NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Rețeaua cuprinde:

  1. Principalele puncte de contact, și anume doi reprezentanți ai Ministerului Justiției din Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), din cadrul Departamentului de drept internațional privat (Odbor medzinárodného práva súkromného) al Secției de drept internațional (Sekcia medzinárodného práva). Toate cererile RJE sunt trimise prin intermediul principalelor puncte de contact.
  2. Punctele de contact din cadrul instanțelor: câte un judecător sau grefierul-șef pentru fiecare instanță districtuală (okresný súd) și instanță regională (krajský súd) și pentru Curtea Supremă (Najvyšší súd).
  3. Punctele de contact din cadrul organizațiilor profesionale.
  4. Două puncte de contact în cadrul Centrului pentru protecția juridică internațională a copiilor și tinerilor (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
  5. Un magistrat de legătură în materie de dreptul familiei.
Ultima actualizare: 03/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.