Informații referitoare la rețea

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În prezent, există trei (3) puncte de contact ale RJE în Malta. Coordonarea între aceste puncte de contact este asigurată de faptul că aceste puncte de contact lucrează în același birou și colaborează în mod constant cu privire la toate aspectele legate de funcționarea rețelei în Malta. Aceste puncte de contact au instituit sisteme de cooperare reciprocă, care, la rândul lor, duc la o mai mare eficiență în ceea ce privește exploatarea rețelei, în special în ceea ce privește furnizarea de informații către practicieni privați care au nevoie de informații.

În ceea ce privește rețeaua națională

  • Asistența juridică

Autoritatea de origine și autoritatea de destinație în materie de asistență juridică este reprezentată de Avocatul pentru asistență juridică, cu sediul la Registrul Instanței Civile, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

  • Comunicarea actelor

Parchetul, situat la adresa The Palace, St. George's Square, Valletta, acționează ca autoritate centrală atât ca autoritate de origine, cât și ca autoritate de destinație în materie de comunicare a actelor. Acesta se ocupă de trimiterea formularelor de cerere și de primirea actelor de comunicat din partea autorităților străine de origine, actele fiind ulterior transmise persoanelor responsabile din cadrul instanțelor pentru efectuarea comunicării în conformitate cu legislația procedurală aplicabilă în Malta în ceea ce privește comunicarea actelor.

Ca parte a activității sale de comunicare a actelor, Parchetul, în calitatea sa de autoritate de origine și/sau de destinație, ține, de asemenea, legătura cu solicitanții și/sau reprezentații juridici ai acestora în perioada premergătoare comunicării actelor.

  • Cererile cu valoare redusă

Forumul competent în această materie este Secția pentru cereri cu valoare redusă, cu sediul în Law Courts din Valletta. Apelurile formulate împotriva hotărârilor acestei secții sunt soluționate de Curtea de Apel, în cadrul jurisdicției sale inferioare, care de asemenea își are sediul în Law Courts din Valletta.

Autoritatea competentă în fiecare caz depinde de domiciliul persoanei vizate de hotărâre. Curtea Magistraților (Malta) și Curtea Magistraților (Gozo) au competență în materie de executare, precum și cu privire la aspectele prevăzute de articolul 23, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Small Claims Tribunal Act (Capitolul 380 din legislația malteză).

  • Obținerea probelor

Autoritatea centrală este Parchetul din Valletta.

Instanțele vizate sunt următoarele:

  1. Instanța Civilă, Prima Cameră
  2. Instanța Civilă (Secția de drept al familiei)
  3. Curtea Magistraților (Malta)
  4. Curtea Magistraților (Gozo) (Jurisdicția superioară) sau (Jurisdicția inferioară)

Instanțele au competența de a pune în executare cereri formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială.

Ultima actualizare: 22/05/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.