Informații referitoare la rețea

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Funcțiile punctului de contact al rețelei naționale și ale reprezentantului autorității centrale sunt îndeplinite de Departamentul pentru cooperare internațională din cadrul Ministerului Justiției (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Principalele funcții ale punctelor de contact:

— să se asigure că autoritățile judiciare locale primesc informații generale privind instrumentele europene și internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, precum și să furnizeze informațiile necesare pentru o cooperare judiciară reușită între statele membre astfel încât acestea să beneficieze de asistență în pregătirea cererilor de asistență judiciară;

— să caute soluții la problemele care pot apărea în legătură cu o cerere de cooperare judiciară;

— să contribuie la informarea publicului cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană și cu privire la instrumentele europene și internaționale relevante prin intermediul site-ului internet al rețelei;

— să coopereze și să participe la organizarea reuniunilor rețelei;

— să contribuie la pregătirea și actualizarea informațiilor destinate publicului;

— să asigure cooperarea între membrii rețelei la nivel național.

În funcție de subiectul discutat, punctul de contact invită la reuniunile rețelei și experți din alte instituții pentru a-și împărtăși experiența. De exemplu, mai mulți judecători, reprezentanți ai Ministerului Justiției din diferite sectoare, notari, mediatori autorizați, reprezentanți ai administrației Fondului de garantare a indemnizației de întreținere (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), reprezentanți ai Consiliului executorilor judecătorești (Tiesu izpildītāju padome) și cadre universitare au participat la reuniuni alături de punctul de contact.

La 11 ianuarie 2023, Ministerul Justiției și Comisia Europeană au încheiat un contract pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacității rețelei naționale letone de cooperare judiciară în cadrul RJE” (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (proiectul LVJUCO). Proiectul va promova cooperarea judiciară între autoritățile competente și va sensibiliza publicul cu privire la rețeaua judiciară națională.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.