Informații referitoare la rețea

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Dată fiind structura federală a Germaniei, există centre de contact în fiecare land, pe lângă centrul de contact federal al Rețelei judiciare europene (RJE). Centrul de contact federal își desfășoară activitatea în cadrul Biroului Federal de Justiție (Bundesamt für Justiz). În funcție de organizarea fiecărui land, centrele de contact ale landurilor sunt situate fie în cadrul unei instanțe [în Bavaria – la Tribunalul Regional Superior din München (Oberlandesgericht München), în Bremen – la Tribunalul Regional din Bremen (Landgericht Bremen), în Hamburg – la Tribunalul Districtual din Hamburg (Amtsgericht Hamburg), în Hessen – la Tribunalul Regional Superior din Frankfurt – (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), în Saxonia Inferioară – la Tribunalul Regional Superior din Celle (Oberlandesgericht Celle), în Renania de Nord-Westfalia – la Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) și în Saxonia – la Tribunalul Regional Superior din Dresda (Oberlandesgericht Dresden)], fie în cadrul Ministerului de Justiție al landului (Landesjustizministerium). În total, în Germania există 17 centre de contact RJE. Centrul de contact federal are sarcina de a coordona rețeaua națională și de a organiza evenimente, cum ar fi Ziua Europeană a Justiției și reuniunile membrilor RJE din Germania, precum și sarcina de a răspunde la cererile primite și a le gestiona pe cele transmise.

Sarcinile sunt repartizate la nivel intern între centrele de contact ale landurilor și centrul de contact federal. Centrul de contact federal soluționează cererile de informații referitoare la dreptul civil sau dreptul comercial german sau la organizarea instanțelor judecătorești în general. Cererile referitoare la o cauză specifică sunt soluționate însă de obicei de centrul federal de contact din landul în care este se desfășoară procedura judiciară în cauză. Cu toate acestea, toate centrele de contact din Germania coexistă pe picior de egalitate, ceea ce înseamnă că pot fi adresate întrebări de orice tip oricăruia dintre cele 17 centre și, dacă este nevoie, și centrul federal de contact poate să ofere asistență cu privire la cauze specifice. Grație acestei repartizări interne a sarcinilor, se garantează faptul că o cerere este soluționată de centrul de contact cel mai în măsură să răspundă la cererea respectivă.

Pe lângă centrele de contact, există patru judecători care pot oferi asistență instanțelor din Germania în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) 2019/1111 (Regulamentul Bruxelles IIb). Sarcinile acestor magistrați sunt, de asemenea, repartizate intern între landuri. Oricare dintre acești patru magistrați poate fi contactat și cu privire la o cauză din afara landului respectiv. Dacă este necesar, solicitantul va fi apoi direcționat imediat către persoana (persoanele) competentă (competente), ținându-se cont de repartizarea internă a sarcinilor, dar și de cunoștințele lingvistice, competențele specifice și cunoștințele de specialitate referitoare la cauza respectivă.

În plus, în cadrul Ministerului de Justiție din Franța există un ofițer de legătură german care este responsabil cu asistența judiciară reciprocă germano-franceză. Dacă, în anumite cazuri, apar dificultăți în ceea ce privește cererile de asistență judiciară reciprocă ale Franței sau dacă trebuie să se stabilească dispozițiile din legislația franceză relevante, este posibil să se solicite sprijin și din partea ofițerului de legătură german, în plus față de ajutorul acordat prin canalele obișnuite, și anume centrele de contact.

În temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (e) din Decizia nr. 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei nr. 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, Germania a desemnat drept membri ai RJE Asociația Federală a Barourilor (Bundesrechtsanwaltskammer), Asociația Federală a Notarilor (Bundesnotarkammer), Asociația Avocaților în materie de Brevete (Patentanwaltskammer), Asociația Germană a Avocaților (Deutscher Anwaltverein), Federația Executorilor Judecătorești din Germania (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) și Federația Funcționarilor Judiciari din Germania (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Ceilalți membri ai RJE din Germania includ organismele centrale prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/1784 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (Regulamentul privind notificarea sau comunicarea actelor) și în Regulamentul (UE) 2020/1783 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (Regulamentul privind obținerea de probe). Aceste organisme centrale și aparatul judiciar de stat comunică instanțelor informații actualizate privind asistența judiciară în materie civilă. De asemenea, ele aplică măsuri suplimentare și acordă asistență instanțelor în materie de notificare sau comunicare a actelor și obținere de probe în cauzele cu o componentă externă. Pe lângă acestea, sunt membre ale RJE și autoritatea centrală desemnată în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1111 al Consiliului (Regulamentul Bruxelles IIb) și autoritatea centrală desemnată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (Regulamentul privind obligațiile de întreținere).

Informații suplimentare privind Rețeaua judiciară europeană din Germania și o listă a centrelor de contact pot fi consultate pe site-ul web al Biroului Federal de Justiție (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Ultima actualizare: 03/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.