Informații referitoare la rețea

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Luxemburg, punctele de contact și membrii Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, denumită în continuare „rețeaua”, sunt următoarele:

Punctele de contact

- Un punct de contact numit în cadrul Parchetului general în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (a), responsabil pentru sarcinile de „cooperare judiciară” prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a), articolul 5 alineatul (2) literele (a)-(c) și articolul 5 alineatele (3) și (4) din Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009.

Magistratul din cadrul Parchetului general tratează cererile de informații și de cooperare judiciară în cadrul rețelei.

Punctul de contact din cadrul Parchetului general joacă, de asemenea, rolul de autoritate centrală, în special în contextul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 și al Convenției de la Haga din 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei.

- Un punct de contact numit în cadrul Ministerului justiției, responsabil pentru sarcinile administrative prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b), articolul 5 alineatul (2) literele (d) și (e), articolul 5 alineatele (3) și (4) și articolele 14, 15,18 din Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009.

Acest punct de contact asigură monitorizarea administrativă, coordonarea și comunicarea cu Comisia Europeană, în special cu secretariatul rețelei, precum și cu membrii rețelei la nivel național.

Membrii rețelei

- Experții desemnați în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială.

- Organizațiile profesionale desemnate în conformitate cu articolele 2 și 5a din Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009:

  • executorii judecătorești, care sunt reprezentați de Camera executorilor judecătorești din Marele Ducat al Luxemburgului;
  • avocații, care sunt reprezentați de Baroul din Luxemburg și de Baroul din Diekirch;
  • notarii, care sunt reprezentați de Camera notarilor din Marele Ducat al Luxemburgului.

Interacțiunea dintre punctele de contact și membrii rețelei

Luxemburg nu dispune de o rețea oficială la nivel național.

Membrii rețelei sunt invitați la reuniunile rețelei pe baza ordinii de zi ale acestora.

Schimburile de informații și coordonarea între membrii și punctele de contact ale rețelei se efectuează prin e-mail sau prin telefon.

Ultima actualizare: 14/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.