Informații referitoare la rețea

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Puncte de contact

Există două puncte de contact pentru Irlanda: un punct de contact pentru instanțele districtuale (District Courts) și regionale (Circuit Courts) și un punct de contact pentru instanțele superioare, și anume Înalta Curte (High Court), Curtea de Apel (Court of Appeal) și Curtea Supremă (Supreme Court). Punctele de contact cooperează îndeaproape și, în chestiuni legate de rețea, lucrează împreună. Punctele de contact pentru Irlanda se află la sediul Serviciului instanțe din Irlanda. Chiar dacă jurisdicțiile sunt separate, activitățile celor două puncte de contact se suprapun parțial, însă fiecare este responsabil exclusiv pentru rețeaua din cadrul direcției sale. Întrebările transmise prin intermediul RJE trebuie direcționate către punctul de contact corespunzător jurisdicției în cauză. Punctele de contact au birouri separate, dar fac parte din direcțiile Serviciului instanțe din Irlanda, cu sediul la Dublin. Pe lângă activitatea specifică rețelei, punctele de contact îndeplinesc și alte sarcini. Cu toate acestea, punctele de contact pot solicita ajutorul și asistența altor colegi atunci când este vorba de activități în cadrul rețelei. În acest sens au loc contacte periodice prin e-mail, telefon și întâlniri față în față cu membrii RJE din Irlanda, printre care se numără autoritățile centrale, directorul de operațiuni al Curții Supreme și al Înaltei Curți și directorul pentru reformă și dezvoltare din cadrul Serviciului instanțe [membrii menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (d)] și funcționari din Ministerul Justiției și Reformei Legislative [membrii menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (d)]. Punctele de contact comunică, de asemenea, în mod regulat, cu un membru desemnat al sistemului judiciar în ceea ce privește evoluția RJE.

Modul de funcționare a RJE în Irlanda

În Irlanda nu există o rețea națională oficială. Există însă o rețea de experți în anumite domenii de politică pe care punctul de contact îi poate consulta pentru a obține răspunsuri la întrebările care îi sunt adresate.

Punctele de contact au legături strânse și cu alți membri ai rețelei irlandeze extinse, inclusiv cu o serie de judecători cu competențe specializate în anumite domenii de drept sau care sunt responsabili de contacte internaționale. Punctele de contact pot fi contactate prin e-mail. Acestea se asigură că experții relevanți în domeniul politic, administrativ sau judiciar sunt consultați înainte de reuniunile rețelei, ale căror procese verbale și puncte de acțiune relevante sunt transmise persoanelor interesate, după caz.

Punctele de contact colaborează periodic cu Ministerul de Justiție pentru chestiuni de ordin politic și cu Autoritatea centrală pentru chestiuni legate de alocațiile de întreținere și pentru aspecte transfrontaliere.

Furnizarea de informații

În Irlanda nu există un site web național pentru RJE. Informațiile se publică pe site-ul Serviciului instanțe și pe site-urile diferitor ministere din Irlanda. Punctele de contact colaborează cu alte entități și cu alte ministere atunci când transmit diferite surse de informații statelor membre ale RJE sau direct RJE.

Ultima actualizare: 17/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.