Informații referitoare la rețea

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Punctele de contact și membrii rețelei în Țările de Jos

În Țările de Jos, a fost desemnat un punct de contact central în cadrul Ministerului Securității și Justiției. De asemenea, a fost desemnat un punct de contact pentru chestiuni legate de proceduri judiciare.

Pe lângă punctele de contact, din rețea mai fac parte și asociațiile profesionale ale profesiilor juridice liberale (avocați, notari și executori judecătorești).

Pe baza mai multor regulamente [printre care Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 și Regulamentul (CE) nr. 1393/2001], autoritățile centrale fac, de asemenea, parte din rețea.

Comunicarea cu Comisia Europeană (în acest caz, cu secretariatul RJE în materie civilă) are loc, de obicei, prin intermediul punctului de contact central. În acest fel se asigură faptul că, acolo unde este cazul, informațiile și întrebările ajung la autoritatea competentă.

Punctele de contact și membrii rețelei, în special autoritățile centrale, comunică adesea în mod direct atât între ele, cât și cu punctele de contact și membrii rețelei din alte state membre.

În funcție de chestiunile înscrise pe ordinea de zi, membrii sunt invitați să ia parte la reuniunile rețelei.

Punctele de contact și membrii rețelei din Țările de Jos organizează, de asemenea, o reuniune anuală, în cadrul căreia poartă discuții cu privire la activitățile rețelei și examinează domeniile în care poate fi îmbunătățită comunicarea dintre ele.

Ultima actualizare: 10/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.