NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Departamentul de drept internațional privat din cadrul Ministerului Justiției (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) acționează ca punct de contact în Ungaria, mai mulți funcționari din cadrul departamentului efectuând sarcinile corespunzătoare, în paralel cu celelalte atribuții ale acestora.

În calitate de autorități centrale, Ministerul Justiției (Departamentul de drept internațional privat) și Ministerul Resurselor Umane (Emberi Erőforrások Minisztériuma) sunt membri ai rețelei. Biroul Judiciar Național (Országos Bírósági Hivatal) în calitate de alt organism judiciar, Camera Națională a Notarilor din Ungaria (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ordinul Avocaților din Ungaria (Magyar Ügyvédi Kamara) și Camera Executorilor Judecătorești din Ungaria (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), în calitate de asociații profesionale, sunt, de asemenea, membri ai rețelei. Reprezentanții membrilor participă periodic la reuniunile rețelei, în funcție, bineînțeles, de ordinea de zi a reuniunilor.

Ungaria nu are o rețea națională oficială a membrilor maghiari ai rețelei. Cooperarea între membri are loc pe o bază ad-hoc, în cazul în care și atunci când este necesar.

Resurse cuprinzând informații practice cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă în cadrul UE și cu state terțe, elaborate de Departamentul de drept internațional privat din cadrul Ministerului Justiției, sunt disponibile aici.

Ultima actualizare: 12/12/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.