About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 11/05/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Informații referitoare la rețea - Belgia

Punctele de contact și membrii belgieni ai rețelei

Belgia a desemnat două persoane de contact. Una dintre acestea este judecător la Curtea de Casație și coordonează relațiile rețelei cu membrii magistrați; cealaltă persoană este funcționar în cadrul Serviciului Public Federal de Justiție, mai precis angajat al Serviciului de cooperare judiciară internațională în materie civilă.

În plus, rețeaua belgiană este formată, în prezent, din 15 judecători, care sunt membri în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia Consiliului nr. 2001/470/CE. Pentru fiecare instanță de apel sunt numiți trei sau patru judecători; fiecare dintre aceștia este specializat în unul dintre următoarele domenii: dreptul familiei, dreptul comercial sau dreptul procesual. Acești judecători își desfășoară activitatea în instanțe de diferite niveluri de jurisdicție (Curtea de apel, tribunale de primă instanță, tribunale comerciale și judecătorii de pace).

Un reprezentant al Consiliului național al grefierilor-șefi este, de asemenea, membru al rețelei belgiene, în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (d) din decizia menționată anterior.

Belgia a desemnat, de asemenea, patru reprezentanți ai profesiilor juridice, în calitate de membri ai rețelei, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e): un reprezentant al notarilor, un reprezentant al executorilor judecătorești și doi reprezentanți ai asociațiilor barourilor (un reprezentant al Ordinului barourilor francofone și germanofone - Ordre des barreaux francophones et germanophones și un reprezentant al barourilor flamande).

Se asigură, de asemenea, coordonarea cu diferitele autorități centrale desemnate în temeiul mai multor regulamente [Regulamentele (CE) nr. 2201/2003, (CE) nr. 4/2009, (CE) nr. 1393/2001, ...].

De asemenea, au fost stabilite contacte cu filiala belgiană a Centrului european pentru consumatori.

Modul de funcționare a rețelei

Majoritatea comunicărilor sunt transmise prin e-mail. Informațiile trimise de Comisia Europeană și, în special, de Secretariat, sunt transmise membrilor, în principal, de către unul dintre punctele de contact. Membrii participă la reuniunile rețelei în funcție de subiectele discutate în cadrul acestora. În plus, o dată pe an are loc o reuniune a judecătorilor belgieni care sunt membri ai rețelei.

Membrii sunt invitați în mod sistematic să ofere cât mai multe informații cu privire la legislația nouă sau să distribuie chestionare în rândul colegilor lor. În general, atât documentația publicată de Comisia Europeană, cât și linkurile de internet utile sunt distribuite la scară largă instanțelor judecătorești. Unii membri ai rețelei sunt, de asemenea, implicați în publicarea unui buletin informativ dedicat legislației europene (Eur-alert!).

A fost stabilită, de asemenea, o colaborare cu Institutul de formare judiciară, care permite punctelor de contact și membrilor să participe, în calitate de vorbitori, la cursurile de formare cu privire la legislația europeană recentă pe care le organizează institutul și, în special, cu privire la mecanismele de cooperare judiciară europeană și internațională în materie civilă și comercială.

În ceea ce privește abordarea întrebărilor specifice, cum ar fi, de exemplu, conținutul legislației străine sau desfășurarea unei proceduri judiciare cu implicații transfrontaliere, contactele sunt stabilite, în principiu, prin e-mail, între punctul de contact belgian și judecătorul belgian care l-a consultat în cadrul unei proceduri pendinte, pe de o parte, și între punctele de contact din statele membre în cauză, pe de altă parte.

Ultima actualizare: 18/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Bulgaria

Rețeaua Judiciară Națională în materie civilă și comercială

Cadrul juridic al Rețelei Judiciare Naționale în materie civilă și comercială din Republica Bulgaria (rețeaua națională) este stabilit în normele de funcționare a acesteia (Pravila za deynostta), adoptat de Consiliul Judiciar Suprem (Vissh sadeben savet, VSS) printr-o decizie din 13 martie 2018, care a înlocuit normele adoptate printr-o decizie din 11 decembrie 2014 și modificate printr-o decizie din 19 martie 2015.

Scopul rețelei naționale este de a oferi asistența necesară autorităților judiciare în ceea ce privește elaborarea, transmiterea și executarea efectivă a cererilor de asistență judiciară, colectarea și stocarea de statistici cu privire la cooperarea judiciară internațională desfășurată de instanțele din Bulgaria, precum și cooperarea cu punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene și cu alte instituții similare.

Camera Judecătorilor (Sadiyska kolegiya) din cadrul Consiliului Judiciar Suprem este responsabilă de funcționarea rețelei naționale, pentru participarea sa la proiecte naționale și internaționale, precum și pentru cooperarea sa cu toate instituțiile, organizațiile și entitățile, naționale sau internaționale, care îndeplinesc funcții în domeniul asistenței judiciare internaționale. Direcția Relații Internaționale și Protocol (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) din cadrul Consiliului Judiciar Suprem asistă și coordonează schimbul de informații între membrii rețelei, punctele naționale de contact și Camera Judecătorilor. Orientările metodologice și coordonarea funcționării rețelei naționale sunt furnizate de Camera judecătorilor prin intermediul Comitetului pentru evaluări și concursuri (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Completare

Candidații pentru membrii rețelei naționale trebuie să fie judecători ai unei instanțe districtuale și provinciale sau ai unei curți de apel care îndeplinesc anumite criterii în ceea ce privește capacitatea profesională și integritatea morală, competențele lingvistice etc. În urma unui concurs de recrutare, judecătorii rețelei naționale sunt desemnați printr-o decizie a Camerei Judecătorilor din cadrul Consiliului Judiciar Suprem pentru o perioadă de cinci ani. Rețeaua națională include până la șapte judecători din fiecare instanță districtuală și până la 15 judecători din instanța districtuală din Sofia. În cazurile prevăzute expres, calitatea de membru al rețelei încetează printr-o decizie motivată a Camerei Judecătorilor din cadrul Consiliului Judiciar Suprem, propusă de Comisia pentru evaluare și concursuri.

Puncte de contact

Camera Judecătorilor din cadrul Consiliului Judiciar Suprem, hotărând pe baza unei propuneri din partea Comitetului pentru evaluări și concursuri, desemnează puncte de contact din rândul membrilor rețelei: un punct de contact în materie civilă și un punct de contact în materie comercială, pentru o perioadă de cinci ani.

Funcții

— Membrii rețelei naționale asistă punctele de contact naționale care fac parte din Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială sau din alte rețele internaționale de cooperare juridică și judecătorii naționali în scopul stabilirii cooperării juridice internaționale.

— În cadrul acestei asistențe, membrii rețelei naționale au obligația de a informa, a consilia, a coordona, dacă este cazul, și a desfășura alte activități pentru a facilita cooperarea juridică internațională în conformitate cu jurisdicția autorităților judiciare respective din Bulgaria. Membrii rețelei naționale au obligația de a oferi asistență, la cerere, fiecărui judecător național, procuror, judecător de instrucție sau reprezentant al unei autorități naționale centrale învestite cu competențe, în conformitate cu legislația internațională și europeană.

— Membrii rețelei naționale facilitează activitățile de formare în domeniul cooperării juridice internaționale care sunt furnizate în districtul în care aceștia își îndeplinesc atribuțiile.

— Membrii rețelei naționale susțin judecătorii în scopul stabilirii cooperării juridice internaționale în cadrul instanței districtuale competente pentru care sunt responsabili.

— Membrii rețelei naționale efectuează studii privind jurisprudența europeană și națională și modificările intervenite în cooperarea în materie civilă și comercială și popularizează și diseminează aceste studii.

— Membrii rețelei naționale elaborează trimestrial declarații de activitate pentru instanța districtuală competentă în legătură cu punerea în aplicare a dreptului comunitar și internațional și cooperarea juridică internațională și transmit aceste declarații către o bază de date actualizată și care se actualizează la VSS și pun la dispoziția punctelor de contact naționale o versiune electronică a instrumentelor judiciare în materie civilă și comercială emise de instanțele din instanța districtuală în cauză în aplicarea dreptului UE, astfel încât să se poată menține baza de date necesară.

— De asemenea, aceștia efectuează misiuni suplimentare, stabilite de Camera Judecătorilor VSS, în cazul în care este necesar să se furnizeze informații, să se efectueze un studiu, să se asigure formarea profesională sau să se desfășoare o altă activitate privind cooperarea juridică internațională.

— Membrii rețelei naționale dispun de o bază de date actualizată cu date de contact (adrese de e-mail, alte adrese de corespondență, numere de telefon) și o bază de date cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care este publicată pe site-ul de internet al VSS, secțiunea Rețeaua Judiciară în materie civilă și comercială.

— Fiecare membru al rețelei naționale își îndeplinește funcțiile în cadrul instanței districtuale competente.

— Membrii rețelei naționale participă la o reuniune anuală, care are loc în luna februarie și în cursul căreia se adoptă un raport de activitate al rețelei pentru anul calendaristic precedent; raportul de activitate este întocmit de punctul național de contact pe baza rapoartelor anuale de activitate prezentate de membri până la data de 15 ianuarie.

— După ce au participat la reuniunile periodice ale punctelor de contact ale Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, participanții prezintă un raport Camerei Judecătorilor din cadrul Consiliului Judiciar Suprem, care este publicat pe site-ul Consiliului Judiciar Suprem, în cadrul secțiunii Cooperare Internațională, Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială, pentru a asigura publicitatea activității lor.

Ultima actualizare: 10/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Republica Cehă

În Republica Cehă există în prezent șase puncte de contact ale Rețelei judiciare europene: cinci în cadrul Ministerului de Justiție din Republica Cehă și unul în Bruxelles (Reprezentanța Permanentă a Republicii Cehe pe lângă UE).

Punctele de contact ale Rețelei judiciare europene din Republica Cehă țin legătura cu punctele de contact din alte state membre ale UE, răspund întrebărilor primite din partea instanțelor și a notarilor care doresc informații privind legislațiile altor țări și atenționările referitoare la soluționarea cererilor, în special în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 privind obținerea de probe și al Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea actelor și alte aspecte.

În urma Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele judiciare europene în materie civilă și comercială, Republica Cehă a instituit, în 2004, Rețeaua judiciară internă (denumită în continuare „rețeaua”) pentru cooperarea în materie civilă și comercială, care are sarcina de a asigura participarea efectivă a acestei țări la Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială.

Printre membrii rețelei se numără judecători, reprezentanți ai Asociației Barourilor din Cehia, reprezentanți ai Camerei Notarilor din Cehia, reprezentanți ai Camerei Executorilor din Cehia, reprezentanți ai Oficiului pentru protecția juridică internațională a copiilor, reprezentanți ai Centrului European al Consumatorilor, reprezentanți ai Facultății de Drept a Universității Karlovy și personalul desemnat al Ministerului Justiției.

