Informații referitoare la rețea

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Funcționarea Rețelei judiciare europene în Spania

În Spania, în temeiul articolului 33 din Legea 16/2015 din 7 iulie 2015, care reglementează statutul reprezentantului național al Spaniei în Eurojust, conflictele de jurisdicție, rețelele de cooperare judiciară internațională și personalul Ministerului Justiției detașat în străinătate, numirea și eliberarea din funcție a punctelor de contact spaniole pentru rețelele de cooperare judiciară internațională, în conformitate cu termenii prevăzuți de normele de instituire a acestora, sunt responsabilitatea Ministerului Justiției.

Numirea trebuie efectuată din rândul persoanelor cu experiență dovedită în materie de cooperare juridică internațională și care stăpânesc bine limba engleză sau franceză, după caz, și trebuie să asigure cel puțin reprezentarea puterii judecătorești, a Ministerului Public (Ministerio Fiscal) și a Ministerului Justiției. În acest scop, Consiliului General al Magistraturii (Consejo General del Poder Judicial) și Procurorului General (Fiscal General del Estado) le revine responsabilitatea de a propune ministrului justiției numirea și eliberarea din funcție a punctelor de contact pentru profesiile relevante. Statutul de punct de contact se încheie imediat ce persoana în cauză încetează să mai lucreze pentru instituția care a propus numirea ei. Acest lucru trebuie notificat Ministerului Justiției, care trebuie să informeze secretariatul rețelei.

Punctele spaniole de contact ale rețelelor de cooperare judiciară internațională sunt intermediari activi care au ca misiune facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare ale diferitelor state. Acestea sunt la dispoziția autorităților spaniole relevante, precum și a tuturor celorlalte punctele de contact, cărora le pun la dispoziție informațiile juridice și practice necesare pentru îmbunătățirea cooperării judiciare. Punctele spaniole de contact trebuie să transmită anual instituțiilor de care aparțin statistici privind activitatea lor.

Punctele de contact

În Spania, punctele de contact ale rețelei sunt situate în Ministerul Justiției, în Consiliul General al Magistraturii și în Parchetul General (Fiscalía General del Estado). În prezent sunt 8 puncte de contact, distribuite după cum urmează:

 • 6 puncte de contact desemnate de Ministerul Justiției – 2 în cadrul Subdirecției generale pentru cooperarea juridică internațională (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) și 4 grefieri ai Curții (Letrados de la Administración de Justicia);
 • 1 punct de contact desemnat de Consiliul General al Magistraturii;
 • 1 punct de contact desemnat de Procurorul General.

Autoritatea centrală

În Spania, Direcția Generală pentru Cooperare juridică internațională și Drepturile Omului (Dirección General de cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) din Ministerul Justiției este autoritatea centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială.

Magistrații de legătură

Spania are deja în vigoare o dispoziție legală care prevede că magistrații de legătură detașați într-un stat membru al Uniunii Europene devin puncte de contact în rețeaua judiciară europeană și acționează ca puncte de contact în temeiul articolului 34 din Legea 16/2015 din 7 iulie 2015. Acest statut ia sfârșit când se încheie statutul lor de magistrați de legătură. Spania a numit câte un magistrat de legătură în următoarele țări: Regatul Unit și Irlanda, Statele Unite ale Americii și Canada, Maroc, Belgia, Țările de Jos și Marele Ducat al Luxemburgului.

Alte autorități judiciare sau administrative însărcinate cu cooperarea judiciară

În Spania, sunt în vigoare următoarele mecanisme interne responsabile de cooperarea juridică internațională:

 • Rețeaua judiciară spaniolă de cooperare judiciară internațională (Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), care ține de Consiliul General al Magistraturii, al cărei scop este de a asista organele judiciare spaniole care solicită acest lucru în cadrul exercitării activității lor jurisdicționale și de a-i asista pe ceilalți membri ai rețelelor de cooperare judiciară. Membrii Rețelei spaniole de cooperare judiciară internațională pot concilia apartenența lor la această rețea cu apartenența la rețelele europene de cooperare judiciară. Astfel, magistrații spanioli din Rețeaua spaniolă de cooperare judiciară internațională (Divizia civilă) sunt membri ai Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, facilitând contactele cu omologii lor din alte țări din rețea în îndeplinirea atribuțiilor lor.
 • Rețeaua procurorilor în materie de cooperare juridică internațională (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), creată în anul 2002 pentru a furniza un serviciu specializat în domeniul cooperării juridice internaționale în cadrul fiecărui parchet regional.
 • Procurorii din această rețea, care sunt experți în cooperare internațională, contribuie la canalizarea, la orientarea și la acordarea de asistență judiciară internațională de o manieră rapidă și eficace.
 • Rețeaua grefierilor (Red de letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) este o structură de coordonare la nivel național instituită de Ministerul Justiției în 2010. Aceasta este constituită din grefieri specializați în cooperare juridică internațională și sprijină diferitele servicii judiciare (Oficinas Judiciales) pentru a răspunde solicitărilor și întrebărilor legate de cooperarea juridică internațională.

Asociații profesionale

În Spania, există următoarele asociații profesionale care reprezintă profesioniști ai dreptului care contribuie în mod direct la aplicarea actelor Uniunii și a instrumentelor juridice internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială:

 • Consiliul general al notarilor (Consejo General del Notariado);
 • Consiliul general al avocaților spanioli (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Colegiul național spaniol al agenților registrelor fondului funciar și comercial (Colegio de registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Consiliul general al reprezentanților legali din Spania (Consejo General de Procuradores de España).

Informații privind rețeaua

Ministerul spaniol al justiției, care furnizează informații privind cooperarea juridică internațională și asistența judiciară internațională, pune pe site-ul său internet un link către site-ul rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, respectiv: Cooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

Consiliul General al Magistraturii din Spania furnizează pe site-ul său informații cu privire la Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, unde se găsesc și linkuri către Atlasul judiciar european în materie civilă și comercială, precum și către portalul e-Justiție.

Oficiul Procurorului General furnizează pe website-ul său informații privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială: link.

Ultima actualizare: 28/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.