Informații referitoare la rețea

România
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În anul 2001, prin ordin al ministrului justiţiei, a fost înfiinţată Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale, pe modelul Rețelei Judiciare Europene. În martie 2004, această Reţea a fost reorganizată, prin două ordine ale ministrului justiţiei, în două reţele specializate: Reţeaua Judiciară Română în materie penală - corespondenta Reţelei Judiciare Europene - şi Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială - corespondenta Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială. Ulterior aceste două rețele au fost reorganizate succesiv în 2005, 2007, 2010, 2014, 2016, 2019 și 2022 urmare modificărilor legislației UE în domeniu și personalului din sistemul judiciar intern.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3501/C/25.07.2022 a fost făcută ultima actualizare în conformitate cu Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001. Ordinul a fost elaborate Ordonanţei Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008.

Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială reprezintă corespondentul la nivel naţional al Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

România a desemnat două puncte naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială. Punctele de contact ale Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială se află în cadrul Ministerului Justiţiei. Prin acestea este asigurată îndeplinirea atribuţiilor Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6, Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială este alcătuită dintr-un judecător de la secţia I civilă şi un judecător de la secţia a II–a civilă (fostă comercială) din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; câte un judecător de la fiecare secţie I civilă şi secție a II –a civilă (fostă comercială) a curţilor de apel; câte un judecător de la instanţa specializată/secţia pentru minori şi familie, specializați în domeniul aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii și acordare a compensațiilor financiare victimelor infracțiunilor; personal din cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară care îndeplinește şi atribuţiile Ministerului Justiţiei în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; câte un reprezentant desemnat de fiecare din asociaţiile profesionale din România ale notarilor publici, executorilor judecătoreşti şi avocaţilor. Punctele naţionale de contact din cadrul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială sunt, de plin drept, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială.

Judecătorii membri Reţelei Judiciare Române au fost desemnați prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii.

Membri Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială sunt menţionaţi în anexa la Ordinul Ministrului justiţiei nr. 3501/C/25.07.2022. Această anexă este parte integrantă din Ordin.


Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială, judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Curțile de apel, instanțele/secțiile specializate pentru minori și familie, Tribunalul București (judecători de legătură în Rețeaua Globală pentru Convenția de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii și judecător desemnat în Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor):

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Denisa-Livia BĂLDEAN Judecător, Secția I civilă

Adina-Georgeta PONEA Judecător, Secția I civilă

Andreia-Liana CONSTANDA Judecător, Secția I civilă

Roxana POPA Judecător, Secţia a II-a civilă

 

Curtea de Apel Alba Iulia

Cristina-Gheorghina NICOARĂ Judecător, Secția I civilă

Adina-Camelia IFTIMUȘ Judecător, Secția a II-a civilă

 

Curtea de Apel Bacău

Sorina CIOBANU Judecător, Președinte, Secția I civilă

Loredana ALBESCU Judecător, Președinte, Curtea de Apel Bacău

 

Curtea de Apel Braşov

Elena-Clara CIAPĂ Judecător, Secția civilă

Simona-Petrina GAVRILA Judecător, Secția civilă

 

Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov

Andrei IACUBA Judecător, Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

 

Curtea de Apel Bucureşti

Andreea-Florina MATEESCU, Judecător, Secția a-III-a civilă

Dorina ZECA, Judecător, Secția a-IV-a civilă

Maria-Cristina FINTOC, Judecător, Secția a-IV-a civilă

Ștefan-Ciprian CMECIU, Judecător, Secția a-V-a civilă

Felix-Lucian ȘALAR, Judecător, Secția a-VI-a civilă

Romeo GLODEANU, Judecător, Secția a-V-a civilă

Bogdan CRISTEA, Judecător, Secția a-VIII-a contencios administrativ și fiscal

 