Membrii rețelei participă, în special, la activitățile Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială și la îndeplinirea sarcinilor care decurg din acestea, precum și la activitățile grupurilor de lucru și ale comitetelor în materie civilă și comercială ale Consiliului UE și ale Comisiei Europene. Membrii rețelei își pot exprima opiniile cu privire la proiectele legislative ale Comunităților Europene și la alte propuneri referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Rețeaua are, în prezent, aproximativ 130 de membri. Ministerul Justiției organizează anual o reuniune a tuturor membrilor rețelei. Pe ordinea de zi a acestei reuniuni se află, printre altele, subiecte de actualitate, în special privind Rețeaua judiciară europeană, funcționarea portalului european e-justiție și jurisprudența Curții de Justiție a UE. În cadrul acestor reuniuni, membrii rețelei au ocazia unică de a se întâlni personal și de a face schimb de experiențe practice în materie de aplicare a instrumentelor UE.

Compendiile și alte publicații elaborate în cadrul Rețelei judiciare europene sunt distribuite membrilor acesteia.

Membrii rețelei pot comunica în mod informal prin e-mail. Rețeaua are propria sa listă de distribuție prin e-mail, pe care membrii o utilizează pentru a pune întrebări și a face schimb de experiență. Prin intermediul acestui canal de comunicare, Ministerul Justiției poate transmite rapid membrilor rețelei noutățile privind cooperarea judiciară în UE.

Ultima actualizare: 25/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Germania

Dat fiind faptul că Germania are o structură federală, în această țară există un centru de contact federal al Rețelei judiciare europene (RJE) și centre de contact în fiecare land. Centrul de contact federal este găzduit de Biroul Federal de Justiție (Bundesamt für Justiz). În funcție de structura organizațională a fiecărui land, centrele de contact ale landurilor își desfășoară activitatea fie în cadrul unei instanțe [Bavaria - Tribunalul Regional Superior din München (Oberlandesgericht München), Bremen - Tribunalul Regional din Bremen (Landgericht Bremen), Hamburg - Tribunalul Districtual din Hamburg (Amtsgericht Hamburg), Hessen - Tribunalul Regional Superior din Frankfurt am Main – (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Saxonia Inferioară - Tribunalul Regional Superior din Celle (Oberlandesgericht Celle), Renania de Nord-Westfalia - Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) și Saxonia - Tribunalul Regional Superior din Dresda (Oberlandesgericht Dresden)], fie în cadrul Ministerului de Justiție al landului (Landesjustizministerium). În total, în Germania există 17 centre de contact RJE. Centrul de contact federal are sarcina de a coordona rețeaua națională și de a organiza evenimente, cum ar fi Ziua Europeană a Justiției și reuniunile membrilor RJE din Germania, precum și sarcina de a răspunde cererilor primite și celor transmise.

Sarcinile sunt repartizate la nivel intern între centrele de contact ale landurilor și centrul de contact federal. Centrul de contact federal soluționează cererile de informații privind dreptul civil sau dreptul comercial german și organizarea instanțelor judecătorești. Informațiile privind o anumită cauză sunt furnizate, de obicei, de centrul de contact din landul în care se soluționează cauza. Cu toate acestea, toate centrele de contact din Germania au același statut, ceea ce înseamnă că oricare dintre cele 17 centre poate fi contactat pentru toate tipurile de cereri și că, în unele situații, centrul de contact federal poate acorda, de asemenea, asistență referitoare la cazuri concrete. Această repartizare la nivel intern a sarcinilor asigură faptul că o cerere va fi soluționată de centrul de contact competent.

În afară de centrele de contact, în Germania există patru magistrați care au sarcina de a acorda asistență instanțelor germane în chestiuni care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 (Regulamentul Bruxelles IIa). Sarcinile magistraților sunt repartizate între landuri, în temeiul unui acord intern. Oricare dintre acești patru magistrați poate fi contact și cu privire la o cauză din afara landului respectiv. Dacă este necesar, solicitantul va fi apoi direcționat imediat către persoana (persoanele) competentă (competente), pe baza repartizării la nivel intern a sarcinilor, precum și a cunoștințelor lingvistice, a atribuțiilor specifice și a expertizei legate de cazul concret.

În plus, în cadrul Ministerului de Justiție din Franța, un ofițer de legătură german este responsabil cu asistența judiciară reciprocă germano-franceză. Dacă, în anumite cazuri, apar probleme în ceea ce privește cererile din partea Franței în materie de asistență judiciară reciprocă sau dacă trebuie să se stabilească fondul legislației franceze, este posibil să se solicite sprijin și din partea ofițerului de legătură german, în plus față de ajutorul acordat prin intermediul canalelor obișnuite, și anume centrele de contact.

În temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (e) din Decizia nr. 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată ultima dată de Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, Germania a numit ca membri ai RJE următoarele entități: Baroul Federal (Bundesrechtsanwaltskammer), Asociația Federală a Notarilor (Bundesnotarkammer), Asociația Avocaților Specializați în Brevete (Patentanwaltskammer), Asociația Avocaților din Germania (Deutscher Anwaltverein), Federația Executorilor Judecătorești din Germania (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) și, în 2014, Federația Funcționarilor Judiciari din Germania (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Printre alți membri ai RJE din Germania se numără și organismele centrale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (Regulamentul privind notificarea sau comunicarea actelor) și în Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (Regulamentul privind obținerea de probe). Aceste organisme centrale și aparatul judiciar de stat comunică instanțelor informații actualizate privind asistența juridică în materie civilă. De asemenea, acestea introduc măsuri suplimentare și acordă asistență instanțelor în materie de notificare sau comunicare a actelor și obținere de probe în cauzele cu o componentă externă. În plus, autoritatea centrală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) și autoritatea centrală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (Regulamentul privind obligațiile de întreținere) sunt, de asemenea, membri ai RJE.

Informații suplimentare privind Rețeaua judiciară europeană din Germania și o listă cu datele de contact pot fi găsite pe site-ul web al Biroului Federal al Justiției (Bundesamt für Justiz) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Ultima actualizare: 25/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Estonia

Punctele de contact naționale ale rețelei sunt doi consilieri ai Serviciului de cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului de Justiție, ambii îndeplinind și funcția de reprezentant al organismului central. Funcțiile principale ale punctelor de contact sunt următoarele:

 • asigură faptul că autoritățile judiciare locale beneficiază de informații generale privind instrumentele comunitare și internaționale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială;
 • furnizează celorlalte puncte de contact și autorităților, precum și autorităților judiciare locale din propriul stat membru toate informațiile necesare pentru buna cooperare judiciară dintre statele membre, în scopul de a le sprijini în elaborarea într-o manieră eficientă a cererilor de cooperare judiciară și în stabilirea celor mai potrivite contacte directe;
 • furnizează toate informațiile în vederea facilitării aplicării legii unui alt stat membru, care este aplicabilă în temeiul unui instrument comunitar sau internațional;
 • caută soluții la problemele care pot apărea în legătură cu o cerere de cooperare judiciară;
 • facilitează coordonarea prelucrării cererilor de cooperare judiciară în statul membru în cauză, în special atunci când mai multe cereri ale autorităților judiciare din statul membru respectiv trebuie să fie executate în alt stat membru;
 • contribuie la informarea generală a publicului, prin intermediul paginii de internet a rețelei, cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană, la instrumentele comunitare și internaționale relevante și la legislația națională a statelor membre, în special în ceea ce privește accesul la justiție;
 • colaborează la organizarea reuniunilor rețelei și participă la acestea;
 • acordă asistență pentru pregătirea și actualizarea informațiilor destinate publicului;
 • asigură coordonarea între membrii rețelei la nivel național;
 • elaborează un raport bianual privind activitățile lor, incluzând, după caz, cele mai bune practici în cadrul rețelei, raport pe care îl prezintă în cadrul unei reuniuni a membrilor rețelei și atrag atenția în mod special asupra unor eventuale îmbunătățiri în cadrul rețelei.

Magistratul de legătură al rețelei este un judecător al instanței regionale din Harju care reprezintă, de asemenea, Estonia în cadrul Rețelei judecătorilor, instituită în cadrul Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat. Magistratul de legătură are misiunea de a consilia personalul judiciar cu privire la dreptul civil și comercial al Uniunii Europene și de a face schimb de experiență cu membrii rețelei în ceea ce privește aplicarea diverselor legislații.

În 2011, odată cu intrarea în vigoare a celei de a doua decizii privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă), care a extins activitățile rețelei la asociațiile profesionale, următoarele organisme din Estonia au devenit membre ale RJE în materie civilă:

 • Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari din Estonia, care îi reprezintă pe executorii judecătorești și pe administratorii judiciari;
 • Asociația avocaților din Estonia, care îi reprezintă pe avocați și notari.

În cadrul reuniunilor, Camera executorilor judecătorești și a administratorilor judiciari este reprezentată de mai mulți reprezentanți ai organizațiilor profesionale, în timp ce Asociația avocaților din Estonia este, de obicei, reprezentată de către directorul acesteia. Asociațiile profesionale au următoarele atribuții:

 • schimbul de experiență și informații cu privire la punerea în aplicare în mod efectiv și practic a instrumentelor comunitare și internaționale;
 • colaborarea la elaborarea și actualizarea fișelor de informații;
 • participarea la reuniunile relevante ale asociațiilor profesionale.

În funcție de subiectul dezbătut, punctul de contact invită și alți experți naționali să își împărtășească experiențele în cadrul reuniunilor rețelei. De exemplu, la reuniuni au participat alături de magistratul de legătură și alți câțiva judecători, reprezentanți ai altor ministere și ai Camerei notarilor, consilieri ai Curții Supreme, reprezentanți ai Consiliului pentru protecția consumatorilor, cadre universitare ale Universității din Tartu etc.

Ultima actualizare: 29/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Irlanda

Puncte de contact

Există două puncte de contact pentru Irlanda: un punct de contact pentru instanțele districtuale (District Courts) și regionale (Circuit Courts) și un punct de contact pentru instanțele superioare, și anume Înalta Curte (High Court), Curtea de Apel (Court of Appeal) și Curtea Supremă (Supreme Court). Punctele de contact cooperează îndeaproape și, în chestiuni legate de rețea, lucrează împreună. Punctele de contact pentru Irlanda se află la sediul Serviciului instanțe din Irlanda. Chiar dacă jurisdicțiile sunt separate, activitățile celor două puncte de contact se suprapun parțial, însă fiecare este responsabil exclusiv pentru rețeaua din cadrul direcției sale. Întrebările transmise prin intermediul RJE trebuie direcționate către punctul de contact corespunzător jurisdicției în cauză. Punctele de contact au birouri separate, dar fac parte din direcțiile Serviciului instanțe din Irlanda, cu sediul la Dublin. Pe lângă activitatea specifică rețelei, punctele de contact îndeplinesc și alte sarcini. Cu toate acestea, punctele de contact pot solicita ajutorul și asistența altor colegi atunci când este vorba de activități în cadrul rețelei. În acest sens au loc contacte periodice prin e-mail, telefon și întâlniri față în față cu membrii RJE din Irlanda, printre care se numără autoritățile centrale, directorul de operațiuni al Curții Supreme și al Înaltei Curți și directorul pentru reformă și dezvoltare din cadrul Serviciului instanțe [membrii menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (d)] și funcționari din Ministerul Justiției și Reformei Legislative [membrii menționați la articolul 2 alineatul (1) litera (d)]. Punctele de contact comunică, de asemenea, în mod regulat, cu un membru desemnat al sistemului judiciar în ceea ce privește evoluția RJE.

