NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Informații referitoare la rețea

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Funcționarea RJE în Spania

În Spania, în conformitate cu articolul 33 din Legea nr. 16/2015 din 7 iulie 2015 de reglementare a statutului membrului spaniol în Eurojust, conflictele de competență, rețelele de cooperare judiciară internațională și personalul Ministerului Justiției detașat în străinătate, numirea și revocarea punctelor de contact spaniole pentru rețelele de cooperare judiciară internațională, în conformitate cu normele care le stabilesc, intră în responsabilitatea Ministerului Justiției.

Persoana desemnată trebuie aleasă dintre persoanele cu experiență dovedită în cooperarea juridică internațională și o bună cunoaștere a limbii engleze sau franceze, după caz; numirea trebuie să asigure, cel puțin, reprezentarea sistemului judiciar, a Parchetului (Ministerio Fiscal) și a Ministerului Justiției. În acest sens, este responsabilitatea Consiliului General al Puterii Judiciare (Consejo General del Poder Judicial) și a procurorului general (Fiscal General del Estado) să propună Ministerului Justiției numirea și revocarea punctelor de contact pentru profesiile relevante. Statutul de punct de contact se încheie de îndată ce persoana în cauză nu mai lucrează pentru instituția care a propus numirea. Această situație trebuie notificată Ministerului Justiției, care trebuie să informeze secretariatul rețelei.

Punctele de contact spaniole pentru rețelele de cooperare judiciară internațională sunt intermediari activi, care au misiunea de a facilita cooperarea între autoritățile judiciare ale diferitelor state. Acestea sunt la dispoziția autorităților spaniole relevante, alături de toate celelalte puncte de contact, furnizându-le informațiile juridice și practice necesare pentru îmbunătățirea cooperării judiciare. Punctele de contact spaniole trebuie să trimită în fiecare an datele statistice privind activitatea lor instituției de care aparțin.

Puncte de contact

În Spania, punctele de contact ale rețelei se află în cadrul Ministerului Justiției, al Consiliului General al Puterii Judiciare și al Parchetului General (Fiscalía General del Estado). În prezent, există opt puncte de contact, repartizate după cum urmează:

 • 6 puncte de contact numite de Ministerul Justiției – 2 în Subdirecția generală pentru cooperare juridică internațională (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) și 4 grefieri ai instanței (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • 1 punct de contact numit de Consiliul General al Puterii Judiciare;
 • 1 punct de contact numit de Parchetul General.

Autoritatea centrală

În Spania, Direcția Generală pentru cooperare juridică internațională și drepturile omului (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) din cadrul Ministerului Justiției reprezintă autoritatea centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială.

Magistrați de legătură

Spania dispune deja de legislație care prevede ca magistrați de legătură renumiți dintr-un stat membru al Uniunii Europene să devină puncte de contact ale Rețelei judiciare europene și să acționeze în calitate de puncte de contact în conformitate cu articolul 34 din Legea 16/2015 din 7 iulie 2015. Acest statut încetează odată cu încheierea statutului lor de magistrați de legătură. Spania a numit un magistrat de legătură în următoarele țări: Franța, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Maroc.

Alte autorități judiciare sau administrative competente în cazul cooperării judiciare

În Spania, există următoarele mecanisme interne competente în cazul cooperării juridice internaționale:

 • Rețeaua spaniolă pentru cooperarea judiciară internațională (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), din cadrul Consiliului General al Puterii Judiciare, care are scopul de a sprijini organismele judiciare spaniole care solicită acest lucru în cererile de cooperare judiciară emise sau primite în exercitarea activităților lor judiciare și de a sprijini alți membri ai rețelelor de cooperare judiciară. Apartenența membrilor Rețelei spaniole pentru cooperarea judiciară internațională la această rețea este compatibilă cu apartenența lor la Rețelele europene de cooperare judiciară. Astfel, magistrații spanioli din cadrul Rețelei spaniole pentru cooperarea judiciară internațională (Secția civilă) sunt membri ai Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, facilitând contactele cu omologii lor din alte țări din cadrul rețelei, în exercitarea atribuțiilor lor.
 • Rețeaua procurorilor pentru cooperarea juridică internațională (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) a fost creată în 2002 pentru a oferi un serviciu specializat în aspectele legate de cooperarea juridică internațională din fiecare Parchet General.
 • Procurorii din cadrul acestei rețele, care sunt experți în cooperarea internațională, ajută la canalizarea, ghidarea și furnizarea asistenței judiciare internaționale în mod rapid și eficace.
 • Rețeaua grefierilor (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) este o structură de coordonare la nivel național, înființată de Ministerul Justiției în 2010. Aceasta este formată din grefieri care sunt specializați în cooperarea juridică internațională și ajută diferitele birouri judiciare (Oficinas Judiciales) să soluționeze nelămuririle și întrebările privind cooperarea juridică internațională.

Asociații profesionale

În Spania, există următoarele asociații profesionale care reprezintă profesioniștii din domeniul juridic ce contribuie în mod direct la aplicarea actelor Uniunii și a instrumentelor juridice internaționale cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială:

 • Consiliul general al notarilor (Consejo General del Notariado);
 • Consiliul general al avocaților spanioli (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Asociația birourilor de înregistrare a drepturilor de proprietate și a drepturilor comerciale din Spania (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Consiliul general al reprezentanților juridici din Spania (Consejo General de Procuradores de España).

Informații privind rețeaua

Ministerul Justiției din Spania – care furnizează informații privind cooperarea juridică internațională și asistența judiciară internațională – include, pe site-ul său, un link către Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, disponibil la adresa: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Consiliul General al Puterii Judiciare din Spania oferă informații privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, pe site-ul său, la adresa http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, unde există de asemenea link-uri către Atlasul judiciar european în materie civilă și comercială și către portalul european e-justiție.

Parchetul General furnizează informații privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, pe site-ul său web link.

Ultima actualizare: 26/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.