Informații referitoare la rețea

Lituania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Persoana de contact a Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială este avocatul din cadrul Grupului de drept internațional al Ministerului Justiției, care îndeplinește, de asemenea, funcțiile de autoritate centrală sau de autoritate competentă prevăzute în instrumentele UE din domeniul cooperării judiciare în materie civilă. Pe lângă aceste funcții, persoana de contact exercită, de asemenea, atribuțiile legate de cooperarea judiciară în materie penală prevăzute atât în instrumentele UE, cât și în tratatele internaționale multilaterale și bilaterale și participă, în plus, la activitățile Consiliului Uniunii Europene și ale grupurilor de lucru ale Comisiei Europene care se ocupă de chestiuni ce țin de materia civilă.

În Lituania nu s-a instituit nicio structură judiciară națională oficială care să îi reunească pe membrii de la nivel național ai rețelei. Cooperarea și comunicarea cu privire la chestiunile legate de rețea se desfășoară, de obicei, ad-hoc, prin e-mail.

Informațiile furnizate de Comisia Europeană cu privire la reuniunile rețelei și alte aspecte legate de activitățile rețelei sunt primite de persoana de contact a rețelei, desemnată în cadrul Ministerului Justiției, care le transmite autorităților sau instanțelor naționale competente (prin intermediul Administrației Instanțelor Naționale), în funcție de aspectul abordat sau de obiectul reuniunii. În felul acesta, informațiile și întrebările referitoare la rețea ajung la organismul corespunzător.

Dacă este cazul, persoana de contact și reprezentanții autorităților și instanțelor naționale competente rămân în contact și se ocupă de problemele respective nu numai prin e-mail, ci și la telefon. Persoana de contact fie va răspunde personal la solicitările de informații care îi sunt adresate de persoanele de contact din alte țări, fie le va transmite imediat autorității competente, urmând ca aceasta să pregătească un răspuns; persoana de contact coordonează, de asemenea, trimiterea unui răspuns colegului care a prezentat solicitarea de informații. De asemenea, persoana de contact ajută instanțele să răspundă la întrebările de ordin practic referitoare la cooperarea cu alte state membre care apar în cursul activităților lor și îi orientează pe reprezentanții instanțelor sau pe solicitanți către secțiunea relevantă a portalului e-justiție, unde aceștia vor putea căuta informațiile pertinente.

În Lituania, membrii rețelei și/sau autoritățile centrale responsabile de îndeplinirea funcțiilor prevăzute în regulament sunt Ministerul Justiției (și departamentele interne relevante din cadrul acestuia), magistrații de legătură, Administrația Națională a Instanțelor, Serviciul de Asistență Judiciară Garantată de Stat, Serviciul de Stat pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții, Camera Lituaniană a Executorilor Judecătorești, Camera Lituaniană a Notarilor Publici și sucursala Mažeikiai a Consiliului pentru Fondul Asigurărilor Sociale de Stat.

Ultima actualizare: 10/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.