Modul de funcționare a RJE în Irlanda

În Irlanda nu există o rețea națională oficială. Există însă o rețea de experți în anumite domenii de politică pe care punctul de contact îi poate consulta pentru a obține răspunsuri la întrebările care îi sunt adresate.

Punctele de contact au legături strânse și cu alți membri ai rețelei irlandeze extinse, inclusiv cu o serie de judecători cu competențe specializate în anumite domenii de drept sau care sunt responsabili de contacte internaționale. Punctele de contact pot fi contactate prin e-mail. Acestea se asigură că experții relevanți în domeniul politic, administrativ sau judiciar sunt consultați înainte de reuniunile rețelei, ale căror procese verbale și puncte de acțiune relevante sunt transmise persoanelor interesate, după caz.

Punctele de contact colaborează periodic cu Ministerul de Justiție pentru chestiuni de ordin politic și cu Autoritatea centrală pentru chestiuni legate de alocațiile de întreținere și pentru aspecte transfrontaliere.

Furnizarea de informații

În Irlanda nu există un site web național pentru RJE. Informațiile se publică pe site-ul Serviciului instanțe și pe site-urile diferitor ministere din Irlanda. Punctele de contact colaborează cu alte entități și cu alte ministere atunci când transmit diferite surse de informații statelor membre ale RJE sau direct RJE.

Ultima actualizare: 08/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Grecia

Structura rețelei

Numărul de puncte de contact: Au fost desemnate douăzeci și două de puncte de contact. Nouăsprezece dintre acestea sunt judecători care fac parte din rețeaua națională și care își exercită atribuțiile judiciare în paralel. Trei sunt funcționari din cadrul Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului, mai exact din cadrul Departamentului pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală, care funcționează în calitate de autoritate centrală în sensul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) (care completează Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii), al Regulamentului (CE) nr. 4/2009 (obligațiile de întreținere) și al Directivei 2002/8/CE (asistența judiciară) și, de asemenea, în calitate de organism central în sensul Regulamentelor (CE) nr. 1206/2001 (obținerea de probe) și (CE) nr. 1393/2007 (notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare) ale Consiliului.

Rețeaua națională: A fost instituită o rețea națională informală cu o structură centralizată ale cărei componente principale sunt autoritatea centrală, judecători din Atena și trei reprezentanți ai profesiilor juridice (asociații de avocați, executori judecătorești și notari). Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală este responsabil pentru monitorizarea activității Rețelei judiciare europene și pentru coordonarea activității punctelor de contact la nivel național în ceea ce privește obligațiile Greciei care intră sub incidența RJE și conținutul publicat pe portalul e-Justiție al UE. Punctele de contact naționale ale rețelei contribuie la completarea fișelor informative, la actualizarea notificărilor oficiale ale Greciei privind legislația UE referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, la completarea chestionarelor primite de la RJE sau alte organisme ale UE și la procesul de formulare a răspunsurilor la întrebări din partea altor puncte de contact sau autorități ale UE referitoare, în special, la punerea în aplicare a legislației UE în Grecia.

Sunt organizate reuniuni periodice, care sunt coordonate de Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală, de regulă de două până la patru ori pe an. Reuniunile au ca scop schimbul de opinii, de experiență și de informații. Ordinea de zi se axează în cea mai mare parte pe subiectele abordate în cadrul reuniunilor RJE la nivel european, pe aspecte legate de punerea în aplicare a legislației UE (regulamente și directive) la nivel național și pe obligațiile Greciei care intră sub incidența RJE și în ceea ce privește portalul e-Justiție, astfel cum s-a menționat mai sus.

Diseminarea informațiilor către public

Site-ul web al Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului face referire specială la RJE. În prezent, se lucrează în vederea actualizării site-ului web pentru a oferi o descriere completă și clară a rolului și utilității RJE în legătură cu legislația UE privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

La nivel național, informațiile privind legislația UE în materie civilă și comercială sunt diseminate prin distribuirea de materiale tipărite ale RJE și prin organizarea de seminarii și evenimente de o zi, la Atena și în alte orașe din Grecia, cu privire la evoluțiile legislative europene în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială și impactul acestora la nivel național (membri ai rețelei naționale participă uneori în calitate de vorbitori principali). Aceste evenimente au loc sub auspiciile Ministerului Justiției și, de asemenea, ale barourilor de pe întreg teritoriul țării, ale Școlii Naționale a Judecătorilor, ale Consiliului Juridic de Stat, ale asociațiilor de drept civil și de drept comercial etc.

În plus, evenimentul de o zi „Ziua Europeană a Justiției” urmărește să sensibilizeze profesioniștii din domeniul juridic și să lanseze un dialog cu privire la evoluția inițiativelor legislative ale UE; aceasta a fost organizată aproape anual în ultimii ani, sub auspiciile Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Ultima actualizare: 11/12/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Spania

Funcționarea Rețelei judiciare europene în Spania

În Spania, în temeiul articolului 33 din Legea 16/2015 din 7 iulie 2015, care reglementează statutul reprezentantului național al Spaniei în Eurojust, conflictele de jurisdicție, rețelele de cooperare judiciară internațională și personalul Ministerului Justiției detașat în străinătate, numirea și eliberarea din funcție a punctelor de contact spaniole pentru rețelele de cooperare judiciară internațională, în conformitate cu termenii prevăzuți de normele de instituire a acestora, sunt responsabilitatea Ministerului Justiției.

Numirea trebuie efectuată din rândul persoanelor cu experiență dovedită în materie de cooperare juridică internațională și care stăpânesc bine limba engleză sau franceză, după caz, și trebuie să asigure cel puțin reprezentarea puterii judecătorești, a Ministerului Public (Ministerio Fiscal) și a Ministerului Justiției. În acest scop, Consiliului General al Magistraturii (Consejo General del Poder Judicial) și Procurorului General (Fiscal General del Estado) le revine responsabilitatea de a propune ministrului justiției numirea și eliberarea din funcție a punctelor de contact pentru profesiile relevante. Statutul de punct de contact se încheie imediat ce persoana în cauză încetează să mai lucreze pentru instituția care a propus numirea ei. Acest lucru trebuie notificat Ministerului Justiției, care trebuie să informeze secretariatul rețelei.

Punctele spaniole de contact ale rețelelor de cooperare judiciară internațională sunt intermediari activi care au ca misiune facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare ale diferitelor state. Acestea sunt la dispoziția autorităților spaniole relevante, precum și a tuturor celorlalte punctele de contact, cărora le pun la dispoziție informațiile juridice și practice necesare pentru îmbunătățirea cooperării judiciare. Punctele spaniole de contact trebuie să transmită anual instituțiilor de care aparțin statistici privind activitatea lor.

Punctele de contact

În Spania, punctele de contact ale rețelei sunt situate în Ministerul Justiției, în Consiliul General al Magistraturii și în Parchetul General (Fiscalía General del Estado). În prezent sunt 8 puncte de contact, distribuite după cum urmează:

 • 6 puncte de contact desemnate de Ministerul Justiției – 2 la subdirecția generală a cooperării juridice internaționale (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) și 4 grefieri ai Curții (Letrados de la Administración de Justicia);
 • 1 punct de contact desemnat de Consiliul General al Magistraturii;
 • 1 punct de contact desemnat de Procurorul General.

Autoritatea centrală

În Spania, Direcția Generală pentru Cooperare juridică internațională și Drepturile Omului (Dirección General de cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) a Ministerului Justiției este autoritatea centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială.

Magistrații de legătură

Spania are deja în vigoare o dispoziție legală care prevede că magistrații de legătură detașați într-un stat membru al Uniunii Europene devin puncte de contact în rețeaua judiciară europeană și acționează ca puncte de contact în temeiul articolului 34 din Legea 16/2015 din 7 iulie 2015. Acest statut ia sfârșit când se încheie statutul lor de magistrați de legătură. Spania a numit câte un magistrat de legătură în următoarele țări: Franța, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Maroc, Belgia, Țările de Jos și Marele Ducat al Luxemburgului.

Alte autorități judiciare sau administrative însărcinate cu cooperarea judiciară

În Spania, sunt în vigoare următoarele mecanisme interne responsabile de cooperarea juridică internațională:

 • Rețeaua judiciară spaniolă de cooperare judiciară internațională (Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE), care ține de Consiliul General al Magistraturii, având ca obiect de a asista organele judiciare spaniole care solicită acest lucru în cadrul exercitării activității lor jurisdicționale și de a-i asista pe ceilalți membri ai rețelelor de cooperare judiciară. Membrii Rețelei spaniole de cooperare judiciară internațională pot concilia apartenența lor la această rețea cu apartenența la rețelele europene de cooperare judiciară. Astfel, magistrații spanioli din Rețeaua spaniolă de cooperare judiciară internațională (Divizia civilă) sunt membri ai Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, facilitând contactele cu omologii lor din alte țări din rețea în îndeplinirea atribuțiilor lor.
 • Rețeaua procurorilor în materie de cooperare juridică internațională (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), creată în anul 2002 pentru a furniza un serviciu specializat în domeniul cooperării juridice internaționale în cadrul fiecărui parchet regional.
 • Procurorii din această rețea, care sunt experți în cooperare internațională, contribuie la canalizarea, la orientarea și la acordarea de asistență judiciară internațională de o manieră rapidă și eficace.
 • Rețeaua grefierilor (Red de letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) este o structură de coordonare la nivel național instituită de Ministerul Justiției în 2010. Aceasta este constituită din grefieri specializați în cooperare juridică internațională și sprijină diferitele servicii judiciare (Oficinas Judiciales) la soluționarea solicitărilor și a întrebărilor legate de cooperarea juridică internațională.

Asociații profesionale

În Spania, există următoarele asociații profesionale care reprezintă profesioniști ai dreptului care contribuie în mod direct la aplicarea actelor Uniunii și a instrumentelor juridice internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială:

 • Consiliul general al notarilor (Consejo General del Notariado);
 • Consiliul general al avocaților spanioli (Consejo General de la Abogacía Española);
 • Colegiul național spaniol al agenților registrelor fondului funciar și comercial (Colegio de registradores de la Propiedad y Mercantiles de España);
 • Consiliul general al reprezentanților legali din Spania (Consejo General de Procuradores de España).

