NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Italia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Rețeaua Judiciară Italiană depinde de Ministerul Justiției – Departamentul pentru afaceri judiciare – Direcția generală pentru afaceri internaționale și cooperare judiciară – Biroul pentru cooperare judiciară internațională.

În prezent există cinci puncte de contact.

Punctele de contact sunt în legătură permanentă cu ceilalți membri ai rețelei, cu care cooperează pentru tratarea cererilor de cooperare sau pentru redactarea fișelor informative publicate pe portalul e-justiție.

Ceilalți membri ai rețelei din Italia sunt:

- Departamentul de justiție pentru minori și comunități (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

- Direcția generală pentru sistemele automatizate de informații (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati), punct de contact pentru portalul e-justiție;

- Autoritatea centrală pentru comunicarea și notificarea actelor (Autorità centrale per la notificazione degli atti);

- Consiliul Național al Barourilor (Consiglio Nazionale Forense);

- Consiliul Italian al Notarilor (Consiglio Italiano del Notariato).

De asemenea, punctele de contact ale rețelei mențin legături cu:

- Institutul Superior al Magistraturii (Scuola Superiore della Magistratura);

- Ecc net Italia;

- IMI Italia;

- Pietro Franzina, profesor de drept internațional privat la Università Cattolica del Sacro Cuore, expert pentru punctele de contact.

În general, membrii rețelei din Italia se reunesc anual.

Punctele de contact le oferă sprijin autorităților judiciare care tratează chestiuni transfrontaliere.

Toate publicațiile transmise de Comisie (pliante, compendii etc.) sunt distribuite autorităților judiciare și părților interesate.

Punctele de contact pot primi delegații din alte state membre în contextul formării judiciare.

Rețeaua este menționată pe site-ul Ministerului Justiției: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Lista autorităților responsabile în ceea ce privește principalele reglementări privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială:

- Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001;

- Directiva 8/2003 privind asistența judiciară.

În ambele cazuri, autoritatea centrală pentru Italia este:

Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia)

Departamentul pentru afaceri judiciare (Dipartimento Affari di Giustizia)

Direcția generală pentru afaceri internaționale și cooperare judiciară – Biroul I (Cooperare judiciară internațională).

Via Arenula n. 70

00186 ROMA

Telefon: +39 06 68852633  +39 06 68852180

e-mail: cooperation.dginternazionale@giustizia.it

- Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea actelor:

Autoritatea centrală pentru Italia este:

Biroul Unic al Executorilor Judecătorești din cadrul Curții de Apel Roma (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari Presso la Corte d'appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 Roma

Telefon: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

- Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 (Bruxelles IIa)

- Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 (obligații de întreținere)

Autoritatea centrală pentru Italia este:

Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia)

Departamentul de justiție pentru minori și comunități (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROMA

Telefon: +39 06.68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Ultima actualizare: 21/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.