Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

O mreži

Hrvaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

V Republiki Hrvaški v okviru Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah delujeta dve kontaktni osebi.

Kontaktni osebi sta zaposleni na ministrstvu za pravosodje in upravo Republike Hrvaške (Uprava za evropske zadeve, mednarodno in pravosodno sodelovanje ter preprečevanje korupcije, Služba za mednarodno pravno pomoč in pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah).

V navedeni službi kontaktnima osebama pomaga več uslužbencev, tako da je delo v okviru Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (EPM) pravzaprav timsko delo uslužbencev Službe za mednarodno pravno pomoč in pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, ki ga opravljajo poleg ostalih nalog v pristojnosti te službe.

Čeprav znotraj Republike Hrvaške ne obstaja formalna nacionalna mreža, kontaktni osebi sodelujeta s sodniki in drugimi strokovnjaki v okviru ministrstva za pravosodje in drugih pristojnih organov, profesorji pravnih znanosti, notarji ter drugimi strokovnjaki in praktiki z različnih pravnih področij. V delo mreže je vključeno ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko, ki kot osrednji organ za namene nekaterih uredb aktivno sodeluje tudi na sestankih mreže, ki jih organizira Evropska komisija. Mreža je odprta za vse pravnike, ki imajo željo in interes sodelovati pri uporabi instrumentov evropskega prava v Republiki Hrvaški.

Komunikacija znotraj Republike Hrvaške poteka po elektronski pošti in telefonu, sestanki pa se skličejo po potrebi.

Komunikacija s kontaktnimi osebami v drugih državah članicah poteka po elektronski pošti, kontaktni osebi in drugi člani mreže pa se redno udeležujejo sestankov EPM, ki jih organizira Evropska komisija.

Ker je ministrstvo za pravosodje in upravo osrednji organ za namene nekaterih uredb, kontaktni osebi opravljata naloge osrednjega organa, postavljata vprašanja in odgovarjata na vprašanja kontaktnih oseb iz drugih držav članic (po potrebi v sodelovanju s sodniki in drugimi praktiki ali strokovnjaki), posredujeta Komisiji zahtevane podatke in opravljata naloge, potrebne za objavo informacij na relevantnih portalih Evropske komisije. Kontaktni osebi distribuirata publikacije Evropske komisije sodiščem, državljanom in drugim ciljnim skupinam ter si prizadevata za povečanje prepoznavnosti mreže.

Kontakt: EJNcontact@mpu.hr

Zadnja posodobitev: 30/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.