Informații privind rețeaua

Ministerul spaniol al justiției, care furnizează informații privind cooperarea juridică internațională și asistența judiciară internațională, pune pe site-ul său internet un link către site-ul rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială, respectiv: Linkul se deschide într-o fereastră nouăCooperación Jurídica Internacional (mjusticia.gob.es)

Consiliul General al Magistraturii din Spania furnizează pe site-ul său informații cu privire la Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, unde se găsesc și linkuri către Atlasul judiciar european în materie civilă și comercială, precum și către portalul e-Justiție.

Oficiul Procurorului General furnizează pe site-ul său informații privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială: Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

Ultima actualizare: 16/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Franţa

În Franța, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială este formată din judecători, avocați, notari și executori judecătorești. Aceasta este însă deschisă în continuare tuturor profesiilor juridice interesate, în special atunci când acestea participă la punerea în aplicare a dreptului Uniunii în materie civilă și comercială [grefierii, grefierii-șefi (directeurs des services des greffes), judecătorii și grefierii din tribunalele comerciale].

De la crearea rețelei, punctul de contact francez a fost dintotdeauna magistrat din cadrul Direcției Afaceri Civile și Sigiliu a Ministerului Justiției. Mai precis, acest magistrat lucrează în cadrul Departamentului pentru asistență judiciară reciprocă și drept internațional privat și european (Département de l’entraide, du droit international privé et européen - DEDIPE), desemnat ca autoritate centrală pentru aplicarea unui număr important de instrumente de cooperare internațională în materie civilă și comercială. Punctul de contact le poate oferi membrilor francezi și celorlalți membri europeni ai rețelei expertiză de ordin practic în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială și asistență pentru eliminarea obstacolelor din cauzele transfrontaliere.

Rețeaua franceză este organizată la nivel național și local. Astfel, la fiecare curte de apel din Franța, precum și în cadrul Curții de Casație este desemnat un „magistrat-referent”. Rolul său este de a facilita cooperarea la nivel local și de a informa magistrații cu privire la punerea în practică a instrumentelor de cooperare judiciară în materie civilă, în special cu privire la dreptul UE. De asemenea, referenții din cadrul curților de apel și al Curții de Casație pot semnala punctului de contact național dificultățile întâmpinate la aplicarea legislațiilor europene. Acesta din urmă se asigură că problemele semnalate se transmit secretariatului rețelei din cadrul Comisiei Europene.

Celelalte profesii sunt membre și participă la activitățile rețelei prin intermediul organismului lor național de reprezentare:

-          Executorii judecătorești sunt reprezentați de Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamera Națională a Comisarilor de Justiție (Chambre nationale des commissaires de justice - CNCJ).

-          Avocații sunt reprezentați de Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Național al Barourilor (Conseil national des barreaux - CNB) și de Linkul se deschide într-o fereastră nouăDelegația Barourilor din Franța (Délégation des barreaux de France - DBF), delegația CNB la Bruxelles. Fila RJECC de pe site-ul internet al DBF oferă numeroase informații cu privire la implicarea rețelei de avocați din Franța.

Notarii sunt reprezentați de Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Superior al Notarilor (Conseil supérieur du notariat - CSN).

În plus, din rețea fac parte, la rândul lor, magistrații de legătură francezi aflați la post în diverse state membre ale Uniunii Europene, la fel ca și autoritățile centrale desemnate pentru aplicarea instrumentelor de cooperare în materie civilă și comercială (cum ar fi, de exemplu, Oficiul de recuperare a creanțelor de întreținere din cadrul Ministerului Europei și Afacerilor Externe).

Proiectul CLUE - „Cunoașterea legislației Uniunii Europene”, lansat datorită unui grant acordat prin programul „Justiție” al Comisiei Europene, a permis desfășurarea a numeroase acțiuni menite să facă RJE în materie civilă mai bine cunoscută în Franța.

În ultimii ani, proiectul CLUE I a făcut posibilă: pe de o parte, sporirea vizibilității instrumentelor de cooperare judiciară și a dreptului comunitar (prin difuzarea unui buletin informativ lunar, a unui Linkul se deschide într-o fereastră nouămaterial video despre rețea și a unei pagini web dedicate de pe intranetul ministerului); pe de altă parte, promovarea schimbului de bune practici între practicieni (prin seminare de pregătire privind dreptul internațional privat al familiei și printr-un ghid practic pentru magistrații de referință de la Curtea de Apel). Noul proiect CLUE II, care a demarat în februarie 2021, își propune să continue în aceeași direcție, urmărind ambiții mai mari (sporirea numărului de seminare, de subiecte abordate, de instrumente de diseminare a legislației comunitare) și aspirând să facă schimb de bune practici cu alte rețele naționale.

Ca ultim punct, toți membrii rețelei franceze se reunesc anual la Paris, la o dată apropiată de Ziua Europeană a Justiției, pentru a trece în revistă activitățile desfășurate de rețea și a face schimb de informații cu privire la actualitatea în domeniul dreptului Uniunii în materie civilă și comercială.

Ultima actualizare: 16/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Informații referitoare la rețea - Croaţia

În Republica Croația, două puncte de contact își desfășoară activitatea în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială.

Punctele de contact sunt angajați ai Direcției pentru afaceri europene, cooperare internațională și judiciară și ai Departamentului pentru asistență juridică internațională și cooperare judiciară în materie civilă din cadrul Ministerului Justiției din Republica Croația.

În cadrul departamentului menționat, punctele de contact beneficiază de sprijinul mai multor funcționari, astfel încât activitatea derulată în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială (RJE) este asigurată în mod efectiv prin munca în echipă a funcționarilor din cadrul Departamentului pentru asistență juridică internațională și cooperare judiciară în materie civilă, pe care aceștia o efectuează alături de alte activități din domeniul de activitate a departamentului.

Deși nu există o rețea națională oficială în Republica Croația, punctele de contact colaborează cu judecători și alți experți din cadrul Ministerului Justiției și alte autorități competente, cu profesori de drept, notari și alți experți și profesioniști din diferite domenii juridice. De asemenea, Ministerul Politicii Sociale și Tineretului este implicat în funcționarea rețelei și, în calitate de autoritate centrală pentru anumite regulamente, participă activ la reuniunile rețelei organizate de Comisia Europeană. Rețeaua este deschisă tuturor practicienilor din domeniul dreptului care doresc și sunt interesați să participe la punerea în aplicare a instrumentelor juridice europene în Republica Croația.

În Republica Croația, comunicarea rețelei se efectuează prin e-mail și telefon și se organizează reuniuni după caz.

Comunicarea cu punctele de contact din alte state membre are loc prin e-mail, iar punctele de contact și alți membri ai rețelei participă în mod regulat la reuniunile RJE care sunt organizate de Comisia Europeană.

Întrucât Ministerul Justiției este autoritatea centrală pentru regulamente individuale, punctele de contact desfășoară operațiuni ale autorității centrale, solicită informații și răspund solicitărilor de informații formulate de puncte de contact din alte state membre (în cooperare cu judecători și alți practicieni și experți, după caz), transmit datele solicitate Comisiei și efectuează operațiunile necesare pentru publicarea informațiilor pe portalurile relevante ale Comisiei Europene. Punctele de contact distribuie publicațiile Comisiei Europene către instanțele judecătorești, cetățeni și alte grupuri-țintă și depun eforturi pentru a crește vizibilitatea rețelei.

Contacte: Linkul se deschide într-o fereastră nouăEJNcontact@pravosudje.hr

Ultima actualizare: 05/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Italia

Rețeaua Judiciară Italiană depinde de Ministerul Justiției – Departamentul pentru afaceri judiciare – Direcția generală pentru afaceri internaționale și cooperare judiciară – Biroul pentru cooperare judiciară internațională.

În prezent există cinci puncte de contact.

Punctele de contact sunt în legătură permanentă cu ceilalți membri ai rețelei, cu care cooperează pentru tratarea cererilor de cooperare sau pentru redactarea fișelor informative publicate pe portalul e-justiție.

Ceilalți membri ai rețelei din Italia sunt:

- Departamentul de justiție pentru minori și comunități (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

- Direcția generală pentru sistemele automatizate de informații (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati), punct de contact pentru portalul e-justiție;

- Autoritatea centrală pentru comunicarea și notificarea actelor (Autorità centrale per la notificazione degli atti);

- Consiliul Național al Barourilor (Consiglio Nazionale Forense);

- Consiliul Italian al Notarilor (Consiglio Italiano del Notariato).

De asemenea, punctele de contact ale rețelei mențin legături cu:

- Institutul Superior al Magistraturii (Scuola Superiore della Magistratura);

- Ecc net Italia;

- IMI Italia;

- Pietro Franzina, profesor de drept internațional privat la Università Cattolica del Sacro Cuore, expert pentru punctele de contact.

În general, membrii rețelei din Italia se reunesc anual.

Punctele de contact le oferă sprijin autorităților judiciare care tratează chestiuni transfrontaliere.

Toate publicațiile transmise de Comisie (pliante, compendii etc.) sunt distribuite autorităților judiciare și părților interesate.

Punctele de contact pot primi delegații din alte state membre în contextul formării judiciare.

Rețeaua este menționată pe site-ul Ministerului Justiției: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Lista autorităților responsabile în ceea ce privește principalele reglementări privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială:

- Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001;

- Directiva 8/2003 privind asistența judiciară.

În ambele cazuri, autoritatea centrală pentru Italia este:

Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia)

Departamentul pentru afaceri judiciare (Dipartimento Affari di Giustizia)

Direcția generală pentru afaceri internaționale și cooperare judiciară – Biroul I (Cooperare judiciară internațională).

Via Arenula n. 70

00186 ROMA

Telefon: +39 06 68852633  +39 06 68852180

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcooperation.dginternazionale@giustizia.it

- Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea actelor:

Autoritatea centrală pentru Italia este:

Biroul Unic al Executorilor Judecătorești din cadrul Curții de Apel Roma (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari Presso la Corte d'appello di Roma)

Viale Giulio Cesare, 52

00192 Roma

Telefon: +39 06 328361

Fax: +39 06 328367933

- Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 (Bruxelles IIa)

- Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 (obligații de întreținere)

Autoritatea centrală pentru Italia este:

Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia)

Departamentul de justiție pentru minori și comunități (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROMA

Telefon: +39 06.68188 535/331/326

Fax: +39 06 68808085

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Ultima actualizare: 17/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Cipru

În Cipru, rețeaua este organizată prin desemnarea unor puncte naționale de contact. În prezent, există șase astfel de puncte: un judecător, doi avocați din cadrul Oficiului Juridic al Republicii Cipru, doi funcționari din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice (un funcționar juridic și unul administrativ) și un membru al Baroului din Cipru.

Punctele naționale de contact din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice asigură coordonarea celor șase puncte naționale de contact. Atunci când rețeaua trimite o întrebare sau o cerere de informații ori atunci când un punct de contact național dintr-un alt stat membru trimite o cerere, punctele naționale de contact din cadrul Ministerului Justiției și Ordinii Publice se asigură că cererea respectivă este transmisă și celorlalte puncte naționale de contact și discutată cu acestea, pentru a decide care este autoritatea sau agenția cipriotă care ar trebui desemnată să se ocupe de cerere sau să furnizeze informațiile solicitate.

