului civil și comercial al UE și aplicarea în practică a acestora, precum și asigurarea formării în acest sens. De asemenea, punctul de contact ajută autoritățile judiciare naționale la soluționarea problemelor legate de cererile transfrontaliere de asistență și este implicat în mod activ în rețelele și grupurile de lucru relevante.

Baroul din Finlanda a fost numit membru al Rețelei în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) din decizia de înființare.

Pe lângă punctul de contact și Baroul din Finlanda, la activitatea Rețelei participă membrii rețelei de drept civil finlandez (a se vedea mai jos informații suplimentare).

Rețeaua națională finlandeză pentru cazuri transfrontaliere de drept civil

În 2016 a fost înființată în Finlanda o rețea națională pentru cazuri transfrontaliere de drept civil.

Printre atribuțiile rețelei naționale se numără comunicarea cunoștințelor și asigurarea fluxului de informații privind dreptul civil al UE și al surselor asociate de informații între Rețeaua europeană în materie civilă și autoritățile judiciare finlandeze și alți practicieni în domeniul dreptului.

Din rețeaua națională fac parte reprezentanți ai instanțelor locale, ai curților de apel, ai autorităților de aplicare a legii, ai Autorității de Asistență Juridică, ai Baroului din Finlanda și ai Ministerului Justiției. Operațiunile rețelei sunt coordonate de punctul de contact al rețelei în Finlanda.

Rețeaua națională se întrunește de două ori pe an. Reprezentanții rețelei naționale participă, de asemenea, la reuniunile și activitatea Rețelei europene în materie civilă.

Ultima actualizare: 15/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.