NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Franța, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială este formată din judecători, avocați, notari și executori judecătorești (commissaires de justice). Aceasta este însă deschisă în continuare tuturor profesiilor juridice interesate, în special atunci când acestea participă la punerea în aplicare a dreptului Uniunii în materie civilă și comercială [grefierii, grefierii-șefi (directeurs des services des greffes), judecătorii și grefierii din tribunalele comerciale].

De la crearea rețelei, punctul de contact francez a fost dintotdeauna magistrat din cadrul Direcției Afaceri Civile și Sigiliu a Ministerului Justiției. Mai precis, acest magistrat lucrează în cadrul Departamentului pentru asistență judiciară reciprocă și drept internațional privat și european (Département de l’entraide, du droit international privé et européen - DEDIPE), desemnat ca autoritate centrală pentru aplicarea unui număr important de instrumente de cooperare internațională în materie civilă și comercială. Punctul de contact le poate oferi membrilor francezi și celorlalți membri europeni ai rețelei expertiză de ordin practic în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială și asistență pentru eliminarea obstacolelor din cauzele transfrontaliere.

Rețeaua franceză este organizată la nivel național și local. Astfel, la fiecare curte de apel din Franța, precum și în cadrul Curții de Casație este desemnat un „magistrat-referent”. Rolul său este de a facilita cooperarea la nivel local și de a informa magistrații cu privire la punerea în practică a instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă, în special cu privire la dreptul UE. De asemenea, referenții din cadrul curților de apel și al Curții de Casație pot semnala punctului de contact național dificultățile întâmpinate la aplicarea legislațiilor europene. Acesta din urmă se asigură că problemele semnalate se transmit secretariatului rețelei din cadrul Comisiei Europene.

Celelalte profesii sunt membre și participă la activitățile rețelei prin intermediul organismului lor național de reprezentare:

- Executorii judecătorești (commissaires de justice, denumiți anterior huissiers de justice) sunt reprezentați de Camera Națională a Executorilor Judecătorești (Chambre nationale des commissaires de justice - CNCJ).

Avocații sunt reprezentați de Consiliul Național al Barourilor (Conseil national des barreaux - CNB) și de Delegația Barourilor din Franța (Délégation des barreaux de France - DBF), delegația CNB la Bruxelles. Fila RJECC de pe site-ul internet al DBF oferă numeroase informații cu privire la implicarea rețelei de avocați din Franța.

- Notarii sunt reprezentați de Consiliul Superior al Notarilor (Conseil supérieur du notariat - CSN).

În plus, din rețea fac parte, la rândul lor, magistrații de legătură francezi aflați la post în diverse state membre ale Uniunii Europene, la fel ca și autoritățile centrale desemnate pentru aplicarea instrumentelor de cooperare în materie civilă și comercială (cum ar fi, de exemplu, Oficiul de recuperare a creanțelor de întreținere din cadrul Ministerului Europei și Afacerilor Externe).

Proiectul CLUE - „Cunoașterea legislației Uniunii Europene”, lansat datorită unui grant acordat prin programul „Justiție” al Comisiei Europene, a permis desfășurarea a numeroase acțiuni menite să facă RJE în materie civilă mai bine cunoscută în Franța.

În ultimii ani, proiectul CLUE I a făcut posibilă: pe de o parte, sporirea vizibilității instrumentelor de cooperare judiciară și a dreptului comunitar (prin difuzarea unui buletin informativ lunar, a unui material video despre rețea și a unei pagini web dedicate de pe intranetul ministerului); pe de altă parte, promovarea schimbului de bune practici între practicieni (prin seminare de pregătire privind dreptul internațional privat al familiei și printr-un ghid practic pentru magistrații de referință de la Curtea de Apel). Noul proiect CLUE II, care a demarat în februarie 2021, continuă în aceeași direcție, urmărind ambiții mai mari (sporirea numărului de seminare, de subiecte abordate, de instrumente de diseminare a legislației comunitare) și aspirând să facă schimb de bune practici cu alte rețele naționale.

Ca ultim punct, toți membrii rețelei franceze se reunesc anual la Paris pentru a trece în revistă activitățile desfășurate de rețea și a face schimb de informații cu privire la actualitatea în domeniul dreptului Uniunii în materie civilă și comercială.

Toate informațiile referitoare la rețeaua franceză pot fi consultate pe site-ul justice.gouv.fr

Ultima actualizare: 16/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.