Ultima actualizare: 19/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Letonia

Punctele de contact ale rețelei naționale sunt directorul Departamentului de colaborare internațională (Stupausskās sadebarbības departaments) din cadrul Ministerului Justiției, precum și consilierul juridic din acest departament. Ambii îndeplinesc funcția de reprezentant al instituției centrale. Funcțiile principale ale punctelor de contact:

- să se asigure că autoritățile judiciare locale primesc informații generale cu privire la instrumentele europene și internaționale privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială și să furnizeze informațiile necesare unei cooperări judiciare efective între statele membre, pentru a le permite acestora să elaboreze cereri de cooperare judiciară;

- caută soluții pentru problemele care pot apărea în legătură cu o cerere de cooperare judiciară;

- contribuie la informarea publicului prin intermediul unui site web privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană și privind instrumentele europene și internaționale relevante;

- colaborează și participă la organizarea reuniunilor rețelei;

- contribuie la redactarea și actualizarea informațiilor destinate publicului;

- asigură cooperarea între participanții de la nivel național.

În funcție de subiect, punctul de contact invită, de asemenea, experți din alte instituții să participe la reuniunile rețelei și să facă schimb de experiență. De exemplu, la întâlnirile cu punctul de contact au participat mai mulți judecători, reprezentanți ai diferitelor departamente din Ministerul Justiției, notari, mediatori certificați, reprezentanți ai administrației Fondului de garantare a alocațiilor de întreținere (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), reprezentanți ai Consiliului executorilor judecătorești (Tiesu izpilītāju padome) și profesori.

Ultima actualizare: 24/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Lituania

Persoana de contact a Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială este avocatul din cadrul Grupului de drept internațional al Ministerului Justiției, care îndeplinește, de asemenea, funcțiile de autoritate centrală sau de autoritate competentă prevăzute în instrumentele UE din domeniul cooperării judiciare în materie civilă. Pe lângă aceste funcții, persoana de contact exercită, de asemenea, atribuțiile legate de cooperarea judiciară în materie penală prevăzute atât în instrumentele UE, cât și în tratatele internaționale multilaterale și bilaterale și participă, în plus, la activitățile Consiliului Uniunii Europene și ale grupurilor de lucru ale Comisiei Europene care se ocupă de chestiuni ce țin de materia civilă.

În Lituania nu s-a instituit nicio structură judiciară națională oficială care să îi reunească pe membrii de la nivel național ai rețelei. Cooperarea și comunicarea cu privire la chestiunile legate de rețea se desfășoară, de obicei, ad-hoc, prin e-mail.

Informațiile furnizate de Comisia Europeană cu privire la reuniunile rețelei și alte aspecte legate de activitățile rețelei sunt primite de persoana de contact a rețelei, desemnată în cadrul Ministerului Justiției, care le transmite autorităților sau instanțelor naționale competente (prin intermediul Administrației Instanțelor Naționale), în funcție de aspectul abordat sau de obiectul reuniunii. În felul acesta, informațiile și întrebările referitoare la rețea ajung la organismul corespunzător.

Dacă este cazul, persoana de contact și reprezentanții autorităților și instanțelor naționale competente rămân în contact și se ocupă de problemele respective nu numai prin e-mail, ci și la telefon. Persoana de contact fie va răspunde personal la solicitările de informații care îi sunt adresate de persoanele de contact din alte țări, fie le va transmite imediat autorității competente, urmând ca aceasta să pregătească un răspuns; persoana de contact coordonează, de asemenea, trimiterea unui răspuns colegului care a prezentat solicitarea de informații. De asemenea, persoana de contact ajută instanțele să răspundă la întrebările de ordin practic referitoare la cooperarea cu alte state membre care apar în cursul activităților lor și îi orientează pe reprezentanții instanțelor sau pe solicitanți către secțiunea relevantă a portalului e-justiție, unde aceștia vor putea căuta informațiile pertinente.

În Lituania, membrii rețelei și/sau autoritățile centrale responsabile de îndeplinirea funcțiilor prevăzute în regulament sunt Ministerul Justiției (și departamentele interne relevante din cadrul acestuia), magistrații de legătură, Administrația Națională a Instanțelor, Serviciul de Asistență Judiciară Garantată de Stat, Serviciul de Stat pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții, Camera Lituaniană a Executorilor Judecătorești, Camera Lituaniană a Notarilor Publici și sucursala Mažeikiai a Consiliului pentru Fondul Asigurărilor Sociale de Stat.

Ultima actualizare: 10/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Luxemburg

În Luxemburg, punctele de contact și membrii Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială, denumită în continuare „rețeaua”, sunt următoarele:

Punctele de contact

- Un punct de contact numit în cadrul Parchetului general în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (a), responsabil pentru sarcinile de „cooperare judiciară” prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a), articolul 5 alineatul (2) literele (a)-(c) și articolul 5 alineatele (3) și (4) din Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009.

Magistratul din cadrul Parchetului general tratează cererile de informații și de cooperare judiciară în cadrul rețelei.

Punctul de contact din cadrul Parchetului general joacă, de asemenea, rolul de autoritate centrală, în special în contextul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 și al Convenției de la Haga din 2007 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei.

- Un punct de contact numit în cadrul Ministerului justiției, responsabil pentru sarcinile administrative prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b), articolul 5 alineatul (2) literele (d) și (e), articolul 5 alineatele (3) și (4) și articolele 14, 15,18 din Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009.

Acest punct de contact asigură monitorizarea administrativă, coordonarea și comunicarea cu Comisia Europeană, în special cu secretariatul rețelei, precum și cu membrii rețelei la nivel național.

Membrii rețelei

- Experții desemnați în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială.

- Organizațiile profesionale desemnate în conformitate cu articolele 2 și 5a din Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 568/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009:

 • executorii judecătorești, care sunt reprezentați de Camera executorilor judecătorești din Marele Ducat al Luxemburgului;
 • avocații, care sunt reprezentați de Baroul din Luxemburg și de Baroul din Diekirch;
 • notarii, care sunt reprezentați de Camera notarilor din Marele Ducat al Luxemburgului.

Interacțiunea dintre punctele de contact și membrii rețelei

Luxemburg nu dispune de o rețea oficială la nivel național.

Membrii rețelei sunt invitați la reuniunile rețelei pe baza ordinii de zi ale acestora.

Schimburile de informații și coordonarea între membrii și punctele de contact ale rețelei se efectuează prin e-mail sau prin telefon.

Ultima actualizare: 15/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Ungaria

Departamentul de drept internațional privat din cadrul Ministerului Justiției (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) acționează ca punct de contact în Ungaria, mai mulți funcționari din cadrul departamentului efectuând sarcinile corespunzătoare, în paralel cu celelalte atribuții ale acestora.

În calitate de autorități centrale, Ministerul Justiției (Departamentul de drept internațional privat) și Ministerul Resurselor Umane (Emberi Erőforrások Minisztériuma) sunt membri ai rețelei. Biroul Judiciar Național (Országos Bírósági Hivatal) în calitate de alt organism judiciar, Camera Națională a Notarilor din Ungaria (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ordinul Avocaților din Ungaria (Magyar Ügyvédi Kamara) și Camera Executorilor Judecătorești din Ungaria (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), în calitate de asociații profesionale, sunt, de asemenea, membri ai rețelei. Reprezentanții membrilor participă periodic la reuniunile rețelei, în funcție, bineînțeles, de ordinea de zi a reuniunilor.

Ungaria nu are o rețea națională oficială a membrilor maghiari ai rețelei. Cooperarea între membri are loc pe o bază ad-hoc, în cazul în care și atunci când este necesar.

Resurse cuprinzând informații practice cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă în cadrul UE și cu state terțe, elaborate de Departamentul de drept internațional privat din cadrul Ministerului Justiției, sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ultima actualizare: 12/12/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Malta

În prezent, există trei (3) puncte de contact ale RJE în Malta. Coordonarea între aceste puncte de contact este asigurată de faptul că aceste puncte de contact lucrează în același birou și colaborează în mod constant cu privire la toate aspectele legate de funcționarea rețelei în Malta. Aceste puncte de contact au instituit sisteme de cooperare reciprocă, care, la rândul lor, duc la o mai mare eficiență în ceea ce privește exploatarea rețelei, în special în ceea ce privește furnizarea de informații către practicieni privați care au nevoie de informații.

În ceea ce privește rețeaua națională

 • Asistența juridică

Autoritatea de origine și autoritatea de destinație în materie de asistență juridică este reprezentată de Avocatul pentru asistență juridică, cu sediul la Registrul Instanței Civile, Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

 • Comunicarea actelor

Parchetul, situat la adresa The Palace, St. George's Square, Valletta, acționează ca autoritate centrală atât ca autoritate de origine, cât și ca autoritate de destinație în materie de comunicare a actelor. Acesta se ocupă de trimiterea formularelor de cerere și de primirea actelor de comunicat din partea autorităților străine de origine, actele fiind ulterior transmise persoanelor responsabile din cadrul instanțelor pentru efectuarea comunicării în conformitate cu legislația procedurală aplicabilă în Malta în ceea ce privește comunicarea actelor.

Ca parte a activității sale de comunicare a actelor, Parchetul, în calitatea sa de autoritate de origine și/sau de destinație, ține, de asemenea, legătura cu solicitanții și/sau reprezentații juridici ai acestora în perioada premergătoare comunicării actelor.

 • Cererile cu valoare redusă

Forumul competent în această materie este Secția pentru cereri cu valoare redusă, cu sediul în Law Courts din Valletta. Apelurile formulate împotriva hotărârilor acestei secții sunt soluționate de Curtea de Apel, în cadrul jurisdicției sale inferioare, care de asemenea își are sediul în Law Courts din Valletta.

Autoritatea competentă în fiecare caz depinde de domiciliul persoanei vizate de hotărâre. Curtea Magistraților (Malta) și Curtea Magistraților (Gozo) au competență în materie de executare, precum și cu privire la aspectele prevăzute de articolul 23, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Linkul se deschide într-o fereastră nouăSmall Claims Tribunal Act (Capitolul 380 din legislația malteză).

 • Obținerea probelor

Autoritatea centrală este Parchetul din Valletta.

Instanțele vizate sunt următoarele:

 1. Instanța Civilă, Prima Cameră
 2. Instanța Civilă (Secția de drept al familiei)
 3. Curtea Magistraților (Malta)
 4. Curtea Magistraților (Gozo) (Jurisdicția superioară) sau (Jurisdicția inferioară)

Instanțele au competența de a pune în executare cereri formulate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială.

Ultima actualizare: 22/05/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Ţările de Jos

Punctele de contact și membrii rețelei în Țările de Jos

În Țările de Jos, a fost desemnat un punct de contact central în cadrul Ministerului Securității și Justiției. De asemenea, a fost desemnat un punct de contact pentru chestiuni legate de proceduri judiciare.

