NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovenă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE) își desfășoară activitatea în Slovenia prin intermediul a 3 puncte de contact și 16 membri ai rețelei.

Punctele de contact sunt angajați ai Ministerului Justiției din Republica Slovenia. În acest fel, activitatea punctelor de contact poate fi armonizată și coordonată zilnic.

Instanțele districtuale, în număr de 11 în Republica Slovenia, sunt autorizate să furnizeze asistență juridică internațională în materie civilă și comercială. În acest scop, Slovenia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, a desemnat câte un reprezentat din fiecare instanță districtuală în calitate de membru al RJE. În plus, Slovenia a desemnat doi membri specializați ai rețelei (judecători), care sunt competenți în materie de cooperare judiciară în chestiuni legate de familie, unul dintre judecători fiind angajat la o instanță districtuală, iar celălalt la Ministerul Justiției.

Modificarea Deciziei Consiliului de creare a RJE în 2009 a făcut posibilă cooperarea în cadrul RJE cu alte profesii juridice. Din 2011, Camera Notarilor Publici din Slovenia (Notarska zbornica Republike Slovenije), Baroul din Slovenia (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) și Camera Executorilor Judecătorești din Slovenia (Zbornica izvršiteljev Slovenije) sunt, de asemenea, membri ai rețelei.

Implicarea judecătorilor și a altor profesii juridice în RJE este importantă pentru atingerea obiectivelor RJE, deoarece asigură cooperarea directă dintre judecători și alte profesii juridice, contribuind la soluționarea mai rapidă a unor cauze specifice în instanță.

Punctele de contact și membrii RJE comunică în mod frecvent, inclusiv prin e-mail, telefon și contact direct atunci când este necesar, și se întâlnesc la reuniunile anuale organizate la nivel național.

Ultima actualizare: 01/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.