În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Informații referitoare la rețea

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Puncte de contact

Pentru fiecare dintre cele patru jurisdicții din Regatul Unit există un punct de contact. Întrucât jurisdicțiile sunt separate, activitățile acestor puncte de contact nu se suprapun, fiecare dintre acestea fiind responsabil exclusiv pentru rețeaua din cadrul jurisdicției sale. Întrebările transmise prin intermediul RJE trebuie direcționate către punctul de contact corespunzător jurisdicției în cauză.

Punctul de contact pentru Scoția își desfășoară activitatea în cadrul Biroului UE al guvernului scoțian de la Bruxelles. Acesta poate face apel la un anumit număr de colegi în ceea ce privește activitățile rețelei. Pe lângă activitatea specifică rețelei, punctele de contact îndeplinesc și alte sarcini.

Modul de funcționare a RJE în Scoția

În Scoția nu există o rețea națională oficială. Cu toate acestea, în cadrul Direcției Justiție, a fost creată o rețea de persoane specializate în anumite domenii de politică. Punctul de contact poate apela la acești colegi pentru a obține răspunsuri la întrebări specifice.

De asemenea, au fost stabilite contacte în alte departamente ale guvernului scoțian. Punctul de contact face apel la aceste persoane pentru a obține consultanță sau răspunsuri la întrebări legate de activitatea lor. Punctul de contact colaborează, de asemenea, cu alte contacte din afara guvernului, dacă este cazul. Printre aceste contacte se numără Law Society of Scotland și Faculty of Advocates, organismele profesionale care reprezintă avocații consultanți și, respectiv, avocații pledanți. Punctul de contact a stabilit, de asemenea, legături cu organismul care reprezintă executorii judecătorești, Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO).

Obținerea și schimbul de informații se realizează cel mai frecvent prin e-mail. Punctul de contact participă, de asemenea, în persoană la anumite reuniuni.

Punctul de contact se asigură că, înainte de reuniunile relevante ale rețelei, sunt consultați experții relevanți în materie de politici, în domeniul administrativ sau în alte domenii. Procesele-verbale ale reuniunilor și punctele de acțiune relevante sunt diseminate, după caz.

Furnizarea de informații

În Scoția nu există un site web național pentru RJE. Informațiile sunt furnizate prin intermediul altor site-uri existente. Se face tot mai mult referire la portalul e-justiție. Punctul de contact colaborează cu alte servicii care furnizează surse de informații, inclusiv cu serviciul judiciar scoțian (Scottish Courts and Tribunals Service - SCTS). Site-ul web al SCTS oferă orientări cetățenilor cu privire la litigiile transfrontaliere - în special în ceea ce privește regulamentele referitoare la titlul executoriu european, somația europeană de plată și procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. Sunt desfășurate acțiuni de sensibilizare cu privire la RJE și la paginile portalului e-justiție cu ocazia reuniunilor și a conferințelor adecvate acestui subiect și în publicațiile relevante.

Ultima actualizare: 02/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.