Informații referitoare la rețea

Informații cu privire la punctele de contact naționale și funcționarea RJE (în materie civilă și comercială)

Ce este RJE (în materie civilă și comercială)?

Numeroasele sisteme juridice naționale din cadrul Uniunii Europene și diversitatea acestora, împreună cu noua legislație a Uniunii, au condus la nevoia de a oferi autorităților care se confruntă cu cazuri transfrontaliere sprijin și informații prin intermediul unei rețele specifice. Aceste cazuri se pot referi la litigii comerciale, litigii privind consumatorii sau privind ocuparea forței de muncă, divorțul, stabilirea custodiei sau chestiunile legate de succesiune. Rețeaua reunește autoritățile naționale cu responsabilități în domeniul oferirii de asistență instanțelor și a fost creată pentru a facilita cooperarea judiciară și juridică între statele membre. RJE (în materie civilă și comercială) a fost instituită prin Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 și a început să funcționeze la 1 decembrie 2002. Acest temei juridic a fost modificat în 2009 (versiunea consolidată este disponibilă aici). Toate statele membre, cu excepția Danemarcei, participă la RJE (în materie civilă și comercială).

Consultați graficul RJE (în materie civilă și comercială)!

Obiectivele RJE (în materie civilă și comercială)

Încă de la instituirea sa, RJE (în materie civilă și comercială) a reprezentat un instrument important prin care se asigură sprijin pentru punerea în aplicare a instrumentelor UE în materie de justiție civilă în practica juridică de zi cu zi. RJE (în materie civilă și comercială) facilitează și sprijină relațiile dintre autoritățile judiciare naționale, prin intermediul punctelor de contact din fiecare stat membru și, prin urmare, contribuie la facilitarea soluționării cazurilor transfrontaliere. Această cooperare între autorități vizează să ofere ajutor persoanelor implicate în cazuri transfrontaliere în materie civilă și comercială.

Cine sunt membrii RJE (în materie civilă și comercială)?

Rețeaua cuprinde peste 500 de membri, care pot fi clasificați în cinci categorii menționate mai jos. În fiecare stat membru există cel puțin un punct de contact.

Rețeaua este compusă din:

  • punctele de contact desemnate de statele membre;
  • organismele și autoritățile centrale prevăzute în legislația Uniunii sau în instrumentele internaționale la care statele membre sunt parte sau în normele de drept intern din domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială;
  • magistrații de legătură cu responsabilități în domeniul cooperării în materie civilă și comercială;
  • alte autorități judiciare și administrative cu responsabilități în domeniul cooperării în materie civilă și comercială a căror participare la rețea este considerată utilă de către statele membre;
  • asociații profesionale care reprezintă practicienii din domeniul dreptului implicați în mod direct în aplicarea legislației Uniunii și a instrumentelor internaționale în materie civilă și comercială la nivel național în statele membre.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 09/07/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.