NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Punctele de contact ale rețelei naționale sunt directorul Departamentului de colaborare internațională (Stupausskās sadebarbības departaments) din cadrul Ministerului Justiției, precum și consilierul juridic din acest departament. Ambii îndeplinesc funcția de reprezentant al instituției centrale. Funcțiile principale ale punctelor de contact:

- să se asigure că autoritățile judiciare locale primesc informații generale cu privire la instrumentele europene și internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială și să furnizeze informațiile necesare unei cooperări judiciare efective între statele membre, pentru a le permite acestora să elaboreze cereri de cooperare judiciară;

- caută soluții pentru problemele care pot apărea în legătură cu o cerere de cooperare judiciară;

- contribuie la informarea publicului prin intermediul unui site web privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană și privind instrumentele europene și internaționale relevante;

- colaborează și participă la organizarea reuniunilor rețelei;

- contribuie la redactarea și actualizarea informațiilor destinate publicului;

- asigură cooperarea între participanții de la nivel național.

În funcție de subiect, punctul de contact invită, de asemenea, experți din alte instituții să participe la reuniunile rețelei și să facă schimb de experiență. De exemplu, la întâlnirile cu punctul de contact au participat mai mulți judecători, reprezentanți ai diferitelor departamente din Ministerul Justiției, notari, mediatori certificați, reprezentanți ai administrației Fondului de garantare a alocațiilor de întreținere (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), reprezentanți ai Consiliului executorilor judecătorești (Tiesu izpilītāju padome) și profesori.

Ultima actualizare: 24/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.