Informații referitoare la rețea

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Suedia a desemnat o persoană care lucrează în departamentul de drept procedural și chestiuni judiciare din cadrul Ministerului Justiției ca punct de contact pentru Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, și o persoană care lucrează în departamentul pentru politica penală din cadrul Ministerului Justiției ca punct de contact pentru portalul e-justiție.

Membrii din Suedia ai rețelei sunt: Administrația Instanțelor Naționale, Ordinul avocaților, Autoritatea de executare silită, Agenția de securitate socială, Autoritatea de dreptul familiei și de sprijinire a părinților și Autoritatea de despăgubire și sprijinire a victimelor infracțiunilor, precum și două autorități centrale (departamentul pentru cazuri penale și cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției și departamentul de afaceri consulare și drept civil din cadrul Ministerului Afacerilor Externe).

Ultima actualizare: 12/12/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.