O mreži

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Kontaktne točke in belgijski člani mreže

Belgija je imenovala dve kontaktni točki. Za eno od njih je imenovan sodnik kasacijskega sodišča, ki usklajuje odnose med mrežo in njenimi člani sodniki, za drugo pa je imenovan uradnik zvezne javne službe za pravosodje, in sicer uradnik, ki dela v službi za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah.

Poleg tega belgijsko mrežo trenutno sestavlja 15 sodnikov, ki so njeni člani na podlagi člena 2(1)(d) Odločbe Sveta 2001/470/ES. Trije ali štirje sodniki so imenovani za posamezno delovno področje pritožbenega sodišča; vsak od njih je specializiran za družinsko, gospodarsko ali procesno pravo. Ti sodniki prihajajo s sodišč različne stopnje (pritožbeno sodišče, prvostopenjska sodišča, gospodarska sodišča in mirovna sodišča).

Na podlagi člena 2(1)(d) navedene odločbe je član belgijske mreže tudi predstavnik nacionalnega sveta glavnih sodnih tajnikov.

Belgija je v skladu s členom 2(1)(e) kot člane mreže imenovala tudi štiri predstavnike pravniških poklicev: predstavnika notariata, predstavnika sodnih izvršiteljev in dva predstavnika odvetnikov (predstavnika francosko govorečih odvetniških zbornic in nemško govoreče odvetniške zbornice ter predstavnika nizozemsko govorečih odvetniških zbornic).

Zagotovljeno je tudi usklajevanje z različnimi osrednjimi organi, imenovanimi na podlagi različnih uredb (Uredbe (ES) št. 2201/2003, Uredbe (ES) št. 4/2009, Uredbe (ES) št. 1393/2001 ...).

Vzpostavljeni so bili tudi stiki z belgijskim oddelkom Evropskega potrošniškega centra.

Način delovanja mreže

Komunikacija večinoma poteka po elektronski pošti. Informacije, ki jih pošlje Evropska komisija, natančneje njen sekretariat, se članom posredujejo v glavnem prek ene od kontaktnih točk. Člani se udeležujejo srečanj mreže glede na njihove teme. Poleg tega enkrat na leto poteka srečanje belgijskih članov mreže, ki so sodniki.

Člani se redno pozivajo k pošiljanju čim več informacij o novi zakonodaji ali posredovanju vprašalnikov svojim kolegom. Na splošno se dokumenti, ki jih objavi Evropska komisija, obširno posredujejo sodiščem, prav tako kot tudi koristne spletne povezave. Nekateri člani mreže poleg tega sodelujejo pri izdajanju glasila s področja evropske zakonodaje (Eur-alert!).

Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje z inštitutom za izobraževanje v pravosodju (Institut de Formation judiciaire), ki kontaktnim točkam in članom omogoča, da kot govorniki sodelujejo na izobraževanjih, ki jih organizira o najnovejši evropski zakonodaji, zlasti o mehanizmih evropskega in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah.

V okviru obravnave posebnih vprašanj, na primer o vsebini tujega zakona ali poteku postopka s čezmejnimi učinki, se stiki praviloma vzpostavijo po elektronski pošti med belgijsko kontaktno točko in belgijskim sodnikom, ki se je nanjo obrnil v postopku, v katerem odloča, na eni strani ter kontaktnimi točkami zadevnih držav članic na drugi strani.

Zadnja posodobitev: 18/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.