Informații referitoare la rețea

Polonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Polonia există 12 puncte de contact ale Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială. Un punct de contact se află la Ministerul Justiției; celelalte puncte de contact sunt situate în unsprezece curți regionale, iar competența lor se extinde și asupra curților superioare de apel („puncte de contact judiciare”).

Punctul de contact din Ministerul Justiției răspunde întrebărilor despre dreptul civil și comercial polonez și transmite punctului de contact judiciar competent întrebările referitoare la executarea unei cereri de asistență juridică reciprocă, cu excepția cazului în care întrebarea a fost transmisă direct punctului de contact judiciar respectiv.

Punctul de contact din Ministerul Justiției primește informații de la Comisia Europeană privind reuniunile rețelei și alte aspecte și le transmite ulterior autorităților naționale sau instanțelor competente, în funcție de aspectul în cauză sau de obiectul reuniunii.

Coordonarea activităților punctelor de contact din Polonia este asigurată de Ministerul Justiției.

Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială include și judecătorii coordonatori pentru cooperare internațională și drepturile omului în materie civilă, care asistă persoanele ce acționează ca puncte de contact judiciare. Judecătorii coordonatori își îndeplinesc sarcinile în toate instanțele din jurisdicția instanței regionale în cauză, și anume în instanța regională și în instanțele districtuale aflate în jurisdicția instanței regionale. În cazul în care în jurisdicția instanței regionale se află și o curte de apel, coordonatorii își desfășoară activitatea și în această curte.

Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială include și organismele centrale indicate în Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială și în Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, precum și autoritatea centrală în sensul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) și autoritatea centrală în sensul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere.

Ultima actualizare: 29/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.