NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Dat fiind faptul că Germania are o structură federală, în această țară există un centru de contact federal al Rețelei judiciare europene (RJE) și centre de contact în fiecare land. Centrul de contact federal este găzduit de Biroul Federal de Justiție (Bundesamt für Justiz). În funcție de structura organizațională a fiecărui land, centrele de contact ale landurilor își desfășoară activitatea fie în cadrul unei instanțe [Bavaria - Tribunalul Regional Superior din München (Oberlandesgericht München), Bremen - Tribunalul Regional din Bremen (Landgericht Bremen), Hamburg - Tribunalul Districtual din Hamburg (Amtsgericht Hamburg), Hessen - Tribunalul Regional Superior din Frankfurt am Main – (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Saxonia Inferioară - Tribunalul Regional Superior din Celle (Oberlandesgericht Celle), Renania de Nord-Westfalia - Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) și Saxonia - Tribunalul Regional Superior din Dresda (Oberlandesgericht Dresden)], fie în cadrul Ministerului de Justiție al landului (Landesjustizministerium). În total, în Germania există 17 centre de contact RJE. Centrul de contact federal are sarcina de a coordona rețeaua națională și de a organiza evenimente, cum ar fi Ziua Europeană a Justiției și reuniunile membrilor RJE din Germania, precum și sarcina de a răspunde cererilor primite și celor transmise.

Sarcinile sunt repartizate la nivel intern între centrele de contact ale landurilor și centrul de contact federal. Centrul de contact federal soluționează cererile de informații privind dreptul civil sau dreptul comercial german și organizarea instanțelor judecătorești. Informațiile privind o anumită cauză sunt furnizate, de obicei, de centrul de contact din landul în care se soluționează cauza. Cu toate acestea, toate centrele de contact din Germania au același statut, ceea ce înseamnă că oricare dintre cele 17 centre poate fi contactat pentru toate tipurile de cereri și că, în unele situații, centrul de contact federal poate acorda, de asemenea, asistență referitoare la cazuri concrete. Această repartizare la nivel intern a sarcinilor asigură faptul că o cerere va fi soluționată de centrul de contact competent.

În afară de centrele de contact, în Germania există patru magistrați care au sarcina de a acorda asistență instanțelor germane în chestiuni care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 (Regulamentul Bruxelles IIa). Sarcinile magistraților sunt repartizate între landuri, în temeiul unui acord intern. Oricare dintre acești patru magistrați poate fi contact și cu privire la o cauză din afara landului respectiv. Dacă este necesar, solicitantul va fi apoi direcționat imediat către persoana (persoanele) competentă (competente), pe baza repartizării la nivel intern a sarcinilor, precum și a cunoștințelor lingvistice, a atribuțiilor specifice și a expertizei legate de cazul concret.

În plus, în cadrul Ministerului de Justiție din Franța, un ofițer de legătură german este responsabil cu asistența judiciară reciprocă germano-franceză. Dacă, în anumite cazuri, apar probleme în ceea ce privește cererile din partea Franței în materie de asistență judiciară reciprocă sau dacă trebuie să se stabilească fondul legislației franceze, este posibil să se solicite sprijin și din partea ofițerului de legătură german, în plus față de ajutorul acordat prin intermediul canalelor obișnuite, și anume centrele de contact.

În temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (e) din Decizia nr. 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată ultima dată de Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, Germania a numit ca membri ai RJE următoarele entități: Baroul Federal (Bundesrechtsanwaltskammer), Asociația Federală a Notarilor (Bundesnotarkammer), Asociația Avocaților Specializați în Brevete (Patentanwaltskammer), Asociația Avocaților din Germania (Deutscher Anwaltverein), Federația Executorilor Judecătorești din Germania (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) și, în 2014, Federația Funcționarilor Judiciari din Germania (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Printre alți membri ai RJE din Germania se numără și organismele centrale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (Regulamentul privind notificarea sau comunicarea actelor) și în Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (Regulamentul privind obținerea de probe). Aceste organisme centrale și aparatul judiciar de stat comunică instanțelor informații actualizate privind asistența juridică în materie civilă. De asemenea, acestea introduc măsuri suplimentare și acordă asistență instanțelor în materie de notificare sau comunicare a actelor și obținere de probe în cauzele cu o componentă externă. În plus, autoritatea centrală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) și autoritatea centrală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (Regulamentul privind obligațiile de întreținere) sunt, de asemenea, membri ai RJE.

Informații suplimentare privind Rețeaua judiciară europeană din Germania și o listă cu datele de contact pot fi găsite pe site-ul web al Biroului Federal al Justiției (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Ultima actualizare: 20/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.