NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Punctul de contact

Portugalia a desemnat un punct de contact pentru RJE în materie civilă (Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială). Punctul de contact este un judecător numit de Consiliul Suprem al Magistraturii (Conselho Superior da Magistratura) în urma unui concurs.

Rețeaua națională

Rețeaua națională este formată din: autoritățile centrale prevăzute de instrumentele juridice ale UE, de alte instrumente juridice internaționale la care Portugalia este parte sau de dispozițiile legale naționale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială; autoritățile administrative cu responsabilități în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială; și asociațiile profesionale reprezentând la nivel național practicienii în domeniul dreptului care sunt direct implicați în aplicarea instrumentelor internaționale și ale UE referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Rețeaua națională nu include judecători de legătură sau experți.

Membrii naționali ai rețelei

În afară de punctul de contact, structura națională a rețelei include treisprezece membri:

 • Direcția-Generală de Politici în materie de Justiție (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Direcția-Generală de Administrare a Justiției (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Direcția Generală de Reintegrare și Servicii Penitenciare (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institutul pentru Registre și Notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institutul de Gestiune Financiară și Infrastructură de Justiție (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Consiliul Judecătorilor de Pace (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Institutul de Securitate Socială (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Comisia pentru Protecția Victimelor Infracțiunilor (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Judecătorul din partea Rețelei Internaționale de Judecători de la Haga (Juiz da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia)
 • Baroul (Ordem dos Advogados)
 • Asociația Avocaților Consultanți și a Executorilor Judecătorești (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Asociația Notarilor (Ordem dos Notários)
 • Parchetul General al Republicii

Autoritățile centrale

Dintre membrii naționali menționați mai sus, următorii sunt autorități centrale sau entități competente pentru îndeplinirea anumitor sarcini prevăzute de legislația Uniunii:

Direcția Generală de Administrare a Justiției – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (CE) nr. 4/2009 din 18.12.2008
 • Regulamentul (UE) nr. 2020/1784 din 25.11.2020
 • Regulamentul (UE) nr. 2020/1783 din 25.11.2020
 • Convenția de la Haga din 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială
 • Convenția de la Haga din 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială
 • Convenția de la Haga din 2007 privind recuperarea internațională a pensiei alimentare și a altor forme de întreținere familială
 • Convenția de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate

Direcția Generală de Reintegrare și Servicii Penitenciare – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (UE) nr. 2019/1111 din 25.6.2019
 • Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
 • Convenția de la Haga din 1996 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor

Institutul pentru Registre și Notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.) – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (UE) nr. 650/2012 din 4.7.2012

Institutul de Securitate Socială (Instituto de Segurança Social, I.P.) – Ministerul Solidarității și Securității Sociale

 • Directiva 2003/8/CE din 27.1.2003

Comisia pentru Protecția Victimelor Infracțiunilor – Ministerul Justiției

 • Directiva 2004/80/CE din 29.4.2004

Parchetul General al Republicii

 • Convenția de la Haga din 2000 privind protecția internațională a adulților

Coordonarea rețelei naționale cu structură neierarhizată

În Portugalia, rețeaua națională nu are o structură ierarhizată. Coordonarea, care este asigurată de punctul de contact, se bazează pe cooperarea voluntară dintre membrii naționali. Membrii naționali participă cu regularitate la reuniunile trimestriale organizate de punctul de contact. Atunci când pentru aplicarea legislației Uniunii sunt necesare adaptări ale sistemului național, se organizează reuniuni la care participă numai membrii naționali implicați.

Rețeaua nu include experți. Atunci când un anumit aspect necesită avizul unui expert, punctul de contact solicită autorității naționale competente să coopereze în mod voluntar și informal. Toți membrii naționali sunt încurajați în mod constant de către punctul de contact să participe, în domeniile lor specifice de competență și responsabilitate, la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Ultima actualizare: 10/08/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.