Informații referitoare la rețea

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Departamentul de drept internațional privat (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) din cadrul Ministerului Justiției (Igazságügyi Minisztérium) acționează ca punct de contact în Ungaria, mai mulți funcționari din cadrul departamentului efectuând sarcinile corespunzătoare, în paralel cu celelalte atribuții ale acestora.

Ministerul Justiției (Departamentul de drept internațional privat) și Ministerul de Interne sunt membri ai rețelei în calitate de autorități centrale. Biroul Judiciar Național (Országos Bírósági Hivatal) în calitate de alt organism judiciar, Camera Națională a Notarilor din Ungaria (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ordinul Avocaților din Ungaria (Magyar Ügyvédi Kamara) și Camera Executorilor Judecătorești din Ungaria (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar), în calitate de asociații profesionale, sunt, de asemenea, membri ai rețelei. Reprezentanții membrilor participă periodic la reuniunile rețelei, în funcție, bineînțeles, de ordinea de zi a reuniunilor.

Ungaria nu are o rețea națională oficială a membrilor maghiari ai rețelei. Cooperarea între membri are loc ad-hoc, în cazul în care și atunci când este necesar.

Documente cuprinzând informații practice cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă în cadrul UE și cu state terțe, elaborate de Departamentul de drept internațional privat din cadrul Ministerului Justiției, sunt disponibile aici.

Ultima actualizare: 15/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.