Informații referitoare la rețea

România
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În anul 2001, prin ordin al ministrului justiţiei, a fost înfiinţată Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale, pe modelul Rețelei Judiciare Europene. În martie 2004, această Reţea a fost reorganizată, prin două ordine ale ministrului justiţiei, în două reţele specializate: Reţeaua Judiciară Română în materie penală - corespondenta Reţelei Judiciare Europene - şi Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială - corespondenta Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială. Ulterior aceste două rețele au fost reorganizate succesiv în 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 și 2019 urmare modificărilor legislației UE în domeniu și personalului din sistemul judiciar intern.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1929/C/29.05.2014 a fost făcută ultima actualizare în conformitate cu Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001. Ordinul a fost elaborate Ordonanţei Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008.

Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială reprezintă corespondentul la nivel naţional al Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

România a desemnat două puncte naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială. Punctele de contact ale Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială se află în cadrul Ministerului Justiţiei. Prin acestea este asigurată îndeplinirea atribuţiilor Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6, Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială este alcătuită dintr-un judecător de la secţia I civilă şi un judecător de la secţia a II–a civilă (fostă comercială) din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; câte un judecător de la fiecare secţie I civilă şi secție a II –a civilă (fostă comercială) a curţilor de apel; câte un judecător de la instanţa specializată/secţia pentru minori şi familie, specializați în domeniul aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii și acordare a compensațiilor financiare victimelor infracțiunilor; personal din cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară care îndeplinesc şi atribuţiile Ministerului Justiţiei în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; câte un reprezentant desemnat de fiecare din asociaţiile profesionale din România ale notarilor publici, executorilor judecătoreşti şi avocaţilor. Punctele naţionale de contact din cadrul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială sunt, de plin drept, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială.

Judecătorii membri Reţelei Judiciare Române au fost desemnați prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii.

Din 2001, prin Direcția Drept internațional şi Cooperare Judiciară, Ministerul Justiției a organizat numeroase seminarii şi întâlniri de lucru pentru membrii Rețelelor, din resurse proprii (bugetul MJ), dar, în special, din 2007, în cadrul a peste 15 programe europene finanțate de Comisie. De asemenea, reprezentanți ai Rețelei Judiciare Române participă, periodic, la reuniunile Rețelelor Judiciare Europene.

Membri Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială sunt menţionaţi în anexa la Ordinul Ministrului justiţiei nr. 4008/C/09.10.2019. Această anexă este parte integrantă din Ordin.

 

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială, judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Curțile de apel, instanțele/secțiile specializate pentru minori și familie, Tribunalul București (judecători de legătură în Rețeaua Globală pentru Convenția de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii și judecător desemnat în Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor):

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, Secția I civilă

Andreia-Liana CONSTANDA, Secția I civilă

Roxana POPA, Secția a II-a civilă

Curtea de Apel Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Secția I Civilă

Nicolae DURBACĂ, Secția a II-a Civilă

Curtea de Apel Bacău

Cristina-Mădălina RADU, Secția I civilă

Loredana ALBESCU,  Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Braşov

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale

Elena-Clara CIAPĂ, Secția civilă

Simona Petrina GAVRILĂ, Secția civilă

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale

Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov

Andrei IACUBA

Curtea de Apel Bucureşti

Antonela BRĂTUIANU, Secția a-IV-a civilă

Ştefan CMECIU, Secția a-V-a civilă

Felix Lucian ȘALAR, Secția a-VI-a civilă

Romeo GLODEANU, Secția a-V-a civilă

Bogdan CRISTEA, Secția a-VIII-a contencios administrativ și fiscal

Tribunalul Bucureşti

Andreea Florina MATEESCU, Secția a-V-a civilă (judecător de legătură în Rețeaua Globală pentru Convenția de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii)

Anca Magda VOICULESCU,   Secţia a-IV-a civilă (judecător de legătură în Reţeaua Globală pentru Convenţia de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii)

Luminița TÂRȚĂU, Secția a I penală, Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor-Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, președinte

Axente-Irinel ANDREI, președinte Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Constanţa

Daniela PETROVICI, Secția I civilă

Ecaterina GRIGORE, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Craiova

Adina-Georgeta PONEA, președinte

Lotus GHERGHINĂ, Secția a II-a civilă

Curtea de Apel Galaţi

Aneta-Luminița CRISTEA, Secția I civilă

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Secția a II-a civilă

Andreea ARHIP, Secția a II-a civilă

Alexandru BLEOANCĂ, Secția a II-a civilă

Curtea de Apel Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU,  Secția civilă

Elena Crizantema PANAINTE, Secția conflicte de muncă și asigurări sociale

Alina Gianina PRELIPCEAN, Secția contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Oradea

Dorina Mihaela BEREȘ, Secția I civilă

Marcela FILIMON, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Pitești

Corina PINCU IFRIM,  Secţia I civilă

Dumitru VĂDUVA, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Mariana VÂRGĂ, Secția civilă, Tribunalul Argeș

Elena Cristina LUNGU, Secția civilă, Tribunalul Vâlcea

Curtea de Apel Ploieşti

Andra Corina BOTEZ, președinte

Adriana Maria RADU, Secția I civilă

Aida Liliana STAN, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Suceava

Ştefania Fulga ANTON, Secția I civilă

Daniela MITREA MUNTEA, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Loredana BERINDEAN, președinte, Secția I civilă, Judecătoria Tg. Mureș

Curtea de Apel Timişoara

Cristian PUP,  Secția I civilă

Ștefan LUCACIUC, Secția a II-a civilă

Florin MOŢIU,  Secția a II-a civilă

 

Membrii Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială, Puncte naționale de contact pentru Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială

Ministerul Justiției

Viviana ONACA, Director, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Ioana BURDUF, p.s.j.a.j.p., Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

 

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă și comercială care îndeplinesc atribuții care revin Ministerului Justiției, în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale și care asigură Secretariatul Rețelei

Camelia TOBĂ, p.s.j.a.j.p., Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Flavius George PĂNCESCU, p.s.j.a.j.p., Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

 

Membrii Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială - câte un reprezentant desemnat de Președinții Uniunilor Naționale din România ale Notarilor Publici, Executorilor Judecătorești și Barourilor

Octavian ROGOJANU, notar public, Secretar, Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Constantin Adrian STOICA, executor judecătoresc, Uniunea Executorilor Judecătorești din România

Costea-Corin C. DĂNESCU, avocat, Uniunea Națională a Barourilor din România

Ultima actualizare: 26/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.