Informații referitoare la rețea

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Pentru Republica Slovacă, rețeaua cuprinde în prezent:

  • patru puncte de contact din cadrul Ministerului Justiției din Republica Slovacă [Departamentul de drept internațional privat (odboru medzinárodného práva súkromného) al Secției de drept internațional (sekcia medzinárodného práva)];
  • magistratul de legătură în materie de dreptul familiei;
  • reprezentanți ai altor autorități centrale desemnate în instrumentele UE:

– Centrul pentru protecția juridică internațională a copiilor și a tinerilor (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);
– Centrul de asistență judiciară (Centrum právnej pomoci);

  • – reprezentanți ai asociațiilor profesionale;

– Baroul slovac (Slovenská advokátska komora);
– Camera Notarilor din Republica Slovacă (Notárska komora Slovenskej republiky);
– Camera Slovacă a Executorilor Judecătorești (Slovenská komora exekútorov).

Ca urmare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, a fost creată Rețeaua judiciară în materie civilă a Republicii Slovace, pentru a asigura participarea efectivă a Republicii Slovace la Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială. Rețeaua judiciară în materie civilă a Republicii Slovace cuprinde puncte de contact (judecător sau grefier-șef) pentru fiecare instanță districtuală (okresný súd) și instanță regională (krajský súd) și pentru Curtea Supremă (Najvyšší súd).

Ultima actualizare: 06/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.