Pe lângă punctele de contact, din rețea mai fac parte și asociațiile profesionale ale profesiilor juridice liberale (avocați, notari și executori judecătorești).

Pe baza mai multor regulamente [printre care Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, Regulamentul (CE) nr. 4/2009 și Regulamentul (CE) nr. 1393/2001], autoritățile centrale fac, de asemenea, parte din rețea.

Comunicarea cu Comisia Europeană (în acest caz, cu secretariatul RJE în materie civilă) are loc, de obicei, prin intermediul punctului de contact central. În acest fel se asigură faptul că, acolo unde este cazul, informațiile și întrebările ajung la autoritatea competentă.

Punctele de contact și membrii rețelei, în special autoritățile centrale, comunică adesea în mod direct atât între ele, cât și cu punctele de contact și membrii rețelei din alte state membre.

În funcție de chestiunile înscrise pe ordinea de zi, membrii sunt invitați să ia parte la reuniunile rețelei.

Punctele de contact și membrii rețelei din Țările de Jos organizează, de asemenea, o reuniune anuală, în cadrul căreia poartă discuții cu privire la activitățile rețelei și examinează domeniile în care poate fi îmbunătățită comunicarea dintre ele.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Informații referitoare la rețea - Austria

Austria a înființat un punct central de contact la Ministerul Federal al Afacerilor Constituționale, al Reformelor, al Dereglementării și al Justiției (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz), Departamentul I 9, care este responsabil cu formularea răspunsurilor la întrebările juridice trimise de punctele de contact străine prin intermediul rețelei, are diverse atribuții de coordonare și organizare și gestionează și redactează fișele informative publicate pe portal european e-justiție.

În plus, au fost desemnați câte doi judecători ca puncte de contact pentru fiecare dintre cele patru instanțe regionale superioare (Oberlandesgericht), iar pentru Tribunalul Regional Superior din Viena, trei. Aceștia oferă asistență și sprijin punctelor de contact din alte state membre și instanțelor austriece în cazuri individuale care presupun cooperare judiciară transfrontalieră (de exemplu, atunci când există dificultăți în obținerea de probe la nivel transfrontalier ori în notificarea sau comunicarea actelor). În astfel de cazuri, punctele de contact ar trebui, așadar, să contacteze punctul de contact judiciar competent la nivel local, nu punctul de contact central din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Constituționale, al Reformelor, al Dereglementării și al Justiției. În raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Viena se află instanțele din provinciile Viena, Austria Inferioară și Burgenland, în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior din Linz se află instanțele din provinciile Austria Superioară și Salzburg, în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior Innsbruck se află instanțele din provinciile Tirol și Vorarlberg, iar în raza teritorială a Tribunalului Regional Superior Graz se află instanțele din provinciile Styria și Carinthia.

Numele și datele de contact ale punctelor de contact austriece ale RJE se pot consulta la următoarea adresă: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Persoanele fizice/părțile la un proces sau reprezentanții lor legali nu pot contacta direct punctele de contact ale rețelei, dar pot solicita judecătorului care se ocupă de caz să consulte un punct de contact.

Baroul din Austria (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) și Camera Notarilor din Austria (Österreichische Notariatskammer) fac parte din RJE de la 1 ianuarie 2011, însă, în conformitate cu Decizia privind Rețeaua Judiciară Europeană din 28 mai 2001 (2001/470/CE), astfel cum a fost modificată prin Decizia 568/2009/CE din 18 iunie 2009, nu au competența de a se ocupa de cazuri individuale.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Tel.: + 43/1/535-1275, Fax: +43/1/535-1275-13
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouărechtsanwaelte@oerak.at
Limbi: germană și engleză

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Tel.: +43/1/4024-5090, Fax: +43/1/406-3475
E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăkammer@notar.or.at
Limbi: germană, franceză și engleză

Ultima actualizare: 22/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Polonia

În Polonia există 12 puncte de contact ale Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială. Un punct de contact se află la Ministerul Justiției; celelalte puncte de contact sunt situate în unsprezece curți regionale, iar competența lor se extinde și asupra curților superioare de apel („puncte de contact judiciare”).

Punctul de contact din Ministerul Justiției răspunde întrebărilor despre dreptul civil și comercial polonez și transmite punctului de contact judiciar competent întrebările referitoare la executarea unei cereri de asistență juridică reciprocă, cu excepția cazului în care întrebarea a fost transmisă direct punctului de contact judiciar respectiv.

Punctul de contact din Ministerul Justiției primește informații de la Comisia Europeană privind reuniunile rețelei și alte aspecte și le transmite ulterior autorităților naționale sau instanțelor competente, în funcție de aspectul în cauză sau de obiectul reuniunii.

Coordonarea activităților punctelor de contact din Polonia este asigurată de Ministerul Justiției.

Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială include și judecătorii coordonatori pentru cooperare internațională și drepturile omului în materie civilă, care asistă persoanele ce acționează ca puncte de contact judiciare. Judecătorii coordonatori își îndeplinesc sarcinile în toate instanțele din jurisdicția instanței regionale în cauză, și anume în instanța regională și în instanțele districtuale aflate în jurisdicția instanței regionale. În cazul în care în jurisdicția instanței regionale se află și o curte de apel, coordonatorii își desfășoară activitatea și în această curte.

Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială include și organismele centrale indicate în Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială și în Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, precum și autoritatea centrală în sensul Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) și autoritatea centrală în sensul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere.

Ultima actualizare: 29/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Portugalia

Punctul de contact

Portugalia a desemnat un Punct de contact pentru Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială. Punctul de contact este un judecător numit de Consiliul Suprem al Magistraturii (Conselho Superior da Magistratura) în urma unui concurs.

Rețeaua națională

Rețeaua națională este formată din: autoritățile centrale prevăzute de instrumentele juridice ale UE, de alte instrumente juridice internaționale la care Portugalia este parte sau de dispozițiile legale naționale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială, autoritățile administrative cu responsabilități în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială și asociațiile profesionale reprezentând practicienii în domeniul dreptului care sunt direct implicați în aplicarea instrumentelor internaționale și ale UE referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Rețeaua națională nu include judecători de legătură sau experți.

Membrii naționali ai rețelei

În plus față de Punctul de contact, structura națională a rețelei include doisprezece membri:

 • Direcția Generală de Politică în domeniul Justiției (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Direcția Generală de Administrare a Justiției (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Direcția Generală de Reintegrare și Servicii Penitenciare (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institutul pentru Registre și Notariat (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institutul de Gestiune Financiară și Infrastructură de Justiție (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Consiliul Judecătorilor de Pace (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Institutul de Securitate Socială (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Comisia pentru Protecția Victimelor Infracțiunilor (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Judecătorul din partea Rețelei Internaționale de Judecători de la Haga (Juiz da Rede Internacional de Juízes da Conferência da Haia)
 • Baroul (Ordem dos Advogados)
 • Asociația Avocaților Consultanți și a Executorilor Judecătorești (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Asociația Notarilor (Ordem dos Notários)

Autoritățile centrale

Dintre membrii naționali menționați mai sus, următorii sunt autorități centrale sau entități competente pentru îndeplinirea anumitor sarcini prevăzute de legislația Uniunii:

Direcția Generală de Administrare a Justiției – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (CE) nr. 4/2009 din 18.12.2008
 • Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 din 13.11.2000
 • Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28.5.2001
 • Convenția de la Haga din 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială
 • Convenția de la Haga din 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială
 • Convenția de la Haga din 2007 privind recuperarea internațională a pensiei alimentare și a altor forme de întreținere familială
 • Convenția de la New York din 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate

Direcția Generală de Reintegrare și Servicii Penitenciare – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 din 27.11.2003
 • Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
 • Convenția de la Haga din 1996 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor

Institutul pentru Registre și Notariat, IP – Ministerul Justiției

 • Regulamentul (UE) nr. 650/2012 din 4.7.2012

Institutul de Securitate Socială, IP – Ministerul Solidarității și Securității Sociale

 • Directiva 2003/8/CE din 27.1.2003

Comisia pentru Protecția Victimelor Infracțiunilor – Ministerul Justiției

 • Directiva 2004/80/CE din 29.4.2004

Procuratura Generală a Republicii

 • Convenția de la Haga din 2000 privind protecția internațională a adulților

Coordonarea rețelei naționale cu structură neierarhizată

În Portugalia, rețeaua națională nu are o structură ierarhizată. Coordonarea, care este asigurată de Punctul de contact, se bazează pe cooperarea voluntară dintre membrii naționali. Membrii naționali participă cu regularitate la reuniunile trimestriale organizate de Punctul de contact. Atunci când pentru aplicarea legislației Uniunii sunt necesare adaptări ale sistemului național, se organizează reuniuni la care participă numai membrii naționali implicați.

Rețeaua nu include experți. Atunci când un anumit aspect necesită avizul unui expert, Punctul de contact solicită autorității naționale competente să coopereze în mod voluntar și informal. Toți membrii naționali sunt încurajați în mod constant de către Punctul de contact să participe, în domeniile lor specifice de competență și responsabilitate, la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Ultima actualizare: 26/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - România

Dorina Mihaela BEREȘ, Secția I civilă

În anul 2001, prin ordin al ministrului justiţiei, a fost înfiinţată Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale, pe modelul Rețelei Judiciare Europene. În martie 2004, această Reţea a fost reorganizată, prin două ordine ale ministrului justiţiei, în două reţele specializate: Reţeaua Judiciară Română în materie penală - corespondenta Reţelei Judiciare Europene - şi Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială - corespondenta Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială. Ulterior aceste două rețele au fost reorganizate succesiv în 2005, 2007, 2010, 2014, 2016 și 2019 urmare modificărilor legislației UE în domeniu și personalului din sistemul judiciar intern.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1929/C/29.05.2014 a fost făcută ultima actualizare în conformitate cu Decizia nr. 568/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001. Ordinul a fost elaborate Ordonanţei Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008.

Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială reprezintă corespondentul la nivel naţional al Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

România a desemnat două puncte naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială. Punctele de contact ale Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială se află în cadrul Ministerului Justiţiei. Prin acestea este asigurată îndeplinirea atribuţiilor Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 6, Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială este alcătuită dintr-un judecător de la secţia I civilă şi un judecător de la secţia a II–a civilă (fostă comercială) din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; câte un judecător de la fiecare secţie I civilă şi secție a II –a civilă (fostă comercială) a curţilor de apel; câte un judecător de la instanţa specializată/secţia pentru minori şi familie, specializați în domeniul aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii și acordare a compensațiilor financiare victimelor infracțiunilor; personal din cadrul Direcţiei Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară care îndeplinesc şi atribuţiile Ministerului Justiţiei în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; câte un reprezentant desemnat de fiecare din asociaţiile profesionale din România ale notarilor publici, executorilor judecătoreşti şi avocaţilor. Punctele naţionale de contact din cadrul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială sunt, de plin drept, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială.