Tribunalul Bucureşti

Anca-Magda VOICULESCU Judecător, Președinte Secția a-IV-a civilă (judecător de legătură în Rețeaua Globală pentru Convenția de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii)

Sorin-Vasile IVANCIUC Judecător, Președintele Secției I penale, Tribunalul București, Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor

 

Curtea de Apel Cluj

Axente – Irinel ANDREI Judecător, Președinte Secția a II-a civilă

 

Curtea de Apel Constanţa

Luminița-Marinela DAN Judecător, Secția a II-a civilă

Ecaterina GRIGORE Judecător, Secția contencios administrativ și fiscal

 

Curtea de Apel Craiova

Lotus-Manuela GHERGHINĂ Judecător, Secția a II-a civilă

Gabriela IONESCU Judecător, Președinte, Secția I civilă

 

Curtea de Apel Galaţi

Aneta-Luminița CRISTEA Judecător, Secția I civilă

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ Judecător, Președinte Curtea de Apel Galați

Andreea ARHIP Judecător, Președinte Secția a II-a civilă

Alexandru BLEOANCĂ Judecător, Secția a II-a civilă, vicepreședinte Curtea de Apel Galați

 

Curtea de Apel Iaşi

Maria-Cristina POPA Judecător, Președinte Secția civilă

Elena-Crizantema PANAINTE Judecător Secția conflicte de muncă și asigurări sociale

Alina-Gianina PRELIPCEAN Judecător, Secția contencios administrativ și fiscal, vicepreședinte Curtea de Apel Iași

 

Curtea de Apel Oradea

Dorina-Mihaela BEREȘ Judecător, Secția I civilă

Marcela FILIMON Judecător, Președinte Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

 

Curtea de Apel Pitești

Emilia-Raluca TRANDAFIR Președinte, Curtea de Apel Pitești

Corina PINCU IFRIM Judecător, Secția I civilă

Maria-Ruxandra DANCIU Judecător, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Alina PAVELESCU Judecător, Secția civilă, Tribunalul Argeș

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV Judecător, Secția civilă, Tribunalul Vâlcea

 

Curtea de Apel Ploieşti

Adriana-Maria RADU Judecător, Președinte Secția I civilă

Aida-Liliana STAN Judecător, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Ionel STĂNESCU Judecător, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, vicepreședinte Curtea de Apel Ploiești

 

Curtea de Apel Suceava

Ștefania-Fulga ANTON Judecător, Secția I civilă

Ana-Maria TURCULET Judecător, Președinte Secția a II-a civilă

Marius-Ionel GALAN Judecător, Președinte Secția de contencios administrativ și fiscal

 

Curtea de Apel Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ Judecător, Președinte Curtea de Apel Târgu Mureș

Adriana-Loredana BERINDEAN Judecător, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

 

Curtea de Apel Timişoara

Mădălina JEBELEAN Judecător, Secția I civilă

Ramona-Ioana RISTEA Judecător, Secția a II-a civilă

 

Puncte naționale de contact pentru Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor

Flavius-George PĂNCESCU Șef serviciu, SCJIMCC, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară Ministerul Justiției

Ioana BURDUF p.s.j.a.j.p., Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară Ministerul Justiției

 

Membrii Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială, personalul asimilat judecătorilor și procurorilor din Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, care îndeplinesc atribuții care revin Ministerul Justiției, în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale și care asigură Secretariatul Rețelei

Camelia TOBĂ p.s.j.a.j.p., Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară Ministerul Justiției

 

Membrii Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială – câte un reprezentant desemnat de Președinții Uniunilor Naționale din România ale Notarilor Publici, Executorilor Judecătorești și Barourilor

Octavian ROGOJANU, notar public, Secretar, Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Constantin-Adrian STOICA executor judecătoresc Executor judecătoresc, Uniunea Executorilor Judecătorești din România

Costea-Corin C. DĂNESCU, avocat Avocat, Uniunea Națională a Barourilor din România

Ultima actualizare: 18/10/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.