Informații referitoare la rețea

Grecia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Structura rețelei

Numărul de puncte de contact: Au fost desemnate douăzeci și două de puncte de contact. Nouăsprezece dintre acestea sunt judecători care fac parte din rețeaua națională și care își exercită atribuțiile judiciare în paralel. Trei sunt funcționari din cadrul Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului, mai exact din cadrul Departamentului pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală, care funcționează în calitate de autoritate centrală în sensul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) (care completează Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii), al Regulamentului (CE) nr. 4/2009 (obligațiile de întreținere) și al Directivei 2002/8/CE (asistența judiciară) și, de asemenea, în calitate de organism central în sensul Regulamentelor (CE) nr. 1206/2001 (obținerea de probe) și (CE) nr. 1393/2007 (notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare) ale Consiliului.

Rețeaua națională: A fost instituită o rețea națională informală cu o structură centralizată ale cărei componente principale sunt autoritatea centrală, judecători din Atena și trei reprezentanți ai profesiilor juridice (asociații de avocați, executori judecătorești și notari). Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală este responsabil pentru monitorizarea activității Rețelei judiciare europene și pentru coordonarea activității punctelor de contact la nivel național în ceea ce privește obligațiile Greciei care intră sub incidența RJE și conținutul publicat pe portalul e-Justiție al UE. Punctele de contact naționale ale rețelei contribuie la completarea fișelor informative, la actualizarea notificărilor oficiale ale Greciei privind legislația UE referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, la completarea chestionarelor primite de la RJE sau alte organisme ale UE și la procesul de formulare a răspunsurilor la întrebări din partea altor puncte de contact sau autorități ale UE referitoare, în special, la punerea în aplicare a legislației UE în Grecia.

Sunt organizate reuniuni periodice, care sunt coordonate de Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală, de regulă de două până la patru ori pe an. Reuniunile au ca scop schimbul de opinii, de experiență și de informații. Ordinea de zi se axează în cea mai mare parte pe subiectele abordate în cadrul reuniunilor RJE la nivel european, pe aspecte legate de punerea în aplicare a legislației UE (regulamente și directive) la nivel național și pe obligațiile Greciei care intră sub incidența RJE și în ceea ce privește portalul e-Justiție, astfel cum s-a menționat mai sus.

Diseminarea informațiilor către public

Site-ul web al Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului face referire specială la RJE. În prezent, se lucrează în vederea actualizării site-ului web pentru a oferi o descriere completă și clară a rolului și utilității RJE în legătură cu legislația UE privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

La nivel național, informațiile privind legislația UE în materie civilă și comercială sunt diseminate prin distribuirea de materiale tipărite ale RJE și prin organizarea de seminarii și evenimente de o zi, la Atena și în alte orașe din Grecia, cu privire la evoluțiile legislative europene în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială și impactul acestora la nivel național (membri ai rețelei naționale participă uneori în calitate de vorbitori principali). Aceste evenimente au loc sub auspiciile Ministerului Justiției și, de asemenea, ale barourilor de pe întreg teritoriul țării, ale Școlii Naționale a Judecătorilor, ale Consiliului Juridic de Stat, ale asociațiilor de drept civil și de drept comercial etc.

În plus, evenimentul de o zi „Ziua Europeană a Justiției” urmărește să sensibilizeze profesioniștii din domeniul juridic și să lanseze un dialog cu privire la evoluția inițiativelor legislative ale UE; aceasta a fost organizată aproape anual în ultimii ani, sub auspiciile Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Ultima actualizare: 11/12/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.