Judecătorii membri Reţelei Judiciare Române au fost desemnați prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii.

Din 2001, prin Direcția Drept internațional şi Cooperare Judiciară, Ministerul Justiției a organizat numeroase seminarii şi întâlniri de lucru pentru membrii Rețelelor, din resurse proprii (bugetul MJ), dar, în special, din 2007, în cadrul a peste 15 programe europene finanțate de Comisie. De asemenea, reprezentanți ai Rețelei Judiciare Române participă, periodic, la reuniunile Rețelelor Judiciare Europene.

Membri Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială sunt menţionaţi în anexa la Ordinul Ministrului justiţiei nr. 4008/C/09.10.2019. Această anexă este parte integrantă din Ordin.

 

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială, judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Curțile de apel, instanțele/secțiile specializate pentru minori și familie, Tribunalul București (judecători de legătură în Rețeaua Globală pentru Convenția de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii și judecător desemnat în Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor):

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, Secția I civilă

Andreia-Liana CONSTANDA, Secția I civilă

Roxana POPA, Secția a II-a civilă

Curtea de Apel Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Secția I Civilă

Nicolae DURBACĂ, Secția a II-a Civilă

Curtea de Apel Bacău

Cristina-Mădălina RADU, Secția I civilă

Loredana ALBESCU,  Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Braşov

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, Secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale

Elena-Clara CIAPĂ, Secția civilă

Simona Petrina GAVRILĂ, Secția civilă

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, Secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie, de conflicte de muncă și asigurări sociale

Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov

Andrei IACUBA

Curtea de Apel Bucureşti

Antonela BRĂTUIANU, Secția a-IV-a civilă

Ştefan CMECIU, Secția a-V-a civilă

Felix Lucian ȘALAR, Secția a-VI-a civilă

Romeo GLODEANU, Secția a-V-a civilă

Bogdan CRISTEA, Secția a-VIII-a contencios administrativ și fiscal

Tribunalul Bucureşti

Andreea Florina MATEESCU, Secția a-V-a civilă (judecător de legătură în Rețeaua Globală pentru Convenția de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii)

Anca Magda VOICULESCU,   Secţia a-IV-a civilă (judecător de legătură în Reţeaua Globală pentru Convenţia de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii)

Luminița TÂRȚĂU, Secția a I penală, Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor-Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, președinte

Axente-Irinel ANDREI, președinte Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Constanţa

Daniela PETROVICI, Secția I civilă

Ecaterina GRIGORE, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Craiova

Adina-Georgeta PONEA, președinte

Lotus GHERGHINĂ, Secția a II-a civilă

Curtea de Apel Galaţi

Aneta-Luminița CRISTEA, Secția I civilă

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, Secția a II-a civilă

Andreea ARHIP, Secția a II-a civilă

Alexandru BLEOANCĂ, Secția a II-a civilă

Curtea de Apel Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU,  Secția civilă

Elena Crizantema PANAINTE, Secția conflicte de muncă și asigurări sociale

Alina Gianina PRELIPCEAN, Secția contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Oradea

Dorina Mihaela BEREȘ, Secția I civilă

Marcela FILIMON, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Pitești

Corina PINCU IFRIM,  Secţia I civilă

Dumitru VĂDUVA, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Mariana VÂRGĂ, Secția civilă, Tribunalul Argeș

Elena Cristina LUNGU, Secția civilă, Tribunalul Vâlcea

Curtea de Apel Ploieşti

Andra Corina BOTEZ, președinte

Adriana Maria RADU, Secția I civilă

Aida Liliana STAN, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Suceava

Ştefania Fulga ANTON, Secția I civilă

Daniela MITREA MUNTEA, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Curtea de Apel Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal

Loredana BERINDEAN, președinte, Secția I civilă, Judecătoria Tg. Mureș

Curtea de Apel Timişoara

Cristian PUP,  Secția I civilă

Ștefan LUCACIUC, Secția a II-a civilă

Florin MOŢIU,  Secția a II-a civilă

 

Membrii Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială, Puncte naționale de contact pentru Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială

Ministerul Justiției

Viviana ONACA, Director, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Ioana BURDUF, p.s.j.a.j.p., Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

 

Membrii Reţelei judiciare române în materie civilă și comercială care îndeplinesc atribuții care revin Ministerului Justiției, în calitate de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale și care asigură Secretariatul Rețelei

Camelia TOBĂ, p.s.j.a.j.p., Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Flavius George PĂNCESCU, p.s.j.a.j.p., Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

 

Membrii Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială - câte un reprezentant desemnat de Președinții Uniunilor Naționale din România ale Notarilor Publici, Executorilor Judecătorești și Barourilor

Octavian ROGOJANU, notar public, Secretar, Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Constantin Adrian STOICA, executor judecătoresc, Uniunea Executorilor Judecătorești din România

Costea-Corin C. DĂNESCU, avocat, Uniunea Națională a Barourilor din România

Ultima actualizare: 26/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Slovenia

Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE) își desfășoară activitatea în Slovenia prin intermediul a 3 puncte de contact și 16 membri ai rețelei.

Punctele de contact sunt angajați ai Ministerului Justiției din Republica Slovenia. În acest fel, activitatea punctelor de contact poate fi armonizată și coordonată zilnic.

Instanțele districtuale, în număr de 11 în Republica Slovenia, sunt autorizate să furnizeze asistență juridică internațională în materie civilă și comercială. În acest scop, Slovenia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (d) din Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială, a desemnat câte un reprezentat din fiecare instanță districtuală în calitate de membru al RJE. În plus, Slovenia a desemnat doi membri specializați ai rețelei (judecători), care sunt competenți în materie de cooperare judiciară în chestiuni legate de familie, unul dintre judecători fiind angajat la o instanță districtuală, iar celălalt la Ministerul Justiției.

Modificarea Deciziei Consiliului de creare a RJE în 2009 a făcut posibilă cooperarea în cadrul RJE cu alte profesii juridice. Din 2011, Camera Notarilor Publici din Slovenia (Notarska zbornica Republike Slovenije), Baroul din Slovenia (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) și Camera Executorilor Judecătorești din Slovenia (Zbornica izvršiteljev Slovenije) sunt, de asemenea, membri ai rețelei.

Implicarea judecătorilor și a altor profesii juridice în RJE este importantă pentru atingerea obiectivelor RJE, deoarece asigură cooperarea directă dintre judecători și alte profesii juridice, contribuind la soluționarea mai rapidă a unor cauze specifice în instanță.

Punctele de contact și membrii RJE comunică în mod frecvent, inclusiv prin e-mail, telefon și contact direct atunci când este necesar, și se întâlnesc la reuniunile anuale organizate la nivel național.

Ultima actualizare: 01/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Slovacia

Rețeaua cuprinde:

 1. Principalele puncte de contact, și anume doi reprezentanți ai Ministerului Justiției din Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), din cadrul Departamentului de drept internațional privat (Odbor medzinárodného práva súkromného) al Secției de drept internațional (Sekcia medzinárodného práva). Toate cererile RJE sunt trimise prin intermediul principalelor puncte de contact.
 2. Punctele de contact din cadrul instanțelor: câte un judecător sau grefierul-șef pentru fiecare instanță districtuală (okresný súd) și instanță regională (krajský súd) și pentru Curtea Supremă (Najvyšší súd).
 3. Punctele de contact din cadrul organizațiilor profesionale.
 4. Două puncte de contact în cadrul Centrului pentru protecția juridică internațională a copiilor și tinerilor (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
 5. Un magistrat de legătură în materie de dreptul familiei.
Ultima actualizare: 03/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Finlanda

Punctele de contact din Finlanda

Punctele de contact pentru Finlanda sunt doi funcționari desemnați, care lucrează în Unitatea pentru Asistență Juridică internațională din Ministerul Justiției. Punctul de contact face parte dintr-o unitate care funcționează ca autoritate centrală pentru mai multe regulamente ale UE și acorduri internaționale din domeniile dreptului civil și dreptului penal. În plus față de activitatea în rețea, printre atribuțiile punctului de contact se numără sarcini ale autorității centrale și alte forme de cooperare în materie civilă.

Punctul de contact are o adresă de e-mail separată pentru instanțe și alte autorități juridice și administrative implicate în cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, care au nevoie de asistență practică pentru problemele legate de cazurile transfrontaliere.

Punctul de contact colaborează activ cu autoritățile judiciare naționale, cu avocați și cu alți practicieni în domeniul dreptului. Printre sarcinile punctului de contact se numără diseminarea informațiilor privind dispozițiile juridice din domeniul dreptului civil și comercial al UE și aplicarea în practică a acestora, precum și asigurarea formării în acest sens. De asemenea, punctul de contact ajută autoritățile judiciare naționale la soluționarea problemelor legate de cererile transfrontaliere de asistență și este implicat în mod activ în rețelele și grupurile de lucru relevante.

Baroul din Finlanda a fost numit membru al Rețelei în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) din decizia de înființare.

Pe lângă punctul de contact și Baroul din Finlanda, la activitatea Rețelei participă membrii rețelei de drept civil finlandez (a se vedea mai jos informații suplimentare).

Rețeaua națională finlandeză pentru cazuri transfrontaliere de drept civil

În 2016 a fost înființată în Finlanda o rețea națională pentru cazuri transfrontaliere de drept civil.

Printre atribuțiile rețelei naționale se numără comunicarea cunoștințelor și asigurarea fluxului de informații privind dreptul civil al UE și al surselor asociate de informații între Rețeaua europeană în materie civilă și autoritățile judiciare finlandeze și alți practicieni în domeniul dreptului.

Din rețeaua națională fac parte reprezentanți ai instanțelor locale, ai curților de apel, ai autorităților de aplicare a legii, ai Autorității de Asistență Juridică, ai Baroului din Finlanda și ai Ministerului Justiției. Operațiunile rețelei sunt coordonate de punctul de contact al rețelei în Finlanda.

Rețeaua națională se întrunește de două ori pe an. Reprezentanții rețelei naționale participă, de asemenea, la reuniunile și activitatea Rețelei europene în materie civilă.

Ultima actualizare: 28/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Suedia

Suedia a desemnat o persoană care lucrează în departamentul de drept procedural și chestiuni judiciare din cadrul Ministerului Justiției ca punct de contact pentru Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială, și o persoană care lucrează în departamentul pentru politica penală din cadrul Ministerului Justiției ca punct de contact pentru portalul e-justiție.

Membrii din Suedia ai rețelei sunt: Administrația Instanțelor Naționale, Ordinul avocaților, Autoritatea de executare silită, Agenția de securitate socială, Autoritatea de dreptul familiei și de sprijinire a părinților și Autoritatea de despăgubire și sprijinire a victimelor infracțiunilor, precum și două autorități centrale (departamentul pentru cazuri penale și cooperare judiciară internațională din cadrul Ministerului Justiției și departamentul de afaceri consulare și drept civil din cadrul Ministerului Afacerilor Externe).

