NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Franța, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială este formată din magistrați, avocați, notari și executori judecătorești. Cu toate acestea, rețeaua este deschisă tuturor profesiilor juridice care au un interes în acest sens, în special atunci când participă la punerea în aplicare a dreptului Uniunii în materie civilă și comercială (grefierii, grefierii-șef, judecătorii și grefierii din tribunalele comerciale).

Punctul de contact național este un magistrat care are experiență jurisdicțională și activează în Direcția Afaceri Civile și Profesii Juridice (Direction des affaires civiles et du Sceau) din cadrul Ministerului Justiției. Acesta face parte din Biroul pentru dreptul Uniunii, dreptul internațional privat și asistența judiciară reciprocă în materie civilă (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile), care acționează, de asemenea, în calitate de autoritate centrală pentru aplicarea numeroaselor instrumente de cooperare internațională în materie civilă și comercială.

În fiecare curte de apel și în cadrul Curții de Casație este desemnat un „magistrat-referent” (sau un „punct de contact local”). Rolul acestuia este de a facilita, la nivel local, soluționarea dificultăților de cooperare semnalate prin intermediul rețelei, precum și de a informa magistrații cu privire la utilizarea instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă și, în general, cu privire la dreptul UE. Referenții curților de apel și ai Curții de Casație pot semnala, de asemenea, punctului de contact național, care va asigura coordonarea, dificultățile în materie de aplicare a legislațiilor europene.

Executorii judecătorești sunt reprezentați de Camera națională a executorilor judecătorești.

Avocații sunt reprezentați de Delegația barourilor din Franța (Delegația Consiliului Național al Barourilor la Bruxelles).

Notarii sunt reprezentați de Camera națională a notarilor.

Magistrații de legătură francezi care sunt în funcție în statele membre ale Uniunii Europene fac parte, de asemenea, din rețea, la fel ca și autoritățile centrale desemnate pentru aplicarea instrumentelor de cooperare în materie civilă și comercială.

Toți membrii rețelei franceze se reunesc anual la Paris, la o dată apropiată de Ziua Europeană a Justiției, pentru a prezenta activitățile desfășurate de rețea și a face schimb de informații cu privire la actualitatea în domeniul dreptului Uniunii și la aplicarea acestuia în materie civilă și comercială.

Ultima actualizare: 08/08/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.