Ultima actualizare: 12/12/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Anglia şi Ţara Galilor

Puncte de contact

Pentru fiecare dintre cele patru jurisdicții din Regatul Unit există un punct de contact. Întrucât jurisdicțiile sunt separate, activitățile punctelor de contact nu se suprapun, fiecare dintre acestea răspunzând doar de rețeaua din cadrul jurisdicției sale. Întrebările transmise prin intermediul RJE trebuie direcționate către punctul de contact corespunzător jurisdicției în cauză.

Punctul de contact pentru Anglia și Țara Galilor își desfășoară activitatea la Londra, în cadrul Ministerului de Justiție. Punctul de contact beneficiază de asistența unui membru al personalului acestui minister și poate solicita sprijin și din partea altor colegi, pentru chestiuni referitoare la rețea. Pe lângă activitatea specifică rețelei, punctul de contact îndeplinește și alte sarcini.

Funcționarea RJE în Anglia și Țara Galilor

În Anglia și Țara Galilor nu există o rețea națională formală. În cadrul Ministerului de Justiție există însă o rețea de experți în anumite domenii de politică, pe care punctul de contact îi poate consulta pentru a obține răspunsuri la întrebările care îi sunt adresate.

De asemenea, s-au instituit contacte și în cadrul altor ministere, care au sarcina de a oferi punctului de contact consiliere sau răspunsuri la întrebări care sunt de competența respectivului minister. De asemenea, punctul de contact colaborează îndeaproape și cu alți membri ai rețelei extinse din Anglia și Țara Galilor, inclusiv cu o serie de judecători specializați în anumite domenii de drept sau care sunt responsabili cu activitățile de cooperare internațională – în special Head of International Family Law, directorul judiciar al Departamentului de drept internațional al familiei, și Senior Master, judecătorul responsabil cu notificarea sau comunicarea actelor (Service and Taking of Evidence Regulations).

Se poate comunica prin e-mail cu toți membrii rețelei extinse și, respectiv, ai rețelei interministeriale informale. Membrii care lucrează în cadrul Ministerului de Justiție și al Serviciului instanțe judecătorești al Majestății Sale (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) au acces la un intranet care poate fi utilizat pentru diseminarea informațiilor rețelei; de asemenea, se poate comunica prin e-mail cu judecătorii. Informații privind rețeaua au fost publicate și pe intranetul judiciar pentru Anglia și Țara Galilor.

Punctul de contact se asigură că înainte de reuniunile rețelei sunt consultați experții competenți în respectivul domeniu administrativ, judiciar sau de politică și că procesele-verbale și acțiunile stabilite sunt transmise persoanelor interesate.

Punctul de contact participă la reuniunile Comitetului de drept internațional al familiei, format din judecători de rang înalt (senior judges) care soluționează cauze de dreptul familiei, avocați, cadre universitare și autoritățile centrale competente din Anglia și Țara Galilor. Acest comitet se reunește trimestrial și, printre altele, face schimb de informații cu privire la legislația recentă a UE și la activitățile rețelei. Punctul de contact a participat, de asemenea, la unele reuniuni al Comitetului consultativ al Lordului Cancelar privind dreptul internațional privat (Lord Chancellor's Advisory Committee on Private International Law). Acest comitet este format din judecători de rang înalt și cadre universitare și consiliază Ministerul de Justiție cu privire la propunerile UE în domeniul cooperării judiciare civile.

De asemenea, punctul de contact are legături periodice atât cu Consiliul Baroului (Bar Council), cât și cu Baroul din Anglia și Țara Galilor (Law Society of England and Wales), organismele care îi reprezintă pe avocații pledanți (barristers) și, respectiv, pe avocații consultanți (solicitors), precum și cu reprezentantul Regatului Unit în cadrul Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care răspunde de toate jurisdicțiile din Regatul Unit. De asemenea, au avut loc reuniuni la care au participat reprezentanții Regatului Unit în cadrul rețelei de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă (SOLVIT).

Furnizarea de informații

În Anglia și Țara Galilor nu există un site web național destinat RJE. Informațiile sunt furnizate prin intermediul altor site-uri web existente, inclusiv, după cum s-a menționat mai sus, pe intranetul judiciar. Punctul de contact a colaborat însă și cu alte servicii pentru furnizarea de diferite surse de informații, inclusiv pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești al Majestății Sale, care oferă cetățenilor îndrumări referitoare la procedura de introducere a unei cereri transfrontaliere sau de formulare a unui răspuns la o astfel de cerere, în special în ceea ce privește titlul executoriu european, somația europeană de plată și procedura europeană privind cererile cu valoare redusă. De asemenea, punctul de contact a colaborat cu ECC-Net din Regatul Unit, care a publicat un ghid referitor la Regulamentul european privind cererile cu valoare redusă. Punctul de contact desfășoară acțiuni de sensibilizare cu privire la RJE și la paginile portalului e-justiție cu ocazia reuniunilor și a conferințelor pe această temă și în cadrul publicațiilor de specialitate.

Ultima actualizare: 02/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Irlanda de Nord

Puncte de contact

Pentru fiecare dintre cele patru jurisdicții din Regatul Unit există un punct de contact. Întrucât jurisdicțiile sunt separate, activitățile punctelor de contact nu se suprapun, fiecare dintre acestea răspunzând doar de rețeaua din cadrul jurisdicției sale. Întrebările transmise prin intermediul RJE trebuie direcționate către punctul de contact corespunzător jurisdicției în cauză.

Punctul de contact își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului de Justiție din Irlanda de Nord. Nu se ocupă exclusiv de chestiuni privind rețeaua, pentru soluționarea cărora poate solicita asistență din partea mai multor colegi din sectorul operațional și din cel strategic. Activitatea specifică rețelei este îmbinată cu o serie de alte sarcini.

Modul de funcționare a RJE în Irlanda de Nord

În Irlanda de Nord nu există o rețea națională oficială. Cu toate acestea, în cadrul Ministerului de Justiție s-a instituit o rețea de experți în anumite domenii de politică. Punctul de contact beneficiază, de asemenea, de o serie de contacte în cadrul altor ministere de resort, cărora li se pot adresa întrebări, care nu intră în domeniul de competență al ministerului punctului de contact. Întrucât Irlanda de Nord este o jurisdicție mică, punctul de contact dispune de o rețea solidă de contacte interne, la care poate recurge pentru a primi asistență în majoritatea cazurilor în care trebuie să răspundă la întrebări sau să furnizeze informații.

E-mailul este cel mai eficient mijloc de transmitere a cererilor și a informațiilor. Mesajele pot fi trimise rapid și integral, în special contactelor externe, asigurându-se astfel faptul că personalul competent dispune de informațiile necesare pentru a putea răspunde la întrebările primite.

Punctul de contact se asigură că înainte de reuniunile rețelei sunt consultați experții competenți în respectivul domeniu administrativ, judiciar sau de politică. Procesele-verbale ale reuniunilor și acțiunile stabilite în cadrul acestora sunt transmise persoanelor interesate, după caz.

Furnizarea de informații

În Irlanda de Nord nu există un site web național destinat RJE. Informațiile sunt furnizate prin intermediul altor situri web existente. Se face tot mai mult referire la portalul e-justiție. Punctul de contact a colaborat cu alte servicii care furnizează surse de informații, inclusiv cu Serviciul instanțe judecătorești din Irlanda de Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals Service - Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), pe al cărui site web public sunt publicate informații referitoare la activitatea rețelei, de exemplu informații privind executarea hotărârilor pronunțate de instanțe străine, procedura europeană privind cererile cu valoare redusă, procedura europeană de somație de plată etc. Pe site-ul web al Guvernului Irlandei de Nord (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.nidirect.gov.uk) sunt publicate, de asemenea, informații referitoare la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă.

Punctul de contact desfășoară acțiuni de sensibilizare cu privire la RJE și la paginile portalului e-justiție cu ocazia reuniunilor și a conferințelor pe această temă și în cadrul publicațiilor de specialitate.

Ultima actualizare: 03/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Informații referitoare la rețea - Scoţia

Puncte de contact

Pentru fiecare dintre cele patru jurisdicții din Regatul Unit există un punct de contact. Întrucât jurisdicțiile sunt separate, activitățile acestor puncte de contact nu se suprapun, fiecare dintre acestea fiind responsabil exclusiv pentru rețeaua din cadrul jurisdicției sale. Întrebările transmise prin intermediul RJE trebuie direcționate către punctul de contact corespunzător jurisdicției în cauză.

Punctul de contact pentru Scoția își desfășoară activitatea în cadrul Biroului UE al guvernului scoțian de la Bruxelles. Acesta poate face apel la un anumit număr de colegi în ceea ce privește activitățile rețelei. Pe lângă activitatea specifică rețelei, punctele de contact îndeplinesc și alte sarcini.

Modul de funcționare a RJE în Scoția

În Scoția nu există o rețea națională oficială. Cu toate acestea, în cadrul Direcției Justiție, a fost creată o rețea de persoane specializate în anumite domenii de politică. Punctul de contact poate apela la acești colegi pentru a obține răspunsuri la întrebări specifice.

De asemenea, au fost stabilite contacte în alte departamente ale guvernului scoțian. Punctul de contact face apel la aceste persoane pentru a obține consultanță sau răspunsuri la întrebări legate de activitatea lor. Punctul de contact colaborează, de asemenea, cu alte contacte din afara guvernului, dacă este cazul. Printre aceste contacte se numără Law Society of Scotland și Faculty of Advocates, organismele profesionale care reprezintă avocații consultanți și, respectiv, avocații pledanți. Punctul de contact a stabilit, de asemenea, legături cu organismul care reprezintă executorii judecătorești, Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO).

Obținerea și schimbul de informații se realizează cel mai frecvent prin e-mail. Punctul de contact participă, de asemenea, în persoană la anumite reuniuni.

Punctul de contact se asigură că, înainte de reuniunile relevante ale rețelei, sunt consultați experții relevanți în materie de politici, în domeniul administrativ sau în alte domenii. Procesele-verbale ale reuniunilor și punctele de acțiune relevante sunt diseminate, după caz.

Furnizarea de informații

În Scoția nu există un site web național pentru RJE. Informațiile sunt furnizate prin intermediul altor site-uri existente. Se face tot mai mult referire la portalul e-justiție. Punctul de contact colaborează cu alte servicii care furnizează surse de informații, inclusiv cu serviciul judiciar scoțian (Scottish Courts and Tribunals Service - SCTS). Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al SCTS oferă orientări cetățenilor cu privire la litigiile transfrontaliere - în special în ceea ce privește regulamentele referitoare la titlul executoriu european, somația europeană de plată și procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. Sunt desfășurate acțiuni de sensibilizare cu privire la RJE și la paginile portalului e-justiție cu ocazia reuniunilor și a conferințelor adecvate acestui subiect și în publicațiile relevante.

Ultima actualizare